logo

Emelkedik az albérleti támogatás plafonja

2021.11.30.

2022. január 01-től a bérleti/albérleti díj munkáltatói hozzájárulásának felső plafonja a jelenlegi maximum 38.650,- Ft-ról a duplájára emelkedik, természetesen bizonyos feltételek együttes fennállása esetén. Ugyanakkor az eljárási rend – a jövedelmi viszonyok igazolása miatt – bonyolultabbá válhat.

2022. január 01-től módosul az albérleti díj támogatásról rendelkező 40/2000. (XII. 12.) BM rendelet. A módosítás tárgyában pár nappal ezelőtt megjelent 41/2021. (XI. 25.) BM rendeletet a kiadást megelőzően ugyan szakszervezetünk véleményezte, de javaslataink sajnos nem kerültek bedolgozásra a múlt héten kihirdetett jogszabályba.

A munkáltató által adható támogatás összege a jövő évtől a bérleti szerződésben rögzített bérleti/albérleti díj 50 %-a, de legfeljebb a rendvédelmi illetményalap 2-szerese (77.300,- Ft) lehet, feltéve, hogy a közös háztartásban élők egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg a minimálbér (jövőre 200.000,- Ft) összegét.

Amennyiben az egy főre jutó nettó jövedelem ennél magasabb összegű, de nem haladja meg a minimálbér kétszeresét (400.000,- Ft-ot), úgy a munkáltatói bérleti, elbérleti díj hozzájárulás összege a rendvédelmi illetményalap másfélszeres összege (57.975,- Ft) lehet.

A minimálbér kétszeresét meghaladó egy főre jutó nettó jövedelem esetén a bérleti, albérleti díj hozzájárulás maximum összege nem változna, vagyis ez esetben marad az illetményalappal egyező összegű támogatási maximum, azaz 38.650,- Ft.

A munkáltatói támogatás igényléséhez a bérleti szerződés és számla mellett további feltétel lesz a közös háztatásban élők jövedelemigazolása, amelyet a kollégáknak a nem rendvédelmi szervnél dolgozó házastársuk, élettársuk esetében be kell majd szerezniük és csatolniuk. A jogszabálymódosítás a két vagy több dolgozó által történő közös bérlet szabályait is rögzíti: ez esetben egyénre bontva, illetve a személyenként fizetett bérleti díj összegét alapulvéve történik a munkáltatói hozzájárulás összegének megállapítása, kivéve, ha a bérlőtárs a dolgozó házastársa vagy okirattal igazolt élettársa.

Szakszervezetünk a bérleti, albérleti díj hozzájárulás maximumának felemelésével természetesen egyetért, ugyanakkor a véleményünk szerint túlbonyolított szabályozás helyett indítványoztuk, hogy a bérleti, albérleti díj hozzájárulás feltételrendszere a munkába járás munkáltatói támogatás szabályaihoz igazodjon: vagyis ha a szolgálatteljesítési hely a dolgozó lakó,- illetve tartózkodási helyétől eltérő településen található, úgy a nyilvánvalóan munkába járási célú bérlet, albérlet létesítését a munkáltató támogassa, minden további kikötés nélkül.

Kezdeményeztük továbbá, hogy mind a módosítással érintett BM rendelet, mind egyéb, a rendvédelmi dolgozók részére kedvezményeket, juttatásokat biztosító jogszabályok (BM rendeletek, belső normák) személyi hatályát terjesszék ki a rendvédelmi szervek teljes személyi állományára. Mindenki előtt ismert, hogy a rendvédelmi munkavállalók évek óta kimaradnak számos rendvédelmi kedvezményből, mint pl. a fogpótlás és szemüveg költségtérítés! A problémát folyamatosan jelezzük a rendőri és a belügyi vezetés irányába, melyre a jelen BM rendelet módosítás véleményezése kapcsán is ismételten felhívtuk a Belügyminisztérium figyelmét.

Sajnálatos módon azonban a kiadott BM rendelet módosításba sem a személyi hatály kibővítésére, sem pedig a lakásbérlet alanyi jogon és egyszerűbb eljárás keretében történő folyósítására vonatkozó indítványaink nem kerültek beépítésre.

Bízunk benne, hogy a megemelt támogatás tényleges biztosításához megfelelő költségvetési forrásokat is biztosítanak majd. Ellenkező esetben az idén áprilisban megemelt munkáltatói lakáskölcsönnél tapasztalt helyzet alakulhat ki.

Archívum

Share This