logo

Megbízási díj iskolaőr koordinátori feladatok ellátásáért

2024.01.24.

Mint ismeretes, 2020 óta a nevelési-oktatási intézmények rendjének fenntartása is a rendőrség feladata, melynek ellátását a rendőrség munkaviszonyban foglalkoztatott iskolaőrökkel biztosítja. Nyilvánvaló, hogy az iskolaőrök tevékenységét, napi munkáját valakinek koordinálni, szervezni, tervezni, ellenőrizni kell, amely feladatokat a bevezetőben hivatkozott „mintaperrel” érintett vidéki rendőrkapitányságon dolgozó tagunkra (tisztségviselőnkre) telepítette a munkáltató. A feladatbővítést a munkáltató a tagunk munkaköri leírásába is belefoglalta, azt kibővítette az iskolaőrök tevékenységét koordináló, szolgálatukat szervező, stb., rendszeres feladatellátást igénylő teendőkkel.

Kollégánk kinevezése szerint bűnmegelőzési főelőadó, amely jellemzően iskolák, óvodák, idős otthonok tanulói, lakói számára történő prevenciós előadások szervezését, lebonyolítását, stb. jelenti. Az iskolaőr-koordinátori feladatok azonban az „általános” bűnmegelőzési főelőadói munkakörön kívül esnek.

Hiába hivatkozott a rendőrségi alperes a perben arra, hogy az iskolaőr-koordinátori feladatok szervesen kapcsolódnak az érintett kolléga alap beosztásához (bűnmegelőzési főelőadó), illetve, hogy a koordinátori feladatok többletterhet (pl. túlóra) nem jelentettek a számára; a bíróság roppant helytállóan azon jogi álláspontra helyezkedett és fogadta el az érvelésünket, hogy a következetes bírósági megítélés szerint a munkáltató parttalanul nem bővítheti a munkavállaló munkaköri leírását. Amennyiben a dolgozó huzamosabb időn át rendszeresen a munkakörébe nem tartozó feladatot is el kell, hogy lásson munkáltatói előírásra, akkor a nyilvánvalóan többletfeladat ellátás nem maradhat anyagi ellentételezés nélkül.

A jogerősen lezárult perben 17 hónapra, havonta az illetményalap 50 %-ával számítva nyertünk több mint 300 ezer Ft összegű megbízási díjat a kinevezése szerinti beosztása mellett iskolaőr-koordinátori feladatokat is ellátó tagunk számára.

Az elsőfokú ítéletet a másodfokon eljáró Fővárosi Ítélőtábla is helyben hagyta.

Mind meglévő, mind leendő tagjaink érdeklődését, jelentkezését egyaránt várjuk, akik a perbeli esethez hasonló cipőben járnak és érvényt szeretnének szerezni a jogos anyagi igényüknek. Ha úgy érzed, hogy a téma Téged is érint, vedd fel a kapcsolatos munkatársainkkal!

FRSZ Jogsegélyszolgálat

Archívum

Share This