logo

Javaslataink a BRFK esélyegyenlőségi tervének módosítására

2023.09.26.

A BRFK hivatalvezetőjénél kezdeményeztük az Esélyegyenlőségi Terv gyermekes munkavállalókat és tartósan beteg hozzátartozóról gondoskodó munkavállalókat megillető kedvezmények kiterjesztését az alábbiak szerint:

  • az intézkedés tervezet 26. pontjában szabályozott havi munkaidő-kedvezmények esetében a gyermekek életkori határát 14 évről kezdeményezzük 18 évre, de legalább 16 évre (a gyermek után járó pótszabadság életkori határához igazodva) módosítani, felemelni;
  • a „tartósan beteg személyek” körét is a vonatkozó törvényi (1998. évi LXXXIV. törvény) meghatározásnál szélesebb körre tartjuk indokoltnak kiterjeszteni: az orvosi vélemény alapján ápolást, gondozást igénylő hozzátartozóra tekintettel kérjük biztosítani ezen a jogcímen a munkaidő-kedvezményeket (intézkedés-tervezet 38. pont szerinti kedvezményt igénybe vevő személyi kör szélesítése);
  • a munkaidő-kedvezmények fajtáit is indítványozzuk tovább bővíteni, így például más rendőrségi esélyegyenlőségi tervekhez (mint pl. az ORFK-é) évente 2 nap „rendkívüli szabadság” lehetőségét is biztosítani a gyermekes, illetve az ápolásra, gondozásra szoruló hozzátartozóról gondoskodó munkavállalók részére, a kivételes családi helyzetek kezelésének (váratlan élethelyzetek) segítése céljából.

A tervezetben javasolt azon rendelkezéssel, hogy az esélyegyenlőségi kedvezményt igénylőnek kell gondoskodnia/beszereznie az orvos nyilatkozatát a tartós betegség, illetve fogyatékos állapot várható időtartamára vonatkozóan, nem értünk egyet, egyrészt mivel ez olyan szakkérdés, ami nemcsak a rendőrségi dolgozó, hanem adott esetben az orvos kompetenciáján is túl mutat (könnyen előfordulhat, hogy biztosra vehetően nem prognosztizálható az egészségügyi állapot alakulása), másrészt a tervezet szerinti előírás indokolatlan terhet ró a kollégákra.

Archívum

Share This