logo

Kezdeményezéseink a rendőrök egészségének és jogainak védelmében

2020.03.12.

A koronavírus terjedése miatt kezdeményeztük a rendőrségi oktatások, továbbképzések és csapatösszevonások felfüggesztését, továbbá a munkáltató által elrendelt szolgálati helytől való távolmaradás idejére járó díjazással kapcsolatos döntés felülvizsgálatát. Az FRSZ véleménye szerint: mivel a munkából távolmaradást a munkáltató rendeli el, ezért amiatt a dolgozót nem érheti hátrány!

A hivatásos szolgálati jogviszonyban állók vonatkozásában véleményünk szerint a Hszt. 105. § (1) bekezdés g) illetve h) pontjai (elháríthatatlan ok, vagy állományilletékes parancsnoki engedély) alkalmazhatóak, melyek a távollét idejére a távolléti díj folyósítását is megalapozzák.

A rendvédelmi alkalmazottakra a Hszt. 105. §-a ugyancsak vonatkozik (Hszt. 228/J. §). Természetesen a munkajogviszonyban álló kollégák tekintetében is méltányos megoldás kidolgozását várjuk!

Az országos rendőrfőkapitánynak címzett levelünk itt olvasható!

Archívum

Share This