logo

Hajót nem lehet vezetni az irodából

2020.07.01.

A tegnapi napon a Debreceni Törvényszék ítéletében majd 900.000 Ft megfizetésére kötelezte a SZSZB MRFK-t, mivel egy határrendészeti kirendeltségén a hajóvezető beosztású felperest meghatározott szolgálati napjain ügyeletesi beosztásban foglalkoztatta.

S bár a munkáltató a munkaköri leírásba ezen feladatokat tételesen beemelte, de a bíróság jogi érvelésünket osztva, kimondta, hogy ez nem mentesíti alperest a megbízási díj megfizetése alól. A kinevezés szerinti munkakör és az egyoldalúan kiállított munkaköri leírás egymástól különbözik, s a rendvédelmi szerv szabadon csak egy adott beosztáson (munkakörön) belül határozhatja meg a munkaköri feladatokat, azzal nem bővítheti a kinevezés szerinti munkakör terjedelmét, hiszen az végső soron a besorolás és illetményrendszer lerombolását eredményezné.

A fentieket erősíti meg továbbá a Kúria azon rendelkezése is, miszerint a munkaköri leírások kiegészítésével az új, más beosztáshoz kapcsolódó feladatok nem lesznek a felperesi munkakörbe tartozók, s ez nem minősül a kinevezés közös megegyezéssel történő módosításának sem.

Az ügy további érdekessége volt, hogy a bíróság ítélete utalt arra is, hogy önmagában az sem zárja ki a díjazásra jogosultságot, hogy a hajóvezető és az ügyeletes azonos besorolású munkakörök.
Mivel ez nyilvánvalóan sokakat érint, várjuk a további jelentkezőket!

dr. Tordai Gábor kamarai jogtanácsos

Archívum

Share This