logo

Mi lesz a szolgálati járandóságban részesülők idei bérplafonjával?

2021.01.26.

Február 1-jétől a minimálbér 167 400 forintra emelkedik az ITM államtitkárának bejelentése szerint. Azt azonban még nem lehet tudni, hogy az emelés a szolgálati járandóságban részesülők bérplafonját is érinti-e. Ehhez ugyanis a rájuk vonatkozó törvényt is módosítani kellene.

A 2011. évi CLXVII. törvény 11. § (1) bekezdése ugyanis úgy rendelkezik, hogy:

Ha a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy a tárgyévben biztosítással járó jogviszonyban áll, és az általa fizetendő társadalombiztosítási járulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban: éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a korhatár előtti ellátás, illetve a szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetni kell. Ha a fizetendő társadalombiztosítási járulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a folyósítás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi korhatár előtti ellátást, illetve szolgálati járandóságot vissza kell fizetni. Az éves keretösszeg elérésének vizsgálatakor a kifizetett társadalombiztosítási járulékalapot képező keresetet, jövedelmet arra az időszakra kell figyelembe venni, amely időszakra vonatkozóan azt kifizették. E § alkalmazása során a fizetendő társadalombiztosítási járulék alapjába nem számít bele a Tny. 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszonyból származó, a szünetelés időtartama alatt szerzett kereset, jövedelem. „

Ezek szerint hiába emelik a minimálbért februártól, az a szolgálati járandóságban részesülők 2021. évi kereseti plafonját csak akkor befolyásolhatja, ha a hivatkozott törvényi szabályozás idei alkalmazása alól kivételt tesz az Országgyűlés.

Archívum

Share This