logo

„Fegyverpénz,” avagy csak egyszer lesz Budán kutyavásár

2021.12.21.

A Magyar Közlöny 2021. évi 232-es számában december 20-án megjelent a 6 havi szolgálati juttatás (fegyverpénz) részletszabályait tartalmazó kormányrendelet. A kifizetésre 2022. február 15-ig kerül sor, a számítás alapját a 2021. december 31-én érvényes távolléti díj és kiegészítő juttatás együttes összege képezi.

A 712/2021. (XII. 20.) Korm.rendelet a Hszt., a Hjt. és a Navtv. hatálya alá tartozó hivatásos szolgálati jogviszonyban állókra vonatkozóan rendelkezik a 6 havi illetménynek megfelelő összegű szolgálati juttatás részleteiről, azt azonban egyszeri juttatásként nevesíti (tehát nem a 2019-ben beígért 3 évente 6 havi juttatás szerinti tartalommal bír). Indoka: „a hivatásos szolgálatot ellátók Magyarország biztonsága érdekében végzett munkájának elismerése!”

A szolgálati juttatásra – bizonyos kivételektől eltekintve – a 2021. december 31-én:

  • hivatásos szolgálati jogviszonyban állók, illetve nyugdíj előtti rendelkezési állományban lévők, továbbá
  • azon hivatásos jogviszonyú kollégák jogosultak, akiknek 2021. évben szolgálati baleset vagy szolgálati kötelmekkel összefüggő megbetegedés miatt szűnt vagy szűnik meg a jogviszonya.

A szolgálati juttatásból ki vannak zárva:

  • a szenior foglalkoztatottak,
  • akik a lemondási idejüket töltik,
  • akik felmentési idejüket töltik, ha a felmentésükre nekik felróható okból került sor (alkalmatlanság, kivéve az egészségi, pszichológiai alkalmatlanságot; ugyancsak felróható oknak minősül a kormányrendelet szerint az, ha valaki a számára felajánlott beosztást nem fogadta el), illetve ha a felmentési idő kezdetét megelőző napon nem rendelkeztek 3 év folyamatos jogviszonnyal,
  • akiknek a szolgálati viszonya szünetel,
  • a mérlegelési jogkörben engedélyezett illetmény nélküli szabadságon lévők (nemzetközi pályázaton résztvevő, nemzetközi szakértői tevékenységet végzők). A gyermek gondozása, közeli hozzátartozó ápolása miatt otthon lévők tehát megkapják a szolgálati juttatást, mivel ők nem mérlegelési jogkörben engedélyezett, hanem kötelezően őket megillető illetmény nélküli szabadságon tartózkodnak.

Ugyancsak nem részesülhetnek a kormányrendelet szerint a szolgálati juttatásban – illetve, amennyiben a kifizetés esetleg már megtörtént, úgy visszafizetési kötelezettség terheli őket – azok, akiket a koronavírus elleni kötelező védőoltás fel nem vétele miatt a munkáltató illetmény nélküli szabadságra küldött, vagy az illetmény nélküli szabadság elrendelésének van helye (lásd a Korm. rend. 12. §-át).

A december 31-én próbaidő, kifogástalan életvitel ellenőrzés, büntető,- fegyelmi,- vagy méltatlansági eljárás hatálya alatt állók a kifizetést korlátozó „állapot” megszűnését követően, és a szükséges jogosultsági feltételek megléte esetén (pl. büntető-, vagy fegyelmi eljárás lezárása után a jogviszony fennmarad és nem áll már az érintett büntetés, fenyítés hatálya alatt) részesülhetnek a juttatásban.

A szolgálati juttatás számításának alapja a 2021. december 31-én érvényes távolléti díj és kiegészítő juttatás együttes összege. Nyugdíj előtti rendelkezési állományban lévők esetén a 2021. december 31. napján járó illetmény. Mértéke, az előzőek szerint számított összeg 6-szorosa.

A kifizetés határideje: 2022. február 15.

