logo

Igazolás a 2023. évi szakszervezeti tagdíjról, adóbevalláshoz

2024.01.19.

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a 2023. évi személyi jövedelemadó bevallásnál felhasználható tagdíjigazolások 2024. január 22-től átvehetők helyi tisztségviselőinktől, vagy igényelhetők az  frsz@frsz.hu vagy az frsz@orfk.police.hu címre küldött e-mailben, a név és a születési idő megadásával.

Az igazolással kapcsolatos tudnivalók:

  • Az FRSZ által kiadott igazolások hitelesen tanúsítják 2023. évben befizetett szakszervezeti tagdíj összegét.
  • A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 27. § (1) bekezdés a) pontja alapján a befizetett szakszervezeti tagdíj összegével a nem önálló tevékenységből (pl. a munkavégzéssel járó jogviszonyból) származó bevétel adóalapja csökkenthető.
  • A szakszervezeti tagdíj tehát nem a befizetendő adót, hanem az adóalapot csökkenti! (Például, aki 2023-ban csak a rendőrségtől szerzett adóköteles jövedelmet úgy, hogy havonta bruttó 300.000,- Ft-ot keresett, akkor az éves jövedelmét képező 3,6 millió forintból vonhatja le az FRSZ tagdíjat, és (más adókedvezmény hiányában) a maradék után kell a személyi jövedelemadót megfizetnie.

Az adóbevallással kapcsolatos tudnivalók:

Az adóbevalláshoz rendszeresített 23SZJA nyomtatvány kitöltése során:

  • az 1. sor „d” oszlopában a munkáltató által közölt bérjövedelemből kell levonni az FRSZ által igazolt szakszervezeti tagdíjat, és
  • a leigazolt szakszervezeti tagdíjat az 55. sor „b” oszlopában kell feltűntetni.

A kitöltést az innen letölthető minta szemlélteti.

Az ügyfélkapuval rendelkezők március 15-étől nézhetik majd meg, javíthatják és hagyhatják jóvá adóbevallásukat a NAV ezen oldalán. Aki ilyen módon tesz eleget adóbevallási kötelezettségének, annak értelemszerűen a NAV által elkészített adóbevallás 1. és 55. sorát kell kijavítania, majd a javítást jóváhagynia ahhoz, hogy a szakszervezeti tagdíj utáni adókedvezményt igénybe tudja venni. (A webes felületen látható adóbevallás kinézete ugyan eltér a fenti mintáétól, de a sorok számozása és jelentése ugyanaz.)

Azoknak a tagoknak, akinek a munkáltató vonta le tavaly a tagdíját, a NAV által elkészített és az interneten jóváhagyható adóbevallásuk tartalmazni fogja a szakszervezeti tagdíjra vonatkozó adatokat is. Ez esetben a tagnak nincs külön teendője, a munkáltató adatszolgáltatása alapján a NAV által elkészített adóbevallást ez esetben nem kell javítani.

A hiánypótlással és a téves adatok javításával kapcsolatos tudnivalók:

  • Az esetlegesen hibás, adathiányos, vagy az FRSZ-nek be nem jelentett adatváltozás miatt téves igazolások helyesbítését az frsz@frsz.hu vagy az frsz@orfk.police.hu címre küldött e-mailben lehet kérni a név, a születési idő és a javítandó adat megadásával.
  • Az igazolásokat kizárólag elektronikus úton, e-mailben és a rendőrség belső levelező rendszerén keresztül küldjük meg tagjaink számára.

Az 1%-os nyilatkozattal kapcsolatos tudnivalók:

Kérjük Tagjainkat, hogy ne feledkezzenek meg az adó 1%-ának Police Caritas Alapítvány számára történő felajánlásáról sem!

  • Akik a NAV által elkészített adóbevallás tervezetét webes felületen hagyják jóvá, azoknak jóváhagyás előtt lehetőségük lesz az Szja. 1 %-áról is rendelkezni az interneten.
  • Akik saját maguk készítik el az Szja. bevallásukat, azok az 23SZJA nyomtatvány „EGYSZA” elnevezésű lapján tehetik meg a rendelkezési nyilatkozatukat. Ennek a kitöltési mintája innen tölthető le.

HÁTTÉRINFORMÁCIÓ

Végezetül megjegyezzük, hogy a fentiek szerinti többletmunkát a Belügyminisztérium azon intézkedése rója tagjainkra és szakszervezetünkre, mellyel a minisztérium 2012. január hónapban – véleményünk szerint –önkényesen és törvénytelenül megtiltotta a rendőrségi munkáltatók számára a szakszervezeti tagdíjak levonását. Ezt az intézkedést a Hszt. 2011-ben elfogadott módosítására hivatkozva vezették be, mellyel egyébként indokolatlan és ezért alkotmányellenes módon tettek különbséget a civil és a rendvédelmi szféra szakszervezetei között, a mi kárunkra. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés ugyanis azt rögzíti, hogy a rendvédelmi szervnél működő szakszervezetek vonatkozásában a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről szóló 1991. évi XXIX. törvényt nem kell alkalmazni. Ez a törvény teszi kötelezővé a munkáltatók számára a szakszervezeti tagdíj levonását Magyarországon 1991. óta. Ezzel szemben a ránk vonatkozó szabályozás szerint a rendvédelmi szerv a hivatásos és a rendvédelmi alkalmazott tagjának illetményéből a szakszervezeti tagdíjat csak egy erre vonatkozó megállapodás esetén vonja le. A rendőri szervek azonban a korábbi megállapodást 2012. január hónapban a minisztérium utasítására felmondták, újat pedig nem hajlandóak egyetlen szakszervezeti taggal sem kötni. Mindezek a rendőrségen munkaviszonyban foglalkoztatottakra nem vonatkoznak, ezért, amennyiben kérik, akkor az ő munkabérükből a munkáltatók levonják a tagdíjat és átutalják a szakszervezet számára.

Archívum

Share This