logo

Kúria a fegyelmi határozattal szembeni panaszról

2020.11.16.

A felperes szolgálati viszonyát az alperes fegyelmi határozatával megszüntette. A fenyítéssel szemben a felperes nem elektronikus úton, hanem személyesen, papír alapon nyújtott be panaszt, amelyet a kapitányságvezető felterjesztett a megyei rendőrfőkapitányhoz, aki azonban annak elbírálására törvényes lehetőséget nem látott, mivel a felperes azt nem a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 6. § (7) bekezdésében meghatározott, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentumban terjesztette elő. Ezért a fegyelmi ügyiratot a kapitányságvezetőnek visszaküldte, aki a felperest erről tájékoztatta, jelezve, hogy a szolgálati viszonyt megszüntető fenyítés jogerőre emelkedett. A felperes e tájékoztatást nem fogadta el, ezért azt egy újabb, panasz elnevezésű beadványban vitatta. E beadványt a kapitányságvezető az Országos Rendőr-főkapitánysághoz továbbította, aki levelében tájékoztatta a felperest a munkáltató azon álláspontjáról, mely szerint a papír alapú panaszt a Hszt. 8. §-a alapján semmisnek tekintették, ezért annak elbírálására nem találtak jogszabályi lehetőséget. A felperes végül ezen levél kézhezvételét követően fordult bírósághoz, kifogásolva, hogy panasza elbírálását az alperes kellő kivizsgálás nélkül elmulasztotta. További részletek a Kúria közleményében.

Archívum

Share This