logo

Munkába járás gépjármű költségtérítés

2023.06.29.

Az Országos Rendőr-főkapitányság a megkeresésünkre adott válaszlevelében megerősítette, hogy a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítése a közösségi közlekedés igénybevétele esetén fizetendő összeghatárig azon kollégák részére is folyósítható, akik a vonatkozó kormányrendelet szerinti, a gépjármű költségtérítésben kötelezően részesítendő személyi körön kívül esnek.

A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm.. rendelet 4. § (1) bekezdése taxatíve felsorolja azokat az esetköröket, amikor a munkáltató a saját gépjárművel történő munkába járás költségét – idén februáról 18 Ft/km összegben – köteles megtéríteni a dolgozónak: ha a lakó/tartózkodási illetve munkavégzési hely között nincs közösségi közlekedés; van ugyan közösségi közlekedés, de a munkarendből adódóan a dolgozó azt nem, vagy csak aránytalanul hosszú várakozási idővel tudná igénybe venni; továbbá ha a dolgozó a mozgáskorlátozottsága illetve fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni; illetve ha a dolgozónak bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy 10 év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermeke van.

A munkába járási célú gépjármű költségtérítés idei évi 18 Ft/km összegre történt felemelését, majd a „megyebérletek” bevezetését követően némi bizonytalanság terjedt el a kollégák körében, illetve olyan jelzés is érkezett szakszervezetünkhöz, hogy a munkába járási célú gépjármű költségtérítést illetően problémák tapasztalhatók, így például, hogy van olyan szolgálati hely, ahol még az autóbusz,- vonat bérlet/jegy jogszabály szerinti mértékéig sem fizetik a gépjármű használatot. Holott a kormányrendelet végrehajtására érvényben lévő 32/2015. (XII. 23.) ORFK utasítás kifejezetten előírja, hogy a költséghatékonyság keretein belül a gépjármű költségtérítésre „alanyi jogon” jogosultak mellett a munkáltatói mérlegelési jogkörbe tartozó kérvényezők is részesülhetnek „utazási hozzájárulásban”, azzal, hogy a költségtérítés összege nem haladhatja meg a közösségi közlekedés igénybevétele esetén nyújtandó támogatást.

Fentiekkel összefüggésben megkereséssel fordultunk az ORFK gazdasági főigazgatójához, aki válaszában megerősítette, hogy nincs akadálya a rendőrség számára többletkiadást nem eredményező, munkáltatói mérlegelési körbe tartozó munkába járási célú gépjárműhasználat ORFK utasítás szerinti elszámolásának.

Reméljük, hogy az országos rendőrségi körlevélben, illetve ORFK válaszlevélben foglaltak nyomán zökkenőmentessé válik, illetve problémamentes lesz a munkába járási gépjármű költségtérítés elszámolása valamennyi rendőr szervnél. És persze nemcsak a jövőre nézve, hanem akár visszamenőleg is, amennyiben a benyújtott dolgozói kérvény ellenére nem történt meg eddig az elszámolás. Amennyiben valahol mégis gond merül(t) fel, úgy érintett tagjaink, tisztségviselőink számára segítséget nyújtunk a konkrét problémák rendezésében.

FRSZ Jogsegélyszolgálat

Archívum

Share This