logo

KEDVEZMÉNYEK

VODAFONE Flotta

FRSZ-VODAFONE FLOTTA

Örömmel tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a Vodafone társasággal megkezdett tárgyalások eredményre vezettek, és sikerült megkötnünk az új FRSZ-Vodafone Flotta szerződést.

$

Tarifa

$

Egyéb tudnivalók

$

Flotta-kód

$

Tudnivalók a szerződéskötési jogosultságról

$

Hogy lehet igazolni a szerződéskötési jogosultságot?

$

Flottaigazolás

Tarifa

Az FRSZ egyedi Vodafone flotta tarifáit – a Vodafone kérésére – bizalmasan kell kezelnünk, így azt az FRSZ honlapon sajnos nem tehetjük közzé. A tarifatáblát azonban megküldtük valamennyi tisztségviselőnknek, így az tőlük helyben könnyen beszerezhető.

A tarifatáblát Központi Koordinációs Irodánk is készséggel megküldi bármely FRSZ tagnak, amennyiben ezen kérését az frsz@frsz.hu, vagy az frsz@orfk.police.hu címre küldött emailben jelzi számunkra.

Egyéb tudnivalók

Tagjaink továbbra is 5 db SIM kártyára köthetnek flotta szerződést.

A Vodafone-al kötött szerződésünk szerint a szerződéskötéshez elég az érvényes FRSZ tagkártyát felmutatni.

Azon tagjaink számára, akik még nem rendelkeznek FRSZ tagsági kártyával, azoknak kérésre külön igazolást állítunk ki.

Az FRSZ flotta tarifák mellett bármely lakossági red, go, Family és you csomagok is elérhetőek, megtartva a flottán belüli díjmentes belföldi beszélgetési lehetőséget.

Flotta-kód

Az FRSZ flottához a korábbi szerződés hűségidejének lejárta után is lehet csatlakozni, az FRSZ flotta kódjának megadásával a https://shop.vodafone. hu/flotta/login oldalon.

A flottakódot helyi tisztségviselőinktől személyesen, és Központi Koordinációs Irodánktól lehet kérni az frsz@frsz.hu, vagy frsz@orfk.police.hu címre írt elektronikus levélben.

Tudnivalók a szerződéskötési jogosultságról

Vodafone FRSZ flotta előfizetői szerződés kötésére jogosultak:

  • •az FRSZ tagjai és munkavállalói, mint Elsődleges Jogosultak, valamint
  • az elsődleges jogosultak által kijelölt természetes személyek, mint Másodlagos Jogosultak. (A Másodlagos Jogosultak további Jogosultakat nem jelölhetnek ki!)

Egy Elsődleges Jogosult:

  • összesen legfeljebb 5 (öt) előfizetői szerződést (SIM kártyát) vehet igénybe egyidejűleg, és
  • legfeljebb 5 (öt) Másodlagos Jogosultat jelölhet ki szerződéskötésre.

A szerződéskötési jogosultsággal kapcsolatos tudnivalókat összefoglaló feljegyzésünk erről a linkről le is tölthető.

Hogy lehet igazolni a szerződéskötési jogosultságot?

A szerződéskötési jogosultságot az FRSZ tagok (mint Elsődleges Jogosultak) kétféle módon igazolhatják:

  • FRSZ tagsági igazolványuk (vagy másnéven: MAKASZ-kártyájuk) felmutatásával vagy
  • az FRSZ KKI által kiállított (papír alapú) flottaigazolással, amennyiben még nem rendelkeznek FRSZ tagsági igazolvánnyal. Amennyiben a jogosultág igazolása a flottaigazolás bemutatásával történik, minden egyes Előfizetői Szerződés megkötéséhez külön flottaigazolás kiállítása szükséges.

A Másodlagos Jogosultak szerződéskötési jogosultságát az Elsődleges Jogosultak (azaz, az FRSZ tagok) igazolhatják a flottaigazolás kitöltésével történő kijelölés útján. (Minden egyes Másodlagos Jogosult vonatkozásában külön kiállított flottaigazolásra van szükség!)

A Másodlagos Jogosult szerződéskötésekor a Vodafone értékesítési helyén:

a) az Őt kijelölő Elsődleges Jogosultnak is jelen kell lennie, és FRSZ tagsági igazolványát be kell mutatnia, vagy

b) olyan Flottaigazolást kell bemutatni, amely együttesen tartalmazza:

  • az Elsődleges Jogosult FRSZ tagságának KKI által történt igazolását, és
  • a Másodlagos Jogosult FRSZ tag általi kijelölését.

Első olvasásra bonyolultnak tűnhet, de a valóságban sokkal egyszerűbb a folyamat. Ezt szemlélteti az innen letölthető információs táblánk. 

Flottaigazolás

Papír alapú flottaigazolás kiállítására jelenleg csak a KKI jogosult, de a későbbiekben szeretnénk ezt a jogosultságot a titkároknak is megadni, amennyiben ahhoz a Vodafone is hozzájárul. Ennek megtörténtéig a flottaigazolás kiállítását az frsz@frsz.hu, vagy az frsz@orfk.police.hu címre küldött elektronikus levélben lehet kérni.

Az FRSZ-Vodafone flottaigazolás iratmintája erről a linkről tölthető le.

Share This