logo

Javaslatok a cafetéria jobbítására

2020.01.28.

A vonatkozó ORFK utasítás tervezetének véleményezése alkalmával az FRSZ kezdeményezte a 2020-ban választható cafetéria juttatások körének bővítését. Az ORFK ugyanis a SZÉP kártyára korlátozná a juttatásokat, és kihagyná közülük a bölcsődei és óvodai támogatást, valamint kulturális- és sport rendezvényekre szóló belépőjegyeket. A kétféle juttatás között az alapvető különbség az, hogy az egyik adóköteles, míg a másik adómentesen igényelhető! A SZÉP kártya juttatásokat ugyanis 32,5 %-os adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli, melynek következtében 1.000 forint lehívása 1.325 forinttal terheli meg az egyén cafetéria keretét, mivel a közterheket a törvény a rendőrségi dolgozókra hárítja át. Ezzel szemben a kulturális- és sport rendezvényekre szóló belépőjegyek vagy bérletek, valamint a bölcsődei és óvodai szolgáltatások támogatása adómentesen lenne folyósítható! Az Szja. törvény szerint ugyanis 2020-ban a munkáltató a saját cégnévre és a munkavállaló nevére szóló számla alapján is megtérítheti a bölcsőde és óvodai költségeket. A támogatás állami és magánintézmények esetén is megvalósítható lenne, és költségtérítés kiterjedhet az alapszolgáltatásra, valamint az étkezés költségeire is. Véleményünk szerint jó lenne, ha a kormányzat gyermekvállalást támogató intézkedései a valós életben is érvényesülnének!

Fentieken túl a bankszámla-hozzájárulás 10 éve változatlanul 4 ezer forintos éves keretösszegét is javasoltuk 12 ezer forintra emelni, mivel azt a vonatkozó jogszabály lehetővé teszi!

Mindezek kapcsán felhívtuk az ORFK figyelmét arra, hogy a nem hivatásos szolgálati jogviszonyban állók sem a 2019. év végi bruttó 500.000,- Ft-os „jutalomban” nem részesültek, és előreláthatóan az idei évi „béremelés” sem fogja elérni ezen állománykategóriákban a 10 %-ot. A munkavállalók információink szerint ugyanis vagy nem, vagy minimális (kb. bruttó 5.000,- Ft) illetményemelésben részesülnek, a rendvédelmi alkalmazottak idei bérének alakulásáról pedig egyenlőre semmi konkrétumot nem lehet tudni.

A bankszámla-hozzájárulás havi összegének felemelését amiatt is szorgalmazzuk, hogy az egy évvel ezelőtti jogviszony átalakítással (Riasz.) a kollektív szerződések is hatályukat vesztették a múlt év végével, ami egyes korábbi – pénzértékkel bíró – munkáltatói támogatás megszűnését eredményezi az idei évben (BKV bérlet). Ennek kompenzációját elengedhetetlennek tartjuk!

Javaslataink itt olvashatók.

Archívum

Share This