A szolgálati juttatást teljes összegben vissza kell térítenie annak, aki 2021. december 31-én nem rendelkezett 3 év folyamatos szolgálati jogviszonnyal, és jogviszonya a 3 év elérése előtt megszűnik. Nem terheli visszafizetési kötelezettség azt, akinek egészségi, illetve pszichológiai alkalmatlanná válás okán felmentéssel szűnik meg a 3 év elérése előtt a jogviszonya, illetve akinek a jogviszonya rendvédelmi egészségkárosodási ellátásra jogosultság miatt ugyan megszűnik, de a folyamatos szolgálati ideje nem szakad meg, mert rendvédelmi alkalmazotti, közszolgálati, kormányzati szolgálati, közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át a foglalkoztatása.

A szolgálati juttatás alapfeltételének számító 3 év folyamatos szolgálati idő szempontjából a folyamatosnak kell tekinteni a Hszt., Hjt. illetve a Navtv. közti áthelyezéseket.

2 évnyi lebegtetés után tehát végre megjelent a hivatásos állomány „fegyverpénzéről” szóló jogszabály. Üröm az örömben, hogy az eredetileg bejelentett 3 évente ismétlődő, 6 havi illetménynek megfelelő javadalmazást a kormányrendelet már csak egyszeri szolgálati juttatásként nevesíti.

Emlékezetes, hogy a 6 havi juttatásról elsőként Pintér Sándor belügyminiszter tett említést a 2019. december 27-ei sajtótájékoztatóján. Akkor a miniszter azt mondta, hogy Orbán Viktor kormányfő feladatul szabta a nemzetbiztonsági kabinet számára, hogy további juttatási elemeket dolgozzanak ki a fegyveres testületek hivatásos állományú tagjai részére. A kabinet javaslata, hogy 2020 január elsejétől 3 évente hat havi illetménynek megfelelő juttatást kapjanak az érintettek. Ezt követően azonban az FRSZ és a többi rendvédelmi szakszervezet többszöri sürgetése ellenére sem történt érdemi intézkedés, de még egyeztetésre sem került sor a juttatás bevezetéséről.

Másfél év várakozás után a miniszterelnök 2021. június elején tartott sajtótájékoztatóján tett egy újabb bejelentést, mely szerint: amennyiben a GDP növekedése idén meghaladja az 5,5 százalékot, akkor a rendvédelmi dolgozók 2023. helyett már jövő januárban megkaphatják a “fegyverpénzt.”

Az első bejelentés óta eltelt két évben az FRSZ – más rendvédelmi szakszervezetetekkel együtt – több javaslatot is megfogalmazott a 6 havi juttatással kapcsolatban. Egyebek mellett kezdeményeztük, hogy a juttatásból ne zárják ki a rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszonyban állókat (Riasz) és a rendvédelmi szervek munkavállalóit sem, mivel az ő munkájuk is nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a fegyveres szervek az elvárt színvonalon legyenek képesek ellátni közszolgálati feladataikat. Másrészt azt is többször indítványoztuk, hogy a juttatás a szolgálati törvényben (azaz a Hszt-ben) kerüljön szabályozásra, mivel az nagyobb garanciát jelent a juttatás időállósága tekintetében.

Az már a Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) 2021. július 06-ai ülésén egyértelművé vált, hogy a Riaszos és a munkavállalói állományt kizárják a juttatásra jogosultak köréből, mivel annak a „célcsoportja” a minisztérium szerint csak a rendvédelmi szervek hivatásos állománya. Arról azonban a kormányrendelet megjelenéséig hallgattak a hivatalos források, hogy a „fegyverpénzt” a hivatásosok is csak egyszeri juttatásként kapják meg. Ennek pedig az a következménye, hogy a juttatás sajnos nem épül be a szolgálati törvény illetményrendszerébe, hanem véleményünk szerint csak az elmúlt időszak elmaradt béremeléseinek kompenzációját szolgálja, vagy ahogy a kormányrendelet fogalmaz a Magyarország biztonsága érdekében végzett munkát elismerő jutalomként értelmezhető.

Archívum

Share This