VODAFONE flotta

Örömmel  tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a  Vodafone társasággal tavaly decemberben megkezdett tárgyalások eredményre vezettek, és sikerült megkötnünk az új FRSZ-Vodafone Flotta szerződést. Annak alapján a telefontársaság már megkezdte a Vodafone szaküzletek kiértesítését, és az FRSZ flottakódjának az informatikai rendszerükbe való beprogramozását. Mindezek alapján újra köthető Vodafone flotta szerződés, most már önállóan FRSZ Flotta néven. 

 

 

Az FRSZ egyedi Vodafone flotta tarifáit – a Vodafone kérésére - bizalmasan kell kezelnünk, így azt az FRSZ honlapon nem tehetjük közzé. A tarifatáblát azonban megküldtük tisztségviselőinknek, és azon tagjainknak, akiknek e-mail címét ismerjük. Akihez ennek ellenére még nem jutott el a Vodafone promóciós anyaga, az az frsz@frsz.hu, vagy az frsz@orfk.police.hu címre küldött levélben kérheti annak megküldését.

Egyéb tudnivalók:

 

AKTUÁLIS KÉSZÜLÉK PROMÓCIÓ

(érvényes 2020. február 20-tól a készlet erejéig)

További információk, itt!

Fontos tudnivalók a szerződéskötési jogosultságról és annak igazolásáról

 Vodafone FRSZ flotta előfizetői szerződés kötésére jogosultak:

a) az FRSZ tagjai és munkavállalói, mint Elsődleges Jogosultak, valamint

b) az elsődleges jogosultak által kijelölt természetes személyek, mint Másodlagos Jogosultak. (A Másodlagos Jogosultak további Jogosultakat nem jelölhetnek ki!)

 Egy Elsődleges Jogosult:

  • összesen legfeljebb 5 (öt) előfizetői szerződést (SIM kártyát) vehet igénybe egyidejűleg, és
  • legfeljebb 5 (öt) Másodlagos Jogosultat jelölhet ki szerződéskötésre.

 A szerződéskötési jogosultságot az FRSZ tagok (mint Elsődleges Jogosultak) kétféle módon igazolhatják:

a) FRSZ tagsági igazolványuk (vagy másnéven: MAKASZ-kártyájuk) felmutatásával vagy

b) az FRSZ KKI által kiállított (papír alapú) Flottaigazolással, amennyiben még nem rendelkeznek FRSZ tagsági igazolvánnyal. Amennyiben a jogosultág igazolása a Flottaigazolás bemutatásával történik, minden egyes Előfizetői Szerződés megkötéséhez külön Flottaigazolás kiállítása szükséges.

 A Másodlagos Jogosultak szerződéskötési jogosultságát az Elsődleges Jogosultak (azaz, az FRSZ tagok) igazolhatják a Flottaigazolás kitöltésével történő kijelölés útján. (Minden egyes Másodlagos Jogosult vonatkozásában külön kiállított Flottaigazolásra van szükség!)

 A Másodlagos Jogosult szerződéskötésekor a Vodafone értékesítési helyén:

a) az Őt kijelölő Elsődleges Jogosultnak is jelen kell lennie, és FRSZ tagsági igazolványát be kell mutatnia, vagy

b) olyan Flottaigazolást kell bemutatni, amely együttesen tartalmazza:

ba)  az Elsődleges Jogosult FRSZ tagságának KKI által történt igazolását, és

bb)  a Másodlagos Jogosult FRSZ tag általi kijelölését.

 A papír alapú flottaigazolás kiállítására jelenleg csak a KKI jogosult, de a későbbiekben szeretnénk ezt a jogosultságot a titkároknak is megadni, amennyiben ahhoz a Vodafone is hozzájárul. Ennek megtörténtéig a flottaigazolás kiállítását az frsz@frsz.hu, vagy az frsz@orfk.police.hu címre küldött elektronikus levélben lehet kérni.

LETÖLTHETŐ ANYAGOK: