logo

Rendvédelmi objektumokban egységes rendben oltják majd a rendvédelmi dolgozókat

2021.02.02.

A Rendőrségnél foglalkoztatottak, foglalkoztatási jogviszonytól függetlenül jogosultak az oltásra, amennyiben kérik. Az oltások beadása szervezetten, ágazatilag egységes eljárásrendben történik – válaszolta megkeresésünkre az OFRK személyügyi főkapitány-helyettese. Pozsgai tábornok kiemelte, hogy a védőoltásra vonatkozó nyilatkozat és tájékoztató a Rendőrség teljes személyi állománya részére megküldésre került. A jelentkezési határidő január 22-én járt le.

ORFK tájékoztató a COVID-19 elleni védőoltásról

TÁJÉKOZTATÓ
a koronavírus világjárvánnyal összefüggésben a belügyi ágazat foglalkoztatottjainak szervezett Covid-19 elleni védőoltásról

A belügyi ágazat személyi állománya tekintetében hamarosan sor kerül a Covid-19 elleni védőoltás szervezett beadására, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott, ,, a lakosság számára biztosított tömeges Covid-19 elleni védőoltás beadására készült oltási tervvel” összhangban.

A belügyi ágazat szerveinél foglalkoztatott, foglalkoztatási _jogviszonytól függetlenül jogosult az oltásra, amennyiben kéri. Az oltások beadására szervezetten, ágazatilag egységes eljárásrendben kerül sor, az általános rendőrségi feladatokat ellátó szerv, a hivatásos katasztrófavédelmi szervezet és a büntetés-végrehajtási szervezet objektumaiban kialakított oltóhelyeken.

A rendvédelmi szervek központi, területi és egyes helyi szervezeti egységei és a területükön működő kórházak együttműködése alapján a rendvédelmi objektumon belül oltóhelyek, az oltóhelyeken belül oltópontok kerülnek kijelölésre. A kórház és az Országos Mentőszolgálat szerve biztosítja az oltás egészségügyi hátterét, az adminisztratív és operatív feladatokért az oltóhelyért felelős vezető és az oltóhely parancsnok a felelős. A nem rendvédelmi szervek személyi állományának oltása külön meghatározottak szerint, a megyei rendőr főkapitányságokon kijelölt oltóhelyeken történik.

Az oltóhelyek az első és a második oltóanyag beadását is 1-1 oltási napra szervezik meg, 7-19 óra közötti időszakban. Az ismétlő oltásra a Pfizer vakcina esetében a 21. napon, a Moderna vakcina esteében a 28. napon kerül sor. A szolgálatteljesítési helytől/munkahelytől eltérő településre a foglalkoztatottak oltásra szállítása szervezetten történik.

A személyi állomány önkéntes jelentkezés alapján jogosult az oltásra. Az oltás feltétele:

1. A Tájékoztató 1. mellékletét képező, koronavírus elleni oltás igényléséről szóló nvilatkozatot 2021. január 22-éig szükséges leadni, vagy ügyfélkapun keresztül benyújtani a munkáltató személyügyi szervezeti egységéhez. A jelentkezés független a www.vakcinainfo.gov.hu regisztrációtól. A jelentkezési határidő betartása kiemelten fontos, az oltás szervezése a beérkezett kérelmek alapján történik.

2. Az oltásra minden jelentkezőnek magával kell vinnie a Tájékoztató 2. melléklete szerinti oltáshoz szükséges dokumentációt, személyes iratokat és igazolványokat.

Archívum

Share This