logo

BÉT ülés jó hírek nélkül

2023.09.21.

A BÉT ülésen a minisztérium képviselői részéről elmondott legfontosabb információk az alábbiak voltak:

A hivatásos állomány hivatásos pótlékemelésének második üteme (a maximum 170 %-os pótlék mérték emelés) a várakozásoknak megfelelően 2024. január 01-jével meg fog történni.

A rendvédelmi alkalmazottak, illetve a munkavállalók tekintetében azonban általános béremelés nem várható.

A Riasz.-osok vonatkozásában ugyan a folyamatban lévő jogszabálymódosítások egyik elemeként a Riasz.- bértábla felső összeghatárai a tervek szerint kb. 20 %-kal felemelésre kerülnek, azonban ehhez többletforrás sajnos nincs biztosítva, így az említett „elvi” béremelés gyakorlati megvalósítása még bizonytalan.

A munkaviszonyban állókat az előbb említett folyamatban lévő jogszabály-módosítások nem érintik, ezen személyi kör béremelése helyi szinten tárgyalható, illetve valósítható meg. Erre reagálva nyomatékosan felhívtuk a BM képviselőinek figyelmét arra, hogy országos rendőr-főkapitánysági szinten erről hiába szeretnénk tárgyalni, mivel nyilvánvalóan pénzügyi keretre van szükség ahhoz, hogy a rendőrség béremelést hajtson végre a munkavállalók körében! (Ami viszont nincs – a szerk. megjegyzése.)

A folyamatban lévő jogszabály-módosítások keretében várhatóan tovább is meghosszabbításra kerül a túlszolgálat pénzbeli megválthatóságának fenntartása (feltehetően azért, mert a túlórákat szabadidőben nem tudnák megváltani a létszámhiány miatt – szerk. megjegyzése).

A jogi kodifikáció lehetőséget fog teremteni arra, hogy ne a munkakör, hanem feladatok illetve munkakörülmények alapján részesüljenek kiemelt határvadász pótlékban azok, akik kiemelt fontosságú határszakaszon látnak el határvadász feladatokat.

A nyugdíj előtti rendelkezési állomány jogintézményével kapcsolatban a BM képviselői kihangsúlyozták, hogy bár igaz, hogy a jövő évtől a finanszírozási szabályok megváltoznak (a bérköltséget a központi költségvetés nem fogja megtéríteni a rendvédelmi szerveknek), ez azonban magát a jogintézményt alapjaiban és az igénybevétel lehetőségét illetően nem érinti. Elmondásuk szerint se ilyen szándék, se pedig erre vonatkozó beterjesztett módosító javaslat nincs.

A BM képviselői az ülésen megerősítették, hogy 2023. április 18-tól jogfolytonosan és 2 évre, valamennyi rendvédelmi foglalkoztatottra kiterjedően megkötötte a tárca az új rendvédelmi biztosítást.

Az ülésen kezdeményeztük:

  • a gépjármű költségtérítés jogszabályi minimum 18 Ft-ról a lehetséges 30 Ft-ra történő felemelését;
  • az éves cafetéria keretösszegnek egy év közben megjelent kormányrendelet alapján 200.000 Ft-tal történő felemelését a rendvédelmi dolgozók esetében is;
  • a hivatásos állomány ruhapénz éves keretösszegének 250 %-ról legalább a duplájára (500 %) történő felemelését, tekintettel egyrészről a cserére, pótlásra szoruló beszerzendő ruházati termékek árának drasztikus növekedésére, másrészt arra, hogy ezzel szemben a ruhapénz összege kb. másfél évtizede nem emelkedett;
  • a napidíj, illetve több pótlék (így a készenléti, kiemelt készenléti, éjszakai) mértékének felemelését, melyek ugyancsak finoman szólva is értéküket vesztették: pl. 480 Ft napidíjból mit lehet ma már venni?;
  • a Riasz. jogállásba átmenetkor érettség hiányában közalkalmazottból munkavállalónak visszaminősített kollégák jubileumi jutalomban részesítését kértük megvizsgálni, illetve részükre azt valamilyen formában megteremteni;
  • nyugdíj előtti rendelkezési állomány jogintézményének további bővítését, így a jelenlegi 60 évről legalább 55 évre történő előrehozatalát.

A fenti indítványok közül a közalkalmazottból munkavállalóvá visszaminősített kollégák jubileumi jutalma tekintetében hangzott el ígéret a BM képviselői részéről, hogy a lehetőséget, első lépésben az érintetti kört (hány főt érint) megvizsgálják.

A BÉT ülésről szóló részletes beszámolónk az innen letölthető főtitkári tájékoztatóban olvasható.

Archívum

Share This