logo

Siker a tárgyalóteremben egy katasztrófavédelmis ügyében

2020.05.20.

A rendőrséggel szemben az elmúlt 20 évben több száz pert indítottunk, miszerint valakit nem a kinevezése szerint beosztásban foglalkoztatnak, s ennek ellentételezése elmulasztását például  a pénzügyi helyzettel, az állománytáblázat hiányosságára hivatkozással, vagy éppen a munkaköri leírás módosításával elutasítják. Hallottunk már olyanról is, hogy ígérgetéssel, fenyegetéssel az érintettet próbálják hallgatásra bírni, de a türelem sem véges, így jellemzően a 3 éves elévülési idő táján az illető hozzánk fordul segítségért. 

Vélhetően egy jól megírt szolgálati panasz, egy korábbi ítéletre hivatkozás sokat segíthet a panasz sikeres elbírálásában, ezzel is elkerülve az akár több évig tartó pereskedést. Látható egyes főkapitányságok panaszelbíráló gyakorlatában, hogy már nem feltétlen cél a mindenáron történő elutasítás, s több esetben panasznak helyt adó vagy részben helyt adó határozatok is születnek.

Vannak azonban rendvédelmi szervek, ahol az ésszerű elbírálásra még hajlandóság nem mutatkozik, s nem marad más lehetőségünk, mint a pereskedés.

Egy ilyen előzmények melletti perünk fejeződött be a napokban egy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság alperessel szemben. A per tényállása lényegét tekintve nem volt vitatott, tagunkat alperes 2017. október 01-jével kinevezte határozatlan időre hivatásos szolgálati jogviszonyba, főelőadó státusz terhén, referensi (szóvívő) beosztásba. Alperes felperest az eredeti referensi beosztása helyett azonban nem csak a főelőadói beosztás terhén, hanem ténylegesen is ezen beosztásban foglalkoztatta.

A tényleges foglalkoztatást azonban személyzeti parancsban sem kinevezés módosítása, sem megbízás nem kísérte, s a magasabb beosztás ellátása miatti anyagi ellentételezés a pertárgyi időszakban nem történt meg. Felperes határozott tényállítása volt, hogy a pertárgyi időszakban a csatolt munkaköri leírásnak megfelelően szóvívői feladatokat látott el, így például koordinálta a sajtó általi megkereséseket, szervezete a katasztrófavédelem nyilatkozatait, összeállította írásos válaszait, ellátta a jelentkező kommunikációs feladatokat, szervezte a vezetők médiaszerepléseit, sajtóközleményeket adott ki a katasztrófavédelmi műveletekkel kapcsolatban, koordinálta és szervezte a megyei médiaszolgáltatók nyilatkozatkéréseinek teljesítését, katasztrófa, katasztrófaveszély helyszínén a sajtószervek képviselőit tájékoztatta, ellátta a helyszíni szóvívői feladatokat, aktuális híreket szerkesztett és felelt a megjelentetésükért. Felperes mindezen feladatai azonosak a más megyei igazgatóságok (tiszti beosztású) szóvívői által végzett feladatokkal.

Felperes a szolgálati feladatait az igazgatóság Hivatalán belül, a hivatalvezető irányítása mellett végezte. A Hivatal Ügyrendje egyértelműen rögzíti, hogy a hivatal állományában a hivatalvezetőn kívül csak tiszti besorolású hivatásos (I/C. és I/D.), illetve közalkalmazott főelőadó és ügykezelő munkakörök találhatók. A szóvívői feladatokat a felperesi munkaköri leírással azonos tartalom mellett az Ügyrend is rögzíti.

Mindezekre tekintettel megállapítható volt, hogy felperes ténylegesen végzett feladatai nem tiszthelyettesi referensiek, hanem I.C besorolású főelőadóiak (szóvívői).

Az eljáró bíróságok a fentiek megállapítása mellett majd másfél millió forint illetménykülönbözet megfizetésére kötelezték alperest.

Összességében tehát látható, hogy a rendőrségen kívül, más rendvédelmi szervvel szemben is tudunk eredményes képviseletet biztosítani. A Hszt. közös, az összetart minket, légy tagunk, mert közösen van keresnivalónk!

FRSZ Jogsegélyszolgálat

Archívum

Share This