logo

Igazolás a 2021. évi szakszervezeti tagdíjról, adóbevalláshoz

2022.01.24.

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a 2021. évi személyi jövedelemadó bevallásnál felhasználható tagdíjigazolásokat Központi Koordinációs Irodánk 2022. január 18-án megküldte a tagszervezeti tisztségviselők számára annak érdekében, hogy azok kellő időben eljussanak a tagokhoz. Amennyiben valaki helyi tisztségviselőnktől mégsem kapná meg azt, az az alábbiak szerint webes felületünkről is letöltheti az igazolást, vagy kérheti annak elektronikus úton történő közvetlen megküldését is.

A TAGDÍJIGAZOLÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK

 • Az FRSZ által kiadott tagdíjigazolás hitelesen tanúsítja a tag által 2021-ben befizetett szakszervezeti tagdíj összegét, mely az adóbevallás során az adóalapból vonható le.
 • A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 27. § (1) bekezdés a) pontja alapján a befizetett szakszervezeti tagdíj összegével a nem önálló tevékenységből (pl. a munkavégzéssel járó jogviszonyból) származó bevétel adóalapja csökkenthető.
 • Az FRSZ által kiadott igazolásban szereplő 2021. évi szakszervezeti tagdíj összege tehát az Szja. tv. hivatkozott szabálya szerint nem a befizetendő adót, hanem az adóalapot csökkenti!
 • Például, aki 2021-ben csak a rendőrségtől szerzett adóköteles jövedelmet úgy, hogy havonta bruttó 300.000,- Ft-ot keresett, akkor az éves jövedelmét képező 3,6 millió forintból vonhatja le az FRSZ tagdíjat, és – más adókedvezmény hiányában – csak a maradék után kell személyi jövedelemadót fizetnie.

Az adóbevalláshoz rendszeresített 21SZJA nyomtatvány kitöltése során:

 • az 1. sor „d” oszlopában a munkáltató által közölt bérjövedelemből kell levonni a 2021-ben befizetett és leigazolt szakszervezeti tagdíjat, és
 • a leigazolt szakszervezeti tagdíjat az 55. sor „b” oszlopában kell feltűntetni.
 • A kitöltést az innen letölthető minta szemlélteti.

Az ügyfélkapuval rendelkezők március 15-étől nézhetik majd meg, javíthatják és hagyhatják jóvá az adóbevallásukat az interneten. Erről bővebb információ a NAV honlapján érhető el. Aki ilyen módon tesz eleget adóbevallási kötelezettségének, annak értelemszerűen a NAV által elkészített adóbevallás 1. és 55. sorát kell kijavítania, majd a javítást jóváhagynia ahhoz, hogy a szakszervezeti tagdíj utáni adókedvezményt igénybe tudja venni. (A webes felületen látható adóbevallás kinézete ugyan eltér a fenti mintáétól, de a sorok számozása és jelentése ugyanaz.)

Az elektronikus úton megküldött Szja. bevallási tervezetek módosításának lehetőségére egyébként a NAV maga is felhívja az adózók figyelmét. Az Szja. bevallással kapcsolatos további információk a NAV fentiekben hivatkozott honlapján olvashatók.

Azoknak a hivatásos és Riaszos jogviszonyban foglalkoztatott tagoknak akiktől a munkáltató nem hajlandó levonni a tagdíjat, valamint azoknak a munkavállalóknak, akik saját maguk fizetik a szakszervezeti tagdíