logo

Különleges rendvédelmi szabályokról döntött a kormány

2020.04.06.

Vasárnap este jelent meg a veszélyhelyzet során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV. 5.) Kormány rendelet, mely szerint a mostani veszélyhelyzetben a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állománya és rendvédelmi igazgatási alkalmazottai a szolgálati jogviszonyt szabályozó törvénytől és a nemzetközi irányelvektől eltérően is beosztható.

A kormányrendelet gyakorlatilag szabad kezet ad az állományilletékes parancsnokoknak a szolgálati időbeosztás meghatározására, valamint a veszélyhelyzet idejére kizárja annak lehetőségét, hogy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati jogviszonyukat lemondással, azaz saját egyoldalú döntésük alapján megszűntessék.

A legfontosabb új szabályok az alábbiak:

  • A veszélyhelyzet ideje alatt munkanapokon a napi szolgálatteljesítési idő a Hszt. 135. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően tizenkét óránál hosszabb is lehet, azonban a huszonnégy órát nem haladhatja meg.
  • A veszélyhelyzet ideje alatt a szolgálati elöljáró a szolgálatteljesítési időbeosztást a Hszt. 135. § (6) bekezdésétől eltérően a szolgálatba lépést megelőző egy héten belüli időpontban is közölheti a hivatásos állomány tagjával. (Ez a Riaszos állományra nem vonatkozik).
  • A veszélyhelyzet ideje alatt a Hszt. 136. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően a hivatásos állomány tagjánál a napi legalább nyolc óra egybefüggő pihenőidőbe a lakásról a szolgálatteljesítési helyre és az onnan való visszautazás időtartam is beszámítható. Az utazás nélkül számított időtartam ebben az esetben sem lehet rövidebb hat óránál.
  • A veszélyhelyzet ideje alatt a keletkezett túlszolgálat szabadidőben vagy díjazásban történő ellentételezésének megválasztásáról a Hszt. 350. § (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően ( az állomány tagja helyett) az állományilletékes parancsnok dönt.
  • A veszélyhelyzet ideje alatt az állományilletékes parancsnok a hivatásos állomány tagjának szolgálatteljesítési időrendjét írásban módosíthatja, e tekintetben nem szükséges a munkaköri leírás módosítása.

A kormányrendelet innen tölthető le.

Archívum

Share This