logo

A rendvédelmi szakszervezetek keveslik a 11 %-os emelést

2021.11.04.

A Belügyi Érdekegyeztető Tanács Munkavállalói Oldalának (BÉT MVO) véleménye szerint a kiegészítő juttatás 11 %-os tervezett emelése különösen a tiszthelyettesi állomány körében nem jelenti az érintettek egzisztenciális, anyagi gondjaik megoldását, az elvándorlás megakadályozását, tekintettel arra, hogy jövőre a minimálbér 19,5 %-al emelkedik – áll a BÉT MVO elnökének Belügyminiszterhez írt levelében.

A BÉT MVO továbbra is azt javasolja, hogy a (2008. óta változatlan összegű) 38.650 forintos illetményalapot emeljék meg és a kiegészítő juttatás az illetményrendszerbe kerüljön beépítésre. A BÉT MVO elnökének levele innen tölthető le.

Korábban már hírt adtunk arról, hogy az Országgyűlési elfogadásra váró T/17283 . számú törvényjavaslat 69. §-ának a) pontja a Hszt. 154. § (2) bekezdésének kiegészítésével módosítaná a hivatásos állomány tagját megillető alapilletmény fogalmának meghatározását úgy, hogy abba a beosztási illetmény, szolgálati időpótlék és hivatásos pótlék mellett a továbbiakban a kiegészítő juttatás is beletartozzon.

Emlékezetes, hogy a 10 %-os kiegészítő juttatást 2020. januárban a 2/2020 (I.17.) BM rendelettel vezették be Hszt. illetményrendszerébe azzal az ígérettel, hogy a későbbiekben a rendvédelmi illetményalap 10 %-os emelésével törvényi szintű szabályozással fogják garantálni a juttatás összegének időtálló biztosítását. Erre, az FRSZ és a többi rendvédelmi szakszervezet többszöri sürgetése ellenére ezideig nem került sor.

A törvényjavaslat szerinti szabályozással most biztosítanák azt, hogy a kiegészítő juttatás a továbbiakban beszámítson a távolléti díj összegébe is. Ennek egyebek mellett a miniszterelnök által bejelentett “fegyverpénz” folyósítása szempontjából is jelentősége lehet, amennyiben annak összegét a majdani szabályozás a távolléti díj alapján rendeli kiszámítani.

A törvényjavaslat indokolása egyébként csak annyit fűz a hivatkozott rendelkezéshez, hogy a 69. § a) és b) pontjainak módosítása egy: “szövegcserés módosítás: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény tekintetében szükséges az alapilletmény összetételének meghatározását tartalmazó rendelkezés pontosítása.”

A szabályozás annyiban feltétlenül rendhagyónak minősíthető, hogy általa egy alacsonyabb szintű jogszabállyal bevezetett juttatást emelnének be a törvénybe, az alapilletmény elemei közé.

A BÉT MVO bevezetőben említett állásfoglalásának alapját az a BM rendelet-tervezet adta, mely a fentiek szerint bevezetett 10 %-os kiegészítő juttatást 21 %-ra emelné.

Archívum

Share This