logo

TAGSÁG LÉTESÍTÉSE

Mit kell tudni a tagdíjról?

A tagdíj számításának alapját az FRSZ Alapszabálya a különböző foglalkoztatási jogviszonyok illetményrendszeréhez igazodva határozza meg:

 • hivatásos állományú tagok esetében a pályakezdő tiszthelyettesi alapilletmény képezi a tagdíjszámítás alapját,
 • a más foglalkoztatási jogviszonyba tartozók esetében pedig fix összegben került meghatározásra a havonta fizetendő tagdíj összege.

Ez a rendszer biztosítja azt, hogy a különböző állománycsoportokba tartozók tagdíja csak akkor, és csak olyan mértékben emelkedhet, amikor és amilyen mértékben az illetményük is emelkedik.

A tagdíj állománycsoportonként eltérő összegben történő meghatározásával Alapszabályunk a szolidaritás alapelvét juttatja érvényre, mely szerint a magasabb illetményben részesülő tagok magasabb összegű tagdíjjal járulnak hozzá a szakszervezet működtetéséhez. Ez az alapelv történelmi hagyományként az FRSZ alapítása óta folyamatosan érvényesül szakszervezetünkben.

$

A tagdíj havi összege

$

A leszereltek tagdíja

$

A pártoló tagok tagdíja

$

Hogyan állapítjuk meg a tagdíj összegét?

$

Változhat-e a tagdíj összege?

$

Hogyan módosítható a tagdíj összege?

$

Hogyan fizethető a tagdíj?

$

Azonosítószám a tagdíjfizetéshez

$

Tagdíjfizetés csoportos beszedéssel

$

A csoportos beszedés leállítása

$

Tagdíjfizetés banki átutalással

$

Tagdíjfizetés munkáltatói levonással

$

Tagdíjbefizetés csekken

$

Tagdíjbefizetés a házipénztárba

$

Igazolás a befizetett tagdíjról

$

A tagdíjfizetés beszüntetése, kilépés

$

Megéri?

$

Nyomtatványok

A tagdíj havi összege

A tagdíj havi összege 2024. január 01-jétől az alábbiak szerint alakul:

tagdijtabla

A hivatásos állományba tartozók esetében nem a címzetes rendfokozatot, hanem a betöltött beosztáshoz kapcsolódó tényleges rendfokozatot kell figyelembe venni, a tagdíj összegének meghatározása során.

A tagdíjat havonta, 100 forintra kerekített összegben kell megfizetni.

Figyelem! A tagdíj összege 2024. január 01-jétől megváltozott. Erről bővebb információ ezen a linken olvasható.

A hatályos tagdíjtábla erről a linkről tölthető le.

A leszereltek tagdíja

Azok a tagok, akiknek az FRSZ jogi képviseletet biztosít a rendőrségnél vagy más BM szervnél fennállt foglalkoztatási jogviszonyuk megszűnése után is, a leszerelésük előtt meghatározott összegű tagdíjat kötelesek tovább fizetni mindaddig, amíg a leszerelésük előtt megindított peres eljárás le nem zárul.

Amennyiben a leszerelőnek az FRSZ nem biztosít jogsegélyt, de a továbbiakban is támogatni szeretné szakszervezetünket, akkor ezt pártoló tagként teheti meg.

A pártoló tagok tagdíja

A pártoló tagok a saját belátásuk szerinti összegű tagdíjat fizethetnek, vagy tagdíj helyett anyagi javak, illetve szolgáltatások felajánlásával támogathatják a szakszervezet működését. A pártoló tagok jogosultságai azonban korlátozottak. Jogsegélyre, szociális segélyre és más FRSZ által nyújtható támogatásokra, valamint az egyéb szakszervezeti szolgáltatásokra csak korlátozottan, a tagszervezetük döntésének függvényében szerezhetnek jogosultságot.

Hogyan állapítjuk meg a tagdíj összegét?

2012. január hónapban a Belügyminisztérium – végrehajtva a kormányzat rendvédelmi szakszervezetekkel szembeni diszkriminatív politikáját – önkényesen és jogellenesen megtiltotta a rendőri szerveknek a szakszervezeti tagdíj illetményből történő levonását. Ennek következtében a tagdíjat tagjaink nyilatkozata alapján állapítjuk meg.

Belépéskor minden tagunknak nyilatkoznia kell a tagdíjfizetés alapjául szolgáló aktuális besorolása szerinti állománycsoportjáról. Amennyiben a későbbiekben magasabb beosztásba történő kinevezés vagy más ok miatt a tag állománycsoportja megváltozik, akkor a tagdíjnyilatkozat módosítását kérjük. Erről bővebb információ itt olvasható.

Változhat-e a tagdíj összege?

A belépés után több esetben is változhat a fizetendő tagdíj összege az alábbi okok miatt:

 • a tagdíjbesorolás alapját képező állománycsoport változásakor;
 • hivatásosok esetében akkor, ha a kormányzat döntése alapján emelkedik a pályakezdő tiszthelyettesek alapilletménye,
 • GYED vagy GYES igénybevétele esetén átmenetileg, a gyermek születése miatt engedélyezett illetménynélküli szabadság időtartamára;
 • nyugállományba vonuláskor;
 • a rendőrségtől történő leszerelés esetén, amennyiben az érintett a leszerelés után pártoló tag szeretne maradni, valamint
 • amennyiben szakszervezetünk Kongresszusa módosítja az FRSZ Alapszabályát.

A tagdíj összegének változásáról honlapunkon közlemény útján, e-mailben és SMS üzenet formájában tájékoztatjuk tagjainkat, amennyiben megadták nekünk elektronikus levelezési címüket vagy mobiltelefon számukat. Egyéb esetekben a tagnak kell értesítenie szakszervezetünket arról, hogy megváltozott az állománycsoportba való besorolása. Erről bővebb információ a következő címszó alatt olvasható.

Hogyan módosítható a tagdíj összege?

A tagdíjbesorolás alapját képező állománycsoport változásakor az „önbevallás” elve érvényesül. Amennyiben valakit magasabb rendfokozati állománycsoportba tartozó beosztásba, illetve magasabb iskolai végzettséghez kötött munkakörbe neveznek ki, akkor nyilatkozatot kell tennie, melyben közli szakszervezetünkkel, hogy a továbbiakban milyen besorolás alapján fizeti a tagdíjat. Ugyanígy kell eljárni alacsonyabb beosztásba helyezés, Gyed vagy Gyes igénybevétele, valamint leszerelés, vagy nyugállományba vonulás esetén is.

A tagdíj összegének módosításához szükséges nyomtatvány erről a linkről tölthető le.

A tagdíj összegének módosítására vonatkozó nyilatkozatot – aláírás után – az frsz@frsz.hu, vagy az frsz@orfk.police.hu címre, vagy telefaxon a 06 (1) 799 2713 számra kérjük megküldeni.

A tagdíjat munkáltatói levonás útján fizető munkavállalók esetében a tagdíj összegének változásáról a munkáltató illetmény osztályát is értesíteni kell, az innen letölthető nyilatkozat megküldésével.

Hogyan fizethető a tagdíj?

A szakszervezeti tagdíj illetményből történő levonását a Belügyminisztérium 2012. január hónapban önkényesen és jogellenesen leállíttatta, melynek következtében a rendőrség állományába tartozók (a munkaviszonyban álló munkavállalók kivételével) nem tudják a munkáltatót megbízni a tagdíj illetményből történő levonásával. A hivatásos és a Riaszos állomány esetében a rendőrség vezetése ugyanis nem hajlandó a tagdíj levonásához szükséges megállapodást megkötni.

A tagdíj jelenleg az alábbi módokon fizethető:

 • a csoportos beszedési megbízással;
 • banki átutalással;
 • csekken történő befizetéssel;
 • a tagszervezet házipénztárába történő befizetéssel, amennyiben azt a tagszervezeted tisztségviselői lehetővé teszik;
 • a tagdíj illetményből történő munkáltatói levonásával, de csak és kizárólag a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó, azaz munkaviszonyban álló kollégák esetében!

