logo

ORFK megkeresés a munkáltatói kölcsön és a ruházati ellátás ügyében

2024.06.27.

Megkereséssel fordultunk az ORFK gazdasági főigazgatójához, mivel a tagjainktól kapott információk szerint problémák merültek fel a munkáltatói kölcsön folyósításával és a ruházati ellátással kapcsolatban. Levelünk az alábbiakban olvasható:

Tisztelt Tábornok Úr!

A rendőrség személyi állományát érintő alábbi problémák megoldása érdekében az alábbi megkereséssel fordulok Önhöz.

Több korábbi érdekegyeztető fórum ülés napirendi pontjai között szerepelt már a személyi állomány számára adható munkáltatói kölcsön kérdése, amely témában sajnos változatlanul ellentmondásos információk áramlanak. A kollégáktól folyamatosan olyan jelzések érkeznek szakszervezetünkhöz, hogy pénzügyi forrás hiányában nem tudják részükre biztosítani az igényelt kölcsön összeget. Igaz ugyan, hogy pár éve a korábbi 5 millióról 20 millió Ft-ra emelkedett a lakás építéshez, vásárláshoz nyújtható munkáltatói kölcsön maximuma, de a rendőrség költségvetésében erre a célra nem emelték meg a költségvetési forrás összeget. Kérjük ismételten megvizsgálni, hogy a kölcsönt igénylő kollégák milyen arányban kapják meg az igényelt támogatást, illetve a dolgozói kérelmekben foglaltakhoz képest miként alakulnak a tényleges teljesítések.

Ugyancsak folyamatosan napirenden szerepelnek az érdekegyeztetések során a hivatásos állomány évenkénti kötelező természetbeni ruházati ellátásának a kérdése, illetve a tárgyévi ruhapénz kifizetés és elszámolás körül felmerülő problémák.

2024-ben az egyen,- vegyes- és polgári ruhanormába tartozó kollégák egységesen gyakorló ruházattal kerülnek felszerelésre, melynek értéke a ruhapénzből kerül visszatartásra, kb. 42 ezer Ft összegben. A ruhapénz fennmaradó összegét május 31-ei határidővel ugyan megkapták a kollégák, de hogy a gyakorló ruházat mikor kerül kiosztásra, arról nincs pontos információ. Jogos elvárás a kollégák részéről, hogy ha a ruhapénz visszatartás megtörtént, úgy a gyakorlatban részükről már „megvásárolt” ruházatot is mielőbb meg kellene, hogy kapják. Tájékoztatást kérünk a gyakorló ruházat kiosztásának határidejéről, valamint az új gyakorló ruházathoz kapcsolódóan arról is, hogy „csere ruházatként” – pl. a ruházat bepiszkolódása miatt, ami nyilván életszerű – a korábbi gyakorló ruházat viselése továbbra is megengedett lesz-e, és meddig.

Ugyancsak a ruházati témához kapcsolódóan jelezzük a következőket, illetve egyúttal kérjük, hogy valamilyen megoldást próbáljon meg a rendőrség vezetése találni az alábbi országos problémára. A kollégák megkapták a „névváltozás” miatt lecserélendő megyei feliratok helyébe lépő „vármegyei karjelvényeket”. A kollégák nagy része varrodai szolgáltatás keretében tudta, illetve tudja a karjelvény cserét megoldani, ami nyilván költséggel jár, de azt a 14/2016. (V. 10.) BM rendelet (a továbbiakban: RUSZ) taxatív felsorolása miatt a ruhapénz terhére nem lehet elszámoltatni, tehát az abszolút a dolgozói érdekkörön kívül eső kiadás a kollégák terhén marad, amit méltánytalannak tartunk.

Kérjük, hogy a rendőrség vezetése találjon megoldást ezen országos probléma megoldására, hogy az említett okból keletkezett dolgozói kiadások a kollégák számára megtérítésre, elszámolásra kerüljenek. Ettől függetlenül is kezdeményezzük a RUSZ felülvizsgálatát és a gyakorlati tapasztalatokra is figyelemmel indokolt módosítását (elszámolható ruházati cikkek körének áttekintése, varratási költségekkel történő bővítése), valamint annak szakmai oldalról, a rendőrség vezetése részéről történő támogatását.

Ugyancsak több helyről érkezett, illetve érkezik folyamatosan jelzés szakszervezetünkhöz a kollégák irányából arra vonatkozóan, hogy egyre növekszik a javítási, vizsgáztatási költségek okán leállításra kerülő rendőrségi gépjárművek száma: országosan kb. 1800 db rendőrautó vár javításra?! Az akadozó gépkocsi ellátottság kétség kívül a rendőrség reagálóképességére, a szakmai feladatok ellátásának hatékonyságára is negatív hatással van. Kérjük a leírtak kivizsgálását és a rendőrség kialakult helyzet kezelésére vonatkozó terveire, intézkedésire vonatkozó tájékoztatást.

Tisztelt Tábornok Úr!

A jelen megkeresésünkben leírt problémák is ismételten rámutatnak a személyi állományt érintően folyamatosan felmerülő problémák kölcsönös megvitatása és a megoldási lehetőségek megbeszélésére lehetőséget biztosító érdekegyeztető ülések rendszeres összehívásának szükségességére, melyre ez úton ismételten felhívjuk a figyelmet. Egyúttal kezdeményezzük a RÉT ülés mielőbbi, de legkésőbb szeptember elejei időpontra történő összehívását, melynek keretében a személyi állomány 2025. évi illetményének és egyéb juttatásainak megvitatását kiemelten is szükségesnek tartjuk napirendre tűzni!
A RÉT ülés összehívásáig is kérjük a fenti problémák kivizsgálását, illetve azoknak az irányunkba történő megválaszolását.

Pongó Géza főtitkár sk.

Archívum

Share This