logo

Újabb Kúriai ítélet: az osztályvezető helyettesítésére (is) megbízási díj jár!

2021.04.19.

Kollégánk egy vidéki kapitányságon kiemelt főelőadónak volt kinevezve, munkakörébe túlnyomóan fegyver- és engdélyügyi feladatok tartoztak. Osztályvezetője távollétében (pl. hivatali elfoglaltsága, szabadsága, betegség idején) azonban annak helyettesítését is végezte.

A rendőri munka folyamatosságának biztosítására rendszeresen kerül sor hasonló módon az alosztályvezetők, az őrsparancsnokok, az osztályvezetők helyettesítésére. Ez utóbbi azonban a vonatkozó BM rendelet szerint ráadásul külön beosztásnak is minősül.

A helyettesítéseket a rendőrség jellemzően ellentételezés nélkül, pusztán valamelyik beosztott munkaköri leírásába történő beemelésével igyekszik megoldani, mindezt természetesen jogszerűtlenül.

A rendőrség, mint munkáltató ugyanis az általa egyoldalúan elkészített munkaköri leírásra és például a rendőrkapitánysági ügyrendre eredményesen nem hivatkozhat, azzal az irányadó jogszabályokat, a besorolási rendszert le nem ronthatja, a beosztott beosztású munkakörét alosztályvezetői, őrsparancsnoki, osztályvezetői feladatokkal nem tágíthatja. A rendőrség csak az adott munkakörön belül határozhatja meg a munkaköri feladatokat, abba egyértelműen más munkakörbe tartozó feladatokat nem építhet bele.

A Kúria friss ítélete mindezeket kiemelve az elsőfokú bíróság jogi véleményét osztotta, s a képviselt tagunknak – másokhoz hasonlóan – szintén megállapította az osztályvezető helyettesítése miatt a megbízási díjra való jogosultságát, s közel 1.500.000 Ft megfizetésére kötelezte a pervesztes megyei rendőr-főkapitányságot.

Több hasonló ügyben is eredményesen jártunk el, ha érint, jelezd nekünk!

dr. Tordai Gábor FRSZ kamarai jogtanácsos

Archívum

Share This