A tagdíjbefizetés különböző módjairól az alábbiakban részletes tájékoztatást adunk, de a tájékoztató le is tölthető erről a linkről.

A tagdíjfizetés belépéskor választott módja később természetesen bármikor módosítható. Erről az frsz@frsz.hu vagy az frsz@orfk.police.hu címre küldött e-mailben tájékoztathatsz bennünket.

Azonosítószám a tagdíjfizetéshez

A tagdíj befizetés során a tagokat egy 13 számból álló kód segítségével azonosítjuk, melyben

 • az első tíz számjegy a tag adóazonosító számának felel meg,
 • az utolsó 3 számjegy pedig a tagszervezet azonosító kódja.

A tagszervezeti azonosítószámok listája innen tölthető le.

A fentiek szerint képzett kódszámot csoportos beszedés esetén a nyomtatvány 4. pontjában a szerződő fél azonosítója nevű mezőbe kell beírni, banki átutalás vagy csekkes befizetés esetén pedig a közlemény rovatban kell feltűntetni.

Tagdíjfizetés csoportos beszedéssel

Az FRSZ vezetése elsősorban az OTP Bank közreműködésével kialakított csoportos beszedési megbízáshoz való hozzájárulást ajánlja tagjai figyelmébe, mely:

 •  kényelmes lehetőséget biztosít számodra a tagdíj befizetés teljesítésére,
 •  garantálja adataid bizalmas kezelését,
 • biztosítja a levonásra kerülő tagdíj összegének helyességét,
 • megőrzi anonimitásodat a munkáltató irányába.

A megbízást az FRSZ közreműködésével az OTP Bank hajtja végre a bankok közötti fizetési forgalmat lebonyolító GIRO (ejtsd: zsíró) elszámolási rendszer útján. (Erről bővebb információ ezen a linken olvasható.)

A megbízás nyomtatvány kitöltésével a bankszámla tulajdonos arra hatalmazza fel az FRSZ-t, hogy az általa megadott adatok alapján a szakszervezeti tagdíjat bankszámlájáról havonta egy alkalommal levonjuk. A levonás helyességért az FRSZ vezetése garanciát vállal!

A tagdíj levonására mindig az adott hónap 5. napját követő első munkanapon kerül sor.

Csoportos beszedési megbízás háromféle módon adható az FRSZ számára:

 1. a tag számlavezető bankjának internetbanki felületén (A legtöbb számlavezető bank kínál internetbankon keresztül megoldást a csoportos beszedési felhatalmazás megadására.)
 2. a tag számlavezető bankjának telebank vonalán (Ez a módszer sem igényel személyes ügyintézést. Akkor alkalmazható, ha a tag a számlavezető bankjánál rendelkezik telebanki szerződéssel. Ez esetben telefonon is megadhatja a csoportos beszedésre történő felhatalmazást. Ehhez annyit kell tennie, hogy felhívja a bank e célra használható számát, azonosítja magát és megadja a csoportos beszedés elindításához szükséges információkat.)
 3. személyesen a számlavezető bank fiókjában.

A csoportos beszedési megbízás fentiek szerinti megadásához a tagnak saját adatain kívül csak három további adatot kell megadnia:

 • A kedvezményezett neve: Független Rendőr Szakszervezet,
 • A kedvezményezett azonosítója: A19622110 (ez egyébként az FRSZ adószámának első 8 számjegye, az elején egy „A” betűvel kiegészítve), valamint
 • A szerződő fél azonosítója: a tag saját adószáma és tagszervezetének 3 számjegyű azonosító száma folyamatosan (egybe) írva.

  A tagszervezetek 3 számjegyű azonosító száma ezen a linken tekinthető meg.

