logo

Az alapilletménybe építik be a 10 %-os kiegészítő juttatást

2021.10.15.

Az egyes eljárások korszerűsítését és a polgárok biztonságának további megerősítését célzó intézkedésekről szóló T/17283 . számú törvényjavaslatban elrejtettek néhány olyan rendelkezést is, melyek a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény (Hszt.) módosítására irányulnak.

A törvényjavaslat 69. §-ának a) pontja a Hszt. 154. § (2) bekezdésének kiegészítésével módosítaná a hivatásos állomány tagját megillető alapilletmény fogalmának meghatározását úgy, hogy abba a beosztási illetmény, szolgálati időpótlék és hivatásos pótlék mellett a továbbiakban a kiegészítő juttatás is beletartozzon.

Emlékezetes, hogy a 10 %-os kiegészítő juttatást 2020. januárban a 2/2020 (I.17.) BM rendelettel vezették be Hszt. illetményrendszerébe azzal az ígérettel, hogy a későbbiekben a rendvédelmi illetményalap 10 %-os emelésével törvényi szintű szabályozással fogják garantálni a juttatás összegének időtálló biztosítását. Erre, az FRSZ és a többi rendvédelmi szakszervezet többszöri sürgetése ellenére ezideig nem került sor.

A törvényjavaslat szerinti szabályozással most biztosítják azt, hogy a kiegészítő juttatás a továbbiakban beszámítson a távolléti díj összegébe is. Ennek egyebek mellett a miniszterelnök által bejelentett „fegyverpénz” folyósítása szempontjából is jelentősége lehet, amennyiben annak összegét a majdani szabályozás a távolléti díj alapján rendeli kiszámítani.

A törvényjavaslat indokolása egyébként csak annyit fűz a hivatkozott rendelkezéshez, hogy a 69. § a) és b) pontjainak módosítása egy: „szövegcserés módosítás: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény tekintetében szükséges az alapilletmény összetételének meghatározását tartalmazó rendelkezés pontosítása.”

A szabályozás annyiban feltétlenül rendhagyónak minősíthető, hogy általa egy alacsonyabb szintű jogszabállyal bevezetett juttatást emelnek be a törvénybe, az alapilletmény elemei közé.

Archívum

Share This