logo

Az illetményemelés negatívumai

2020.01.21.
negatív like

A Magyar Közlöny 9. számában megjelent 2/2020 BM rendelet alapján most már biztosra vehető, hogy a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók 2020. január 1-től 10 %-os béremelésben részesülnek. A „béremelés” részleteinek ismeretében a valós kép azonban jóval árnyaltabb. A 10 % emelést „kiegészítő juttatásként” mindenki a havi illetményére vetítve (beosztási, illetmény, hivatásos pótlék, szolgálati időpótlék, nyelvpótlék, címpótlék, veszélyességi pótlék, valamint a változatlanul csak elvi síkon létező preferált települési pótlék együttes összege) fogja kapni az idei évtől.

A „kiegészítő juttatás” végső soron tehát egy új pótlékfajta, melynek a hátránya az, hogy nem számít bele a távolléti díj összegébe, így tehát a túlóra, a szabadság, az egészségügyi szabadság, vagy a jubileumi jutalom összegét nem növeli! Az is nyilvánvaló, hogy mivel a 10 %-os kiegészítő juttatás számítási alapja az illetmény, így az emelés Ft-összege egyénenként eltérő lesz. Ráadásul, mivel a havi rendszeres juttatás folyósítása BM rendeleten alapul, szakszervezetünk véleménye szerint ez kevésbé biztos jogi garanciát jelent a juttatás hosszú távú fenntartását illetően. (Cikkünk további részei itt olvashatók.)

A hivatásos állományt érintő további változás, hogy a 2/2020. BM rendelet szerint egyes beosztások esetében a hivatásos pótlék mértéke is változni (emelkedni) fog. A pótlék mérték növekedése azonban csak szűk személyi kört érint: az általános rendőrségi feladat ellátására létrehozott rendőri szervek, valamint a BRFK területi és helyi szerveinél az „A” besorolási kategóriába sorolt – önálló intézkedésre nem jogosult, rész-szakképesítéssel rendelkező – járőrtárs és objektumőr beosztásban, valamint az ugyancsak „A”-s besorolású, nem alapfeladatot ellátó gépjárművezetői munkakörben foglalkoztatottak hivatásos pótléka emelkedik 25 %-kal, azaz kb. bruttó 10.000,- Ft-tal 2020. január 18-tól. Mivel az ugyancsak „A” besorolási kategóriába tartozó, „teljes értékű” rendészeti szakképzettséggel rendelkező kollégák (objektumőr, helyi szervek járőri állománya) hivatásos pótlékának mértéke nem változik (fő szabályként 100 %), így a pótlékemeléssel a „teljes” illetve a rész-szakképesítéssel rendelkezők hivatásos pótlékában jelenleg megmutatkozó 50 %-os differencia (kb. bruttó 20.000,- Ft) fog csökkeni, egészen pontosan a felére.

Az említett pótlék módosítás kapcsán joggal vetődhet fel a kérdés, hogy mi lehet a felsőbb szakmai vezetés hosszú távú célja: „gyorstalpaló” képzésekkel minél előbb és több rendőr szolgálatba állítása, vagy a hivatásos pályán valódi előmeneteli lehetőséget biztosító rá-, illetve továbbképzési rendszer. A pótlékmérték módosítása véleményünk szerint sajnos inkább az előbbi irányába mutat.

A rendvédelemben dolgozó egyéb jogállásban foglalkoztatottak (rendvédelmi alkalmazottak, munkavállalók) 2020. évi béremelését illetően továbbra is nagy a bizonytalanság. Kérdéses, hogy a rendvédelmi alkalmazottak mikortól és milyen formában fogják megkapni az idei évre Kontrát Károly BM államtitkár által beígért 5 % emelést (átlagban vagy személyenként?), és mi lesz a munkavállalók illetményével?

A rendvédelmi alkalmazottak vonatkozásában a Magyar Közlöny 2019. évi 206. számában megjelent törvénymódosítás (2019. évi CIX. törvény) a bérsávok felső határának emelésével legalább az elvi lehetőséget biztosítja egy béremelés végrehajtásának, de hogy mindenki meg fogja-e kapni és mikortól az ígért 5 % emelést, azt nem lehet tudni. (Riaszosok illetményének változása..)

Kifogásoljuk, hogy rendvédelmi alkalmazottak illetményemelése elmarad a minimálbér/garantált bérminimum tekintetében az idei évben megvalósult 8 % emeléstől, mivel azt elvárásaink szerint a személyi állománynak minimálisan meg kellett volna kapnia! Ezzel véleményünk szerint el is kezdődött a rendvédelmi alkalmazottak tavaly bevezetett új illetményének elértéktelenedése. Ennek negatív hatását pedig tovább fogja erősíteni a folyamatosan emelkedő infláció.

Végezetül elfogadhatatlannak tartjuk, hogy a munkavállalókat, köztük a fegyveres biztonsági őröket továbbra is mostohagyerekként kezelik, mivel számukra semmiféle béremelésre irányuló szándékot nem jelentettek be.

Bár nyilvánvalóan örömmel veszünk minden, a személyi állomány anyagi helyzetét pozitívan érintő intézkedést, összességében mégis elégedetlenek vagyunk, mivel az idei évre körvonalazódó illetményemelés véleményünk szerint szükségtelen feszültségeket gerjeszt a rendőrség különböző jogviszonyokban foglalkoztatott munkavállalói között!

Archívum

Share This