  A Központi Koordinációs Irodánk egyébként elektronikus levélben vagy SMS-ben is tájékoztatja az újonnan belépőket a fentiek szerinti három adatról, amennyiben belépési nyilatkozatukban a csoportos beszedést jelölik meg a tagdíjfizetési módjaként.

  A csoportos beszedési megbízás megadásakor javasoljuk:

  • Az „Érvényesség vége” rovatban konkrét dátum helyett a „Visszavonásig” lehetőséget „x”-el megjelölni. (Ellenkező esetben a megbízáskor meghatározott konkrét dátum elérésekor megszűnik a csoportos beszedés lehetősége, és így a tagsági jogviszony fennállása esetén újabb ügyintézés, és újabb megbízás megadása válik szükségessé.)
  • A „teljesítés felső értékhatára” rovatban legalább 5 ezer forintot javaslunk meghatározni. Ez a rovat egyébként kitöltetlenül is hagyható, mely esetben a levonásnak nem lesz konkrét összeghatára. (A tagdíj aktuális összegét meghaladó értékhatárt azért célszerű meghatározni, mert ezáltal a tagdíj esetleges jövőbeli emelkedésekor elkerülhető a megbízás módosítása és az ehhez szükséges újabb ügyintézés.)
  • A „Jognyilatkozat” részben javasoljuk hozzájárulást adni ahhoz, hogy a bank a teljesítés felső értékhatáráról értesítse a kedvezményezettet, azaz szakszervezetünket. (Ennek a későbbiekben akkor lehet jelentősége, ha emelkedik a befizetendő tagdíj összege. Amennyiben ugyanis az FRSZ-el nem közli a bank a beszedési felső értékhatárt, akkor mi sem tudjuk a tagot figyelmeztetni az értékhatár emelésének esetleges szükségességére, melynek következtében megszakadhat a tagdíj levonása.)

  A csoportos beszedési megbízást nem kell eredetben megküldeni az FRSZ-nek, mivel a megbízás fentiek szerinti megadásáról a megbízott bank értesíti szakszervezetünket.

  A csoportos beszedési megbízás nyomtatvány erről a linkről tölthető le. (A letöltött pdf űrlap számítógépen is kitölthető!)

  További kérdés felmerülése esetén javasoljuk elolvasni a csoportos beszedési megbízás részletes kitöltési útmutatóját, amely erről a linkről tölthető le.

  A csoportos beszedési megbízás megadásához segítséget nyújthat az innen letölthető kitöltött minta nyomtatvány is.

  Természetesen a megbízás pontos kitöltéséhez helyi tisztségviselőink és telefonon a KKI munkatársai is segítséget nyújtanak az érdeklődő tagoknak.

  A szakszervezetünk számára adott felhatalmazást a későbbiekben a tag bármikor módosíthatja, a levonható tagdíj összegét csökkentheti, megemelheti, vagy a megbízást visszavonhatja az FRSZ hozzájárulása nélkül is.

  A csoportos beszedés leállítása

  A csoportos beszedést háromféle módon lehet leállítani:

  1. a tag számlavezető bankjának internetbanki felületén,
  2. a tag számlavezető bankjának telebank vonalán (amennyiben számlavezető bankjánál rendelkezik telebanki szerződéssel a telefonos ügyintézéshez), vagy
  3. személyesen a számlavezető bank fiókjában.

  Más tagdíjfizetési módra történő átálláskor a visszavonó nyilatkozatot Központi Koordinációs Irodánknak is megküldheti a tag. Ez esetben a levonást természetesen haladéktalanul megszűntetjük, de a nyilatkozat beérkezése előtt már elindított havi csoportos beszedést technikai lehetőség hiányában nem tudjuk törölni. Ezért felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy csak a hónap 25. napjáig hozzánk beérkező visszavonó nyilatkozat esetében tudjuk garantálni a csoportos beszedés azonnali leállítását. (A csoportos beszedést ugyanis a levonás tényleges napja előtt már 5-8 munkanappal korábban el kell indítanunk a banki rendszerben.) Amennyiben a nyilatkozat később érkezik meg hozzánk, akkor egy havi tagdíj még levonásra kerülhet. Ilyen esetben a plusz egy havi tagdíj levonását a tag már csak a saját bankfiókjában, vagy E-bankon keresztül tudja letiltani, a megbízás visszavonásával. Amennyiben ezt nem teszi meg, akkor a csoportos beszedés csak a nyilatkozat FRSZ-hez történt megérkezését követő hónap végén szűnik meg.

  A tagsági jogviszony megszűntetésére vonatkozó kilépési nyilatkozat frsz@frsz.hu vagy az frsz@orfk.police.hu címre történő megküldése esetén a korábban adott csoportos beszedési megbízást automatikusan törli az FRSZ.

  Tagdíjfizetés banki átutalással

  Azon tagok számára, akik idegenkednek a csoportos beszedési megbízástól, ajánlható a tagdíj banki átutalása. Az átutalás történhet havonta egyedi utalásokkal, vagy a saját banknak adott rendszeres átutalási megbízással is.

  Ez esetben a tagdíjat az OTP Banknál vezetett 11705008-20409384 számú számlánkra kell átutalni.

  A csoportos beszedési megbízáshoz képest a tagdíj átutalás hátránya, hogy ilyen megbízást csak a tag adhat személyesen a saját bankjának, helyette az FRSZ tisztségviselői nem járhatnak el.

  Kérjük, hogy átutalás esetén tűntessétek fel a közlemény rovatban adószámotokat és a 3 számjegyű tagszervezeti azonosító számot. (Tagszervezeti kódok letöltése.)

  Tagdíjfizetés munkáltatói levonással

  Kivételesen, a Munka Törvénykönyvének hatálya alá tartozó munkaviszonyban álló munkavállalók (pl. a fegyveres biztonsági őrök) esetében a rendőrség továbbra is hajlandó levonni a szakszervezeti tagdíjat a munkabérből. Ennek oka az, hogy a munkaviszonyban foglalkoztatott dolgozókat képviselő szakszervezetekre a rendvédelmi szakszervezetektől eltérő, kedvezőbb szabályok vonatkoznak.

  Amennyiben tehát a tagot a rendőrség munkaviszony keretében foglalkoztatja, akkor a munkáltatói tagdíjlevonást is lehet választani. Ez esetben a belépési nyilatkozat mellett ki kell tölteni egy munkáltatói tagdíjlevonási megbízást is, amit a rendőri szerv illetmény osztályának kell megküldeni.

  A munkáltatói tagdíj levonási megbízás innen tölthető le. (A letöltött pdf űrlap számítógépen is kitölthető!)

  A tagdíjlevonásra vonatkozó megbízást a munkáltató illetmény osztályának, valamint az FRSZ KKI-nak is meg kell küldeni az frsz@frsz.hu vagy az frsz@orfk.police.hu címre, vagy telefaxon a 06 (1) 799 2713 számra.

  Tagdíjbefizetés csekken

  Amennyiben a tag nem akarja, vagy nem tudja tagdíját bankján keresztül átutalni, szóba jöhet a hagyományos sárga csekken történő postai befizetés is. Ehhez a titkároktól vagy az FRSZ Központi Koordinációs Irodájától lehet előre gyártott csekkeket igényelni.

  A tagdíjat az OTP Banknál vezetett 11705008-20409384 számú számlánkra kell befizetni.

  Kérjük, hogy a csekken lévő befizetés-azonosító rovatban tűntessétek fel adószámotokat és a 3 számjegyű tagszervezeti azonosító számot. (Tagszervezeti kódszámok listája.)

  Tagdíjbefizetés a házipénztárba

  A tagdíj házipénztárba történő befizetését a tag csak abban az esetben válaszhatja, ha ehhez tagszervezetének vezetősége hozzájárul!

  A vezetőség hozzájárulására azért van szükség, mert a pénzkezelés jelentős többletmunkát és felelősséget ró helyi tisztségviselőinkre, másrészt, annak biztonsági feltételei nem is minden szolgálati helyen alakíthatók ki.

