logo

A szolgálati járandóságban részesülők bérplafonja idén nem emelkedik

2021.02.27.

Korábbi cikkünkben már felhívtuk a figyelmet arra, hogy hiába emelték fel a minimálbér összegét 2021. február hónaptól 167.400 forintra, az a szolgálati járandóságban részesülők 2021. évi kereseti plafonját önmagában nem módosítja.

A 2011. évi CLXVII. törvény 11. § (1) bekezdése ugyanis úgy rendelkezik, hogy:

Ha a korhatár előtti ellátásban vagy szolgálati járandóságban részesülő személy a tárgyévben biztosítással járó jogviszonyban áll, és az általa fizetendő társadalombiztosítási járulék alapja meghaladja a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegének tizennyolcszorosát (a továbbiakban: éves keretösszeg), az éves keretösszeg elérését követő hónap első napjától az adott tárgyév december 31-éig, de legfeljebb az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig a korhatár előtti ellátás, illetve a szolgálati járandóság folyósítását szüneteltetni kell. Ha a fizetendő társadalombiztosítási járulék alapja az éves keretösszeget a tárgyév decemberében haladja meg, a folyósítás szüneteltetésére nem kerül sor, de a tárgyév december havi korhatár előtti ellátást, illetve szolgálati járandóságot vissza kell fizetni. Az éves keretösszeg elérésének vizsgálatakor a kifizetett társadalombiztosítási járulékalapot képező keresetet, jövedelmet arra az időszakra kell figyelembe venni, amely időszakra vonatkozóan azt kifizették. E § alkalmazása során a fizetendő társadalombiztosítási járulék alapjába nem számít bele a Tny. 83/C. § (1) bekezdése szerinti jogviszonyból származó, a szünetelés időtartama alatt szerzett kereset, jövedelem. “

Kérdésünkre válaszolva a MÁK Nyugdíjfolyósító Igazgatósága megerősítette, hogy a szolgálati járandóságban részesülők kereseti plafonja 2021-ben nem változott, azt továbbra is a tavalyi, 161 ezer forintos minimálbér alapján kell számítani. A keresetkorlát éve összege tehát idén is 2.898.000 forint.

Amennyiben a minimálbért január 01-jétől emelték volna, akkor a kereseti plafon 3.013.200 forint lehetett volna.

Mindezekből következik, hogy a szolgálati járadékosok számára a kormányzat – a minimálbér emelés egy hónapos elcsúsztatásával – éves szinten 115.200 forintos veszteséget okozott.

Archívum

Share This