logo

BÉT MVO: a szolgálat közben megfertőződöttek kapjanak 100 %-os ellátást

2020.10.06.

A Belügyi Érdekegyeztető Tanács Munkavállalói oldalának elnöke, Powell Pál úr az alábbi javaslatot küldte meg Pintér Sándor belügyminiszternek:

„A BÉT Munkavállalói Oldal Szeretné segítő támogatását kérni az alábbi, a rendvédelmi szervek személyi állományát érintő, a koronavírus járvánnyal összefüggésben felmerült munkajogi probléma megoldásában.

Az egyes rendvédelmi szervek gyakorlata nem egységes abban, hogy milyen jogcímen vannak távol azon kollégák, akik a munkavégzésük során kerültek kapcsolatba igazoltan koronavírus fertőzött személlyel, ők maguk azonban igazoltan nem fertőzöttek, tünetmentesek, de a munkáltató 10-14 napig egészségügyi elővigyázatosságból nem engedi őket munkába lépni.

Egyes rendvédelmi szerveknél az érintett foglalkoztatottak keresőképtelen státuszba kerülnek, ezáltal esetükben alkalmazandók az egészségügyi szabadság/táppénz szabályai. Más rendvédelmi szerveknél azonban a kieső munkanapokra szabadságot adnak ki az érintetteknek, vagy a szolgálatszervezést módosítják, és a kérdéses napok pihenőnapként kerülnek nyilvántartásba. Ha a kollégának már nincs kiadható szabadsága, fizetés/illetmény nélküli szabadság kiadására is sor kerülhet.

Szeretnénk hivatkozni a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 44. § g) pontjában foglaltakra, miszerint keresőképtelen többek között, akit közegészségügyi okból foglalkozásától eltiltanak és más beosztást nem kap, vagy akit közegészségügyi okból hatóságilag elkülönítenek, továbbá aki járványügyi, illetőleg állategészségügyi zárlat miatt munkahelyén megjelenni nem tud és más munkahelyen (munkakörben) átmenetileg sem foglalkoztatható.

Az általunk jelzett esetekben a hatósági elkülönítés nem áll fenn, viszont a munkáltató közegészségügyi okból tiltja el az érintett állománytagokat a munkavégzéstől. A hivatkozott jogszabályi rendelkezésből kifolyólag álláspontunk szerint, a sajnos egyre gyakrabban előforduló esetekben az érintett állománytagok jogosultak lennének arra, hogy keresőképtelen állományba kerüljenek, és ne a szabadságuk vagy pihenőidejük terhére mentesüljenek a munkavégzési kötelezettségük alól. Nem beszélve a fizetés/illetmény nélküli szabadság kiadásáról, amely esetben az állománytag önhibáján kívül marad ellátás nélkül a munkavégzésből kieső időtartam alatt. Figyelemmel arra, hogy a munkából való távolmaradás oka nem az állománytagoknak felróhatóan következett be, hiszen az érintettek a munkavégzésük során kerültek kapcsolatba fertőzött személlyel, álláspontunk szerint az érintett állománytagok vonatkozásában az lenne méltányos, ha a foglalkoztatási jogviszonyuk jellegétől függetlenül a munkavégzéstől való kényszerű távolmaradásuk idejére egységesen 100%-os mértékű távolléti díjra/táppénzre lennének jogosultak.

A fentiekre tekintettel kezdeményezni szeretnénk, hogy a Miniszter Úr szíveskedjen eljárni olyan, a rendvédelmi szerveken belül egységesen követendő eljárás kialakítása érdekében, amely alapján azokban az esetekben, amikor vélelmezhető, hogy az állománytag munka közben fertőződött meg a koronavírussal, a fertőzés gyanújának kivizsgálásának időtartama alatt is jogosult legyen a keresőképtelen állományba vételre és 100%-os mértékű táppénzre/távolléti díjra.

Tájékoztatom, hogy az Önnek írt levelemet a szakszervezetek felteszik a honlapjukra.”

Archívum

Share This