logo

Július 01-jétől átalakul a rendvédelmi szakképzés rendszere

2020.06.02.

A BM személyügyi helyettes államtitkárától kapott tájékoztatás szerint 2020. július 1-jétől a Miskolci- és a Körmendi Rendészeti Szakgimnázium technikumi és felnőttképzési szakképző intézményként folytatja tovább tevékenységét, míg az Adyligeti- és a Szegedi Rendészeti Szakgimnáziumok önálló köznevelési intézményi jogállása megszűnik, és a jövőben a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ (ROKK) alárendeltségébe tartozó, felnőttképzést és tanfolyami képzést folytató szervezetként működik tovább. Az intézményrendszer átalakítása a jelenleg közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott munkatársak jogviszonyában is jelentős változást eredményez.

A miskolci és a körmendi iskolákban foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonya a törvény erejénél fogva munkaviszonnyá alakul át. Munkabérüket nem lehet alacsonyabban megállapítani a 2019. március 1. és 2020. május 31. közötti időtartamra járó illetményének számtani közepénél, így korábbi illetményszintüknek megfelelő bérezésüket a munkáltatónak garantálnia kell. Aki a továbbfoglalkoztatásához hozzájárul, annak jubileumi jutalomra való jogosultsága a korábbi feltételekkel változatlanul fennáll, illetve a munkaviszonyának esetleges későbbi megszűnése esetén a végkielégítés mértékét a közalkalmazotti jogviszonyban és a munkaviszonyban töltött idő együttes tartamának figyelembevételével kell az Mt. alapján megállapítani.

Az adyligeti és a szegedi iskolák közalkalmazotti állománya részére a ROKK kereteiben belül kerül felajánlásra – a korábbi bért elérő, vagy azt meghaladó illetményt biztosító – rendvédelmi igazgatási alkalmazotti jogviszonnyal betöltendő munkakör.

Zsinka András helyettes államtitkár levele szerint a fentieknek megfelelően valamennyi közalkalmazott részére, legalább a korábbi jövedelmének megfelelő szintű illetményt biztosító továbbfoglalkoztatása garantált.

A jelenlegi rendészeti szakgimnáziumokban vezényléssel szolgálatot teljesítő hivatásosok továbbfoglalkoztatását a BM szintén garantálja. A technikummá alakuló körmendi és miskolci intézményekben a vezénylések fenntartásával, a szegedi és adyligeti intézményeknél szolgálatot teljesítők esetében pedig – beleegyezésükkel – a ROKK szervezetébe történő kinevezésükkel.

Link: a BM személyügyi helyettes államtitkárának levele

Archívum

Share This