logo

Itt az idő jogaitok érvényesítésére!

2023.09.22.

Beindítottuk a rakétákat. Ismét. Sokadszorra is. Most azonban különösen fontos, hogy akik eddig nem léptek, most szóljanak nekünk, jelezzék igényüket felénk. A Hszt. megbízási szabályait 2023. február 1. hatállyal ugyanis módosították, s a cél nyilvánvalóan ezen igények jövőbeni ellehetetlenítése. Tudomásunkra jutott, hogy a pereinket megelégelve, a megbízási díjak és annak kamatai megfizetését megunva felmérték megyénként a szolgálati panaszok, perek számát és azok tapasztalatait levonva a jogszerű foglalkoztatás és a megfelelő ellentételezés szükségességét belátva intézkedtek is a panaszok kedvező elbírálása és egyezségek útján történő kifizetések iránt. Ja nem. Ez talán eszükbe sem jutott. Inkább az elvesztett perek tapasztalatai alapján módosították a vonatkozó normákat és jogszabályokat. A végzett munkára ugyanis szükség van, azt elhagyni nem tudják, csak ezért a jövőben már fizetni nem akarnak.

Ez az elmúlt években sokadszorra történik meg, példaként hozhatjuk az új járőrszolgálati szabályzatot, amely tudatosan kerüli a járőrvezető elnevezést, hiszen az már önmagában kellő alapot adott a járőrpár parancsnoki feladatait ellátó járőrnek megbízási díj vagy illetménykülönbözeti igényre.
Hozhatjuk példaként a szemlebizottságvezetői, technikusi feladatok új normáját is, mely próbál lavírozni az egyes végzendő feladatok között, úgy, hogy azok ne legyenek beosztáshoz köthetők, így gyakorlatilag bárki bármit csinálhasson.

Tavaly nyáron a KMB Szabályzat módosításával a körzeti megbízottakból csináltak járőröket, a körzeti megbízotti beosztás lényegét eltüntetve, feladataikat már nem működési körzethez, hanem a rendőrkapitányság illetékességi területéhez (sőt budapesti kerület esetén teljes Budapest területéhez) igazítva, s feladataik közé a rendőrség alapvető feladatait is beemelték.
Mindezek egy irányba mutatnak: nevezzük ki a rendőrt bármely beosztásba, lehetőleg minél alacsonyabba, minél kevesebb illetménnyel, s végzendő feladatait tízoldalas munkaköri leírásokban határozzuk meg, nem törődve a besorolás lényegével, miszerint az a végzett feladatkör alapján történne és amely az illetmény alapjául is szolgálna.

Ehhez tegyük hozzá a megbízási szabályok (Hszt. 71.§) módosítását, a megbízási díj feltételeinek jelentős szigorítását, az eddig megállapított megbízási díjak munkáltatói felülvizsgálatát és visszavonását, s belátható, hogy nehéz évek következnek, hivatásosnak és őket képviselő érdekképviseleteknek egyaránt.
Mivel a módosítások 2023. február 1-jével léptek hatályba így kijelenthető, hogy most aztán tényleg nem szabad tétlenkedni, az elévülési idő ugyanis ketyeg, s jelenleg még 2020. márciusától 2023. január 31-ig a korábban hatályos szabályok szerint érvényesíthető a beosztásba nem tartozó feladatok után járó díjigény! Ne hagyjuk ezeket veszni!

Jogsegélyszolgálatunk elsősorban az alábbi ügyekben várja érdeklődők jelentkezését:

 • Kutyavezetők, a szolgálati kutya szolgálati helyre történő bevitele és hazavitele szolgálatteljesítési időnek minősül, az el nem számolt órák túlszolgálatok, melyek 3 évre visszamenőlegesen is érvényesíthetők,
 • Körzeti megbízottak, a működési körzeten kívül végzett járőrszolgálatok, s egyéb járőri feladatok ellátása beosztásba nem tartozó többletfeladat, megbízási díjat ér
 • Vizsgálók nyomoztok, nyomozók vizsgáltok? Megbízási díjat ér.
 • Technikusok! Bizottságvezetők is vagytok? Járőri vagy nyomozói feladatokat is végeztek? Szolgálati helyetek mellett más településre is küldenek Titeket? Külön-külön is megbízási díjat ér.
 • Helyszínelők! Ha éppen nincs helyszín sebességet mértek, járőrküldésekbe mentek? Mindegy hol van a baleset, ki lenne az illetékes rendőrkapitányság, mégis Titeket küldenek? Megbízási díjat ér.
 • Járőrök! Járőrvezetők (kijelölt parancsnokok) is vagytok egyes szolgálatban? Szolgálati helyed illetékességi területét elhagyva más településre, más kerületbe is küldenek? Rendszeresen kísérőőri feladataitok vannak? Megbízási díjat ér.
 • Beosztottak! Vezetőd szabadsága, betegsége, egyéb távollétei esetén Te helyettesíted? Megbízási díjat ér.
 • Szolgálatparancsnokok! Járőr, járőrvezető, járőrparancsnoki feladatokat végzel (pl. járőrszolgálat, traffipax, csapaterős szolgálatot, rendezvénybiztosítás)? Ezen feladatok beosztásodba nem tartozóak! A szolgálatirányító parancsnok és a járőr beosztások ugyanis egymástól eltérnek, előbbi alapvetően utóbbiak irányítását, koordinálását, ellenőrzését végzi.
 • Riaszosok, hány munkakört is láttok el? Többet? Megbízási díjat ér.

Legyél Tagunk, jogi képviseletedet biztosítjuk!

FRSZ JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

 • Dr. Tordai Gábor 06 30 999 7205
 • Dr. Oláh Tamás 06 70 366 3964

Archívum

Share This