logo

Maradhatnak-e ellentételezés nélkül a régiós szolgálatok?

2020.01.13.

Álláspontunk szerint nem! A kerületi rendőrkapitányság állományába kinevezett azon hivatásosok, így például technikusok, akik havonta meghatározott szolgálati napjaikon nem csak a saját kerületük, hanem teljes Budapest területén végzik feladataikat, határozott jogi álláspontunk szerint megbízási díjra jogosultak!

A más kerületekben is történő szolgálatellátásra vélelmezetten azért kerül sor, mert az adott kerületben a technikusi státuszok megüresedtek, nincsenek betöltve, illetve tartósan akadályozott személy helyettesítése szükséges. Mindezektől is függetlenül megállapítható azonban, hogy az érintett hivatásos kinevezése egy adott kerületi rendőrkapitányság állományában áll fenn, így nyilvánvalóan nem tartozhat munkakörébe, beosztása feladatkörébe egy másik rendőrkapitányságon jelentkező és az ottani állomány munkakörébe tartozó technikusi feladat ellátása. A szolgálati feladatainak nem egy, hanem akár huszonhárom kerületben történő ellátása pedig nyilvánvalóan többletteherrel is jár, melyek a régiós szolgálatok során jelentkező esetszámok jelentős megemelkedésével is igazolhatók. További részletekért kattints a linkre!

Határozott álláspontunk szerint a munkáltató szabadon csak egy adott beosztáson (munkakörön) belül határozhatja meg a munkaköri feladatokat, a jogszabály által szabályozott besoroláshoz és illetményhez kötve van. Az adott munkakör meghatározása pedig nem nyúlhat túl a szolgálati helyen. A Hszt. 2.§ 4., 24., 25. és 28. pontja együttes értelmezése alapján a hivatásos szolgálati beosztása a szervezeti egysége, vagyis a BRFK adott kerületi rendőrkapitánysága állománytáblázatában meghatározott munkakör, szolgálati helye a BRFK adott kerületi rendőrkapitánysága. Mindezt alátámasztja továbbá a Rendőrség szervei illetékességi területének megállapításáról szóló 67/2007. (XII.28.) IRM rendelet, ami az egyes rendőrkapitányságok illetékességi területét határozza meg. E szerint pedig a BRFK egyes rendőrkapitányságai az adott kerület vonatkozásában (tehát annak a közigazgatási területén belül) rendelkeznek illetékességgel.

A lényeg tehát az, hogy a kinevezéshez képest más kerületekben jelentkező többletfeladatok a beosztásba nem tartoznak, így ellátásuk megbízási díjra jogosít!

Mindezeken a munkaköri leírásba történő esetleges rögzítésük sem változtat! A Kúria ugyanis kimondta, hogy a munkaköri leírások kiegészítésével az új, más beosztáshoz kapcsolódó feladatok nem lesznek a felperesi munkakörbe tartozók, s ez nem minősül a kinevezés közös megegyezéssel történő módosításának sem.

Kedves Kolléga! Amennyiben ez érint, jelentkezz elérhetőségeink valamelyikén és igényedet érvényesítjük!

dr. Tordai Gábor kamarai jogtanácsos

Archívum

Share This