  Aki tehát ilyen módon szeretné fizetni a tagdíját, annak a saját tagszervezete tisztségviselőivel kell erről megállapodnia.

  Igazolás a befizetett tagdíjról

  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 27. § (1) bekezdés a) pontja alapján a befizetett szakszervezeti tagdíj összegével a munkavégzéssel járó jogviszonyból (a nem önálló tevékenységből) származó bevétel adóalapja csökkenthető.

  A kedvezmény érvényesíthetősége érdekében minden év január hónapjának végéig elkészítjük az előző évben befizetett szakszervezeti tagdíjra vonatkozó igazolásokat, és a tagoknak történő kiosztás céljából megküldjük a tagszervezeti titkároknak. Rendszerint azt is lehetővé tesszük, hogy tagjaink az internetről tölthessék le saját igazolásukat.

  Az igazolás letöltésével és felhasználásával kapcsolatos aktuális információkat és technikai részleteket szintén januárban tesszük közzé honlapunkon.

  Összefoglalva: az FRSZ által kiadott „adóigazolás” hitelesen tanúsítja a tag által az igazolás kiadását megelőző évben befizetett szakszervezeti tagdíj összegét, mely az adóbevallás során az adóalapból vonható le. Az FRSZ által kiadott igazolásban szereplő szakszervezeti tagdíj összege tehát nem a befizetendő adót, hanem az adóalapot csökkenti! (Például, aki az adott évben csak a rendőrségtől szerzett adóköteles jövedelmet úgy, hogy havonta bruttó 300.000,- Ft-ot keresett, akkor az éves jövedelmét képező 3,6 millió forintból vonhatja le az FRSZ tagdíjat, és – más adókedvezmény hiányában – csak a maradék után kell személyi jövedelemadót fizetnie.)

  A tagdíjfizetés beszüntetése, kilépés

  A tagdíjfizetés megszűntetése Alapszabályunk szerint a szakszervezeti tagsági jogviszony megszűnését eredményezi. A tagdíjfizetési kötelezettség 2 hónapi elmulasztása esetén ugyanis felhívjuk az érintett tagot a hátralék rendezésére, amennyiben pedig ennek 30 napon belül nem tesz eleget, megszűntetjük tagsági jogviszonyát.

  Aki el akarja kerülni a fizetési felszólítást, az saját maga is jelezheti kilépési szándékát. Ehhez az innen letölthető kilépési nyilatkozatot kell aláírva megküldeni Központi Koordinációs Irodánknak az frsz@frsz.hu vagy az frsz@orfk.police.hu címre, vagy telefaxon a 06 (1) 799 2713 számra.

  A kilépési nyilatkozat megküldése értelemszerűen a korábban adott csoportos beszedési megbízás visszavonását is jelenti, ezért azt külön nem kell jelezni számunkra.

  Aki munkáltatói levonással fizeti a tagdíját, annak a munkáltató illetmény osztályát is értesítenie kell, és kérnie kell tőlük a tagdíjlevonás leállítását. Ezt kilépési nyilatkozatszámukra való megküldésével lehet megtenni.

  Megéri?

  Fentiek ismeretében ezt mindenki könnyen kiszámolhatja! Egy tiszthelyettesnek havonta 2.100,- Ft tagdíjat kell fizetnie, ami egy 30 napos hónapban napi 70,- Ft-ot tesz ki. Ennyiből még egy pohár kávét sem lehet kapni az automatából…. Ráadásként a szakszervezeti tagdíj összegével csökkentő az Szja. alapja, mivel a tagdíjra eső adót nem kell megfizetni.

  A másik oldalon a honlapunkon részletezett számos ingyenes szolgáltatás és kedvezmény áll.  Mérlegeld, hogy neked megéri-e!

  Bízunk benne, hogy sikerült meggyőzni, és hamarosan tagjaink között üdvözölhetünk Téged is. Ehhez csak annyit kell tenned, hogy ide kattintasz, és kitöltöd a belépési nyilatkozatot.

  Share This