logo

Év elejei jogszabályváltozások – 2024.

2024.01.05.

Szokás szerint az idei év is számos jogszabálymódosítással indul: Hszt., BM és más rendeletek. A személyi állományt leginkább foglalkoztató két legfontosabb módosulás:

  • egyrészt, hogy a hivatásos állomány hivatásos pótlékemelésének második üteme (a 2022. szeptemberi emelést követő újabb, a legtöbb beosztás esetében 170 %) a korábbi ígéreteknek megfelelően jogszabályban is megjelent.
  • A rendvédelmi alkalmazottak esetében viszont egyelőre csupán annyi történt, hogy az egyes besorolásokban elérhető maximális alapilletmény felső összeghatára emelkedett (a legtöbb rendvédelmi alkalmazottat tömörítő „A” besorolásban majdnem 25 %-kal!), de ez, mint tudjuk sajnos nem jelent automatikus bérnövekedést. Ahhoz költségvetési forrás is kellene a rendőrség gazdálkodásában.

A január 01-jével hatályba lépő legfontosabb módosításokról az alábbiakban számolunk be.

A Magyar Közlöny 2023. évi 185-ös illetve 191-es számaiban számos törvényt és rendeletet módosító jogszabály jelent meg, melyek között a Hszt. és BM, illetve más rendeletek módosításaira került sor.
A Hszt.-s rendelkezései legújabb módosításai a közbiztonság megerősítése és a migráció elleni küzdelem érdekében szükséges törvények módosításáról szóló 2023. évi XCI. törvénybe ágyazva jelentek meg. A most hatályba lépett változások közül külön kiemelendőek az alábbiak.

  • A napi 12 órát meghaladó, akár 16 óra időtartamú napi szolgálatteljesítési idő alkalmazását 2023. február 1-jétől teszi lehetővé a Hszt. A jogintézmény bevezetése óta jogbizonytalanságot jelentett az, hogy mely beosztások sorolhatók ebbe a körbe, lévén, hogy a tavaly év elejei módosítás a folyamatos szolgálatteljesítést, beavatkozást, intézkedést igénylő beosztások mellett a részben vagy egészbe készenléti jellegű beosztásokat is megemlítette, így ez alapján elég széles körre értelmezhető volt a megemelt napi szolgálatteljesítési idő előírhatósága. A 2024. január 01-jével hatályba lépő Hszt. módosítás a részben vagy egészben készenléti jellegű beosztások kiveszi a napi akár 16 órás szolgálatteljesítési időre kötelezhető munkaköri felsorolásból.
  • Az év elejével hatályba lépő Hszt. módosítás a rendvédelmi alkalmazottak jogviszony megszüntetésének jogcímeit kibővítette a hivatásosok „méltatlanság” esetköréhez hasonló „érdemtelenné válással”, amit a munkahelyen kívül tanúsított, a rendvédelmi szerv jó hírnevét sértő, stb. magatartás alapozhat meg. Érdemtelenség miatti munkáltatói felmentés esetén felmentési idő és végkielégítés nélkül szűnik meg a rendvédelmi alkalmazott foglalkoztatása, és ilyen esetben, ahogy az lenni szokott felmentési védelem (betegállományban, illetmény nélküli szabadságon tartózkodás, stb.) sem illeti meg azt, akinek ilyen indokkal szüntetik meg a jogviszonyát.
  • Az ugyancsak 2023. február 01-jével bevezetett szerződéses határvadász jogviszonyban foglalkoztatottakat érintően új pótlékfajtaként bevezetésre kerül a kiemelt határvadász szolgálati pótlék, amely jelentős igénybevétellel járó határvadász feladatellátáshoz kapcsolódóan lesz folyósítható. A kiemelt pótlékra jogosító szolgálati körülmények meghatározására a Hszt. módosítás az ORFK vezetőjét hatalmazza fel. A pótlék mértéke: teljesített óránként 1140,- Ft (a „sima” határvadász szolgálati pótlék: teljesített óránként 570 Ft), tehát a kiemelt pótlék az alappótlék duplája.
  • A Hszt. módosítás mind a hivatásos, mind a rendvédelmi alkalmazottak tekintetében kogens jelleggel írja elő az idei évtől, hogy a gyermek után járó szülői pótszabadságot az igénylő által kért időpontban kell a munkáltatónak biztosítania. Ez a szabály a munkavállalók esetében is irányadó, mert a Munka Törvénykönyve is kiegészült ezen rendelkezéssel 2024. január01-jével.
  • A hivatásosok és a rendvédelmi alkalmazottak esetében tavaly bevezetett „önként vállalt túlmunka” jogintézményét az év első napjával hatályba lépett Hszt. módosítás 2024. évre még egészen biztosan életben tartja, viszont a pihenőnapon teljesített önkéntes túlóra díjazását az eddigi 200 %-ról 150 %-ra lecsökkenti.
  • Még a 2023-as év utolsó napjával módosultak a képernyő előtti munkavégzéssel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések [50/1999. (XI.3.) EÜM rendelet], mely szerint, bár továbbra is óránként 10 perc munkaközi szünetet kell biztosítani a munkáltatónak a képernyős munkavégzés folyamatosságának megszakítása érdekében, de a rendelet módosítással megszűnik a napi képernyős munkaidő limit, mert kikerült a rendeletből az a fordulat, hogy a képernyős napi munkaidő legfeljebb 6 óra lehet!

FRSZ Jogsegélyszolgálat

Archívum

Share This