logo

Márciusig is elcsúszhat a fegyverpénz kifizetése

2021.11.29.

A Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) november 25-ei ülésén a belügyi tárca képviselői által adott tájékoztatás szerint akár 2022. március hónapig is elhúzódhat aminiszterelnök által eredetileg januárra ígértfegyverpénz kifizetése, melynek számítási alapja a tervek szerint (sajnos) még az idei illetmény lenne. A BÉT ülésről részletes információ az alábbi főtitkári tájékoztatóban olvasható.

A 2021. júliusi belügyi érdekegyeztetésen szeptemberre ígért újabb BÉT ülést végül 2021. november 25-ére hívta össze a minisztérium. Az ülésen elhangzottakról ez úton tájékoztatjuk a tagságot.

A BÉT ülésen minisztériumi részről Zsinka András személyügyi helyettes államtitkár úr elnökölt. Mellette Szőke Irma gazdasági helyettes államtitkár asszony, valamint Kovácsné dr. Szekér Enikő főosztályvezető asszony adtak tájékoztatást egyes szakterületi kérdésekben. Szakszervezetünket az ülésen Pongó Géza főtitkár úr, valamint Dávid Tibor főtitkár-helyettes úr képviselték.

Jövő évi bérek

A minisztériumi tájékoztatás szerint a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók jelenleg 10 %-os mértékű kiegészítő juttatása beépül az illetménybe. A kiegészítő juttatás az alapilletmény része lesz 2022. január 01-től, így a távolléti díj számítási alapjába is be fog számítódni. Az erre vonatkozó jogszabály (Hszt. módosítás) már megjelent: 2021. évi CXX. törvény.

A minisztériumi bejelentés szerint a kiegészítő juttatás %-os mértéke is felemelésre kerül 2022. január 01-től 21 %-ra, azaz 11 %-kal növekszik. A %-os emelés a 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosításával valósul meg, a vonatkozó jogszabálymódosítás már kihirdetés előtt van.

A rendvédelmi alkalmazottakra vonatkozóan BM részről – a minisztérium szerint a Riasz.-ba átmenet 4. ütemeként – újabb 5 % emelés van betervezve a költségvetésben. Való igaz, hogy a parlament elé beterjesztett T/17669. számú törvényjavaslat az egyes fizetési fokozatokban rögzített bérsávok alsó összeghatárát minimum a garantált bérminimum összegében (2022-ben 260.000,- Ft) rögzíti, továbbá a Ft-összegben rögzített felső bérsávokat 5 %-kal magasabb összegre emeli, de sajnos ahogy ezt már az idén és tavaly is megtapasztaltuk, eddig is voltak, és vélhetően jövőre is lesznek olyanok, akik 5 %-nál alacsonyabb mértékű emelésben részesülnek, vagy egyáltalán nem kapnak emelést.

A gond az, hogy a rendvédelmi alkalmazottak 5 %-os illetményemelése nincs rögzítve jogszabályban, csupán tól-ig összeghatáros bértábla van, de az évi 5 %-os emelés esetleges elmaradása – pedig adott esetben nem jelentené a bérsáv átlépését – jogszabályi/törvényi rendelkezés hiányában nem kérhető számon a munkáltatón.

A munkavállalók illetményéről a minisztérium képviselői nem nyilatkoztak, nyilvánvalóan a minimálbér/garantált bérminimum emelkedése az ezen kötelező Ft-összegek alatt fizetettek esetében kötelező béremelést fog hozni, de azt meghaladó, központilag elrendelt emelésre nem számíthatnak a munkajogviszonyban foglalkoztatott kollégák.

Fegyverpénz

Az illetményhez kapcsolódóan, de mégis külön említendő a köztudatban „fegyverpénz” néven ismert 6 havi illetménynek megfelelő juttatás.

A BM tájékoztatás szerint a fegyverpénzben kizárólag a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók fognak részesülni, tehát a rendvédelmi alkalmazottak és a munkavállalók, de még a fegyveres biztonsági őrök nem.

A juttatás részleteiről (a kifizetés konkrét időpontja – e vonatkozásban egyébiránt az ülésen már a 2022. március hónap lehetősége is elhangzott – illetve, hogy konkrétan kik részesülnek/részesülhetnek a juttatásban a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók közül) még mindig nem tudni semmi biztosat, kormányzati döntés még nem született ezekről. Várhatóan minden 2021. december 01-jén állományban lévő hivatásos meg fogja kapni a juttatást, azok is akik 3 év tényleges szolgálati idővel még nem rendelkeznek, de ők feltehetően azzal a megkötéssel fogják megkapni a fegyverpénzt, hogy ha a szolgálati jogviszonyuk a 3 év szolgálati idő letöltése előtt nekik felróható okból megszűnne, úgy a juttatást vissza kell fizetniük.

A tervezet szerint a fegyverpénzt a 2021. december 31-én érvényes illetmény + a kiegészítő juttatás (10 %-os mértékű) együttes összegét alapul véve fogják fizetni.

A minisztériumi tájékoztatás szerint a fegyverpénz összegét érintően nem lesz felső határ összeg, illetve a juttatást minden hivatásos szolgálati jogviszonyban álló, így tehát pl. a GYES-en lévők is meg fogják kapni. Elhangzott ugyanakkor az ülésen az is, mégpedig a nemrégiben megjelent, a rendvédelmi foglalkoztatás feltételéül kormányrendeletben előírt koronavírus elleni védőoltás elmaradása miatt bekövetkező illetmény nélküli szabadsághoz kapcsolódóan, hogy aki illetmény nélküli szabadságon van, az nyilvánvalóan se illetményt, se jutalmat nem fog kapni.

Egyelőre tehát változatlanul sok a bizonytalanság a fegyverpénz körül, így továbbra is nagyon várjuk, hogy a vonatkozó jogszabálytervezet napvilágra kerüljön, ami választ adna az említett kérdésekre!

Pápalátogatás jutalom elosztás

A BÉT ülés keretében jeleztük a minisztérium irányába a 2021. szeptember 5-e és 12-e között Budapesten megrendezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus biztosításában részt vett állomány jutalmazásával kapcsolatban szakszervezetünkhöz eljutott negatív észrevételeket, panaszokat. Információink szerint sajnos igencsak félresikeredett az 1 havi illetménynek megfelelő összegű jutalom kiosztása, mert sokan akár több nap időtartamra is akár vidékről felrendelve vettek részt a biztosítási feladatokban, de mégsem kaptak semmit, míg mások csak a pápalátogatás napján voltak beosztva és megkapták az 1 havi pénzt.

A minisztérium képviselői sajnálatukat fejezték ki a jutalom elosztásával kapcsolatban jelzett anomáliákat illetően, de hangsúlyozták, hogy végül is 4808 fő részesült jutalomban, ami nem kis létszám. A számszaki tényadatnak természetesen mi magunk is örülünk, de annak nem, hogy a jutalom elosztásánál nem fordított nagyobb figyelmet a szakmai vezetés a biztosítási feladatban részvétellel arányban álló végrehajtásra.

Koronavírus elleni védőoltás

A BÉT ülésen sem jutottunk hozzá pontosabb információkhoz, mint amelyek már az elmúlt egy-két hétben jogi szabályzók (599/2021. Korm.rendelet, 19/2021. BM utasítás) révén ismertté vált.

A nem ügyfelező feladatkört ellátó rendvédelmi dolgozók védőoltás felvételének határideje tehát továbbra sem ismert, a rendvédelmi szervek vezetőinek javaslataikat november 30-ig kell döntésre Belügyminiszter úrhoz felterjeszteniük, aki azok ismeretében fogja meghatározni az oltás felvételére vonatkozó határidőt.

Az ülésen minisztériumi részről a kollégák irányába elvárásként fogalmazódott meg, hogy mind a maguk, mind családjuk, illetve az állampolgárok iránti felelős magatartásként a tárca a védőoltás felvételét várja el.

Az érdekképviseleti oldal az ülésen hangsúlyozta, hogy nem az oltás ellen vagyunk, hanem az oltásra kötelezésre vonatkozó munkajogi pressziót nem tartjuk elfogadhatónak! Az érdekképviseletek részéről az ülésen elhangzott olyan ész érvekre, mint például, hogy akik a vírussal szembeni védettséget igazoló antigéntesztet tudnak felmutatni, azok kapjanak haladékot az oltásra kötelezés alól, azonban a minisztérium képviselői részéről nem érzékeltünk megfontolási hajlandóságot.

Azok kérdésekre sem kaptunk választ az ülésen a minisztérium képviselőitől, melyek az oltástól továbbra is elzárkózó és emiatt előbb-utóbb valószínűleg illetmény nélküli szabadságra kényszerülő kollégákat húsbavágóan érintik és érdeklik:

  • egészségügyi járulék fizetése az illemtény nélküli szabadság alatt (átvállalja-e a munkáltató, lesz-e rá olyan szabály, mint a koronavírus első hullámában, vagy a kollégák kényszerülnek erre, tehát nem elég, hogy nem kapnak fizetést, de még mínuszba is kerülnek az említett fizetési kötelezettség miatt);
  • más kereső tevékenység végzésének lehetősége az illetmény nélküli szabadság alatt;
  • szolgálati idő folyamatosságát érinti-e az illetmény nélküli szabadság;
  • illetmény nélküli szabadságot követő munkába állás: garantált-e a korábbi beosztásba történő visszakerülés;
  • fegyverpénzre jogosultságot érinti-e a munkáltató által elrendelt illetmény nélküli szabadság.

Az ülésen azt kértük a minisztérium képviselőitől, hogy amikor beérkeztek a rendvédelmi szervektől a 2022. január 31-ei dátumtól eltérő védőoltási időpontra vonatkozó javaslatok, a BM tartson egy újabb egyeztető ülést a szakszervezetekkel, még a miniszteri döntéshozatalt megelőzően. Ezt azonban a minisztérium képviselői az ülésen nem tudták garantálni.

Ehhez kapcsolódóan az ülésen jeleztük mind a tárca, mind a rendőrség vezetése irányába, hogy a rendvédelmi/rendőrségi érdekegyeztetést nem tartjuk kielégítőnek: az elmúlt időszakban, az elmúlt években egyre ritkul a párbeszéd a munkáltatói és az érdekképviseleti oldal között, ami a munkaadók részéről tapasztalt elzárkózásból fakad. Olyan fajsúlyos kérdésekben, mint az állomány díjazása, juttatásai, vagy mint pl. a most legidőszerűbb probléma, a kötelező védőoltás, az érdekképviseletekkel történő előzetes egyeztetésre lenne szükség, de azok sajnos rendre elmaradnak!

Pongó Géza főtitkár

Archívum

Share This