logo

Hszt. módosítás – szűk körben apró kedvezmények

2021.05.11.

A napokban jelent meg az egyebek között a Hszt.-t is módosító 2021. évi XXXI. törvény, amelynek tervezetét pár hónappal ezelőtt szakszervezetünk már véleményezte.

A legújabb Hszt. módosítás fő szabályként már május 14-től hatályos, de néhány rendelkezés majd csak augusztus 01-től, illetve vannak, amelyek majd csak a jövő évtől (2022. január 01.) lépnek hatályba.

2022. január 01-től:

  • a szervezeti egységen belüli ideiglenes átrendelés időtartama naptári évente a jelenlegi 30 nap helyett akár 60 nap is lehet.
  • Ugyancsak a jövő évtől lép életbe az a törvényi előírás, hogy teljesítményjuttatásban az is részesülhet, akinek a szolgálati viszonya a kifizetés évében, de még a teljesítményjuttatás megállapítását megelőzően szűnik meg.

Augusztus 01-től lép hatályba:

  • az a módosítás, melynek értelmében a könnyített szolgálatot ellátók 10 %-os illetménycsökkenése a jövőben csak a beosztási illetményre fog korlátozódni. Jelenleg a 10 %-os csökkentés az alapilletményre terjed ki, de a Hszt. módosítással augusztustól a hivatásos pótlékot és a szolgálati időpótlékot a csökkentés nem érinti.

Május 14-től lesznek hatályosak az alábbi változások:

  • A rendvédelmi egészségkárosodási ellátás összege jelenleg legfeljebb a távolléti díj 80 %-a lehet, amely összeghatárt 25 év szolgálati időnél el lehet érni, és azt követően eddig nem emelkedett. A napok múlva hatályba lépő Hszt. módosítás a jelenleg 4 sávból álló távolléti díj-szolgálati idő sávot további kettővel bővíti: 30-35 év szolgálati idő esetén a távolléti díj 85 %-át, míg 35 vagy annál több év szolgálati idő esetén 90 %-ot kell alapul venni.
  • Az 50. életévüket betöltött, vezetői vagy gyermek utáni pótszabadságra nem jogosult rendvédelmi alkalmazottak 3 nap pótszabadságra lesznek jogosultak a május 14-ével hatályba lépő módosítás alapján.

Összességében: bár vannak, lesznek apróbb kedvező változások, ezek azonban egyrészt csak szűkebb személyi kört érintenek, míg a többségre vonatkozóan a jövőbeni változások kedvezőtlenek (lásd ideiglenes átrendelés időtartama). Másrészt a leglényegesebb elem, az illetmény tekintetében a régóta ígért és várt változások (10 %-os kiegészítő juttatás illetményalapba történő beépítése, 3 évente 6 havi illetménynek megfelelő külön juttatás) a mostani módosításban sem jelennek meg.

A törvény innen tölthető le.

FRSZ Jogsegélyszolgálat

Archívum

Share This