logo

2024. január 1-jétől változik az FRSZ tagdíj összege

2023.12.14.

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy szolgáltatásaink színvonalának megőrzése, valamint az inflációs hatások ellensúlyozása és a Független Rendőr Szakszervezet működőképességének fenntartása érdekében 2024. január 01-jétől emelkedni fog a szakszervezeti tagdíj összege.

A tagdíj összege:

  • a hivatásos állomány esetében a 2024. januári illetményemeléssel arányosan,
  • a más jogviszonyba tartozók esetében (a kongresszusi távszavazással idén októberben elfogadott Alapszabály-módosításnak megfelelően) 100 forinttal emelkedik január 01-jétől.

A 2024. január 01-jén hatályba lépő változásokat az alábbi táblázat szemlélteti. (A képre kattintva az nagyobb, jobban olvasható méretben jelenik meg.)

 

 

A 2024.január 01-jétől érvényes tagdíj összegéről tagjainkat néhány napon belül elektronikus levélben, valamint SMS üzenet formájában is tájékoztatjuk. E mellett helyi tisztségviselőinktől is kérhető tájékoztatás a tagdíj újonnan megállapításra kerülő összegéről.

Aki nem ért egyet a tagdíjbesorolásával, kezdeményezheti annak módosítását az innen letölthető nyilatkozat frsz@frsz.hu vagy az frsz@orfk.police.hu címre történő megküldésével. A nyilatkozat űrlapot számítógéppel, vagy kézzel történő kitöltés után aláírással ellátva elektronikus úton kell megküldeni a fenti levelezési címeink egyikére. (A tagdíjbesorolás módosításához Központi Koordinációs Irodánk szükség esetén kérheti az illetménymegállapításról szóló utolsó munkáltatói állományparancs, vagy határozat megküldését is.)

A tagdíjfizetéssel kapcsolatos teendők a tagdíjfizetés módja szerinti bontásban az alábbi linkekre kattintva olvashatók.

 

Tudnivalók a tagdíjat csoportos beszedési megbízással fizetők számára

Aki a tagdíját csoportos beszedési megbízással fizeti, annak fő szabály szerint nincs külön teendője, mivel a továbbiakban (első alkalommal 2024. január 08-án) az FRSZ a tagdíjbesorolásnak megfelelő fentiek szerinti tagdíj levonását fogja kezdeményezni az érintett számlájáról.

Kivételt képeznek azok, akik az FRSZ számára korábban adott megbízásban a tagdíj új összegénél kisebb összegben határozták meg a beszedési értékhatárt.

Az e csoportba tartozó tagjainktól azt kérjük, hogy módosítsák a csoportos beszedési megbízásukat úgy, hogy az abban meghatározott értékhatár elérje, vagy meghaladja a 2024. január 01-től érvényes tagdíj összegét. Ezt e-bankon keresztül, vagy személyesen, a számlájukat vezető bank fiókjában, vagy a beszedési megbízás nyomtatvány kitöltésével és KKI-nak való megküldésével tehetik meg.

A megbízás módosításához szükséges nyomtatvány űrlapot innen lehet letölteni.

Az aláírt nyomtatványt eredetben kell megküldeni a KKI számára, vagy azt a tag személyesen is leadhatja a számláját vezető bank fiókjában. Ez utóbbi megoldás előnye, hogy a személyes ügyintézés gyorsabb, és az aláírás hitelességét sem kérdőjelezik meg a bankok. (A nyomtatvány kitöltési mintája itt tekinthető meg, a tagszervezeti kódok pedig ezen a linken találhatók.)

A csoportos beszedési megbízás módosításához szükséges, személyes adatokkal kitöltött nyomtatványt az érintett tagok elkérhetik helyi tisztségviselőinktől is, vagy az frsz@frsz.hu illetve az frsz@orfk.police.hu címre küldött levélben kérhetik annak elektronikus úton való megküldését is.

 

Tudnivalók a tagdíjat egyéni átutalással fizetők számára

Aki a tagdíját egyéni átutalással szokta befizetni, attól azt kérjük, hogy 2024. január 01-jétől kezdődően a tagdíjbesorolásának megfelelő összegű tagdíjat szíveskedjen a szokásos módon átutalni az FRSZ OTP Banknál vezetett 11705008-20409384 számú számlájára.

 

Tudnivalók a tagdíjat munkáltatói levonás útján fizetők számára

Aki a tagdíját a munkáltató általi levonás útján fizeti, attól azt kérjük, hogy módosítsa a munkáltatónak korábban adott tagdíjlevonási megbízását. Ezt, az e célra rendszeresített (innen leltölthető) nyomtatvány kitöltésével, aláírásával és a beosztási hely szerinti illetményszámfejtést végző szervezeti egységnek való megküldéssel tudják megtenni.

Az e csoportba tartozó tagok a módosításhoz szükséges (személyes adatokkal kitöltött) nyomtatványt elkérhetik helyi tisztségviselőinktől is, vagy az frsz@frsz.hu illetve az frsz@orfk.police.hu címre küldött levélben kérhetik annak elektronikus úton való megküldését is.

 

Azokat a tagjainkat, akiktől a csoportos beszedési megbízás, vagy a munkáltatói tagdíjlevonási megbízás módosítását kérjük, külön SMS üzenetben is tájékoztatni fogjuk teendőikről.

Tagjaink megértését és együttműködését előre is megköszönjük!

Archívum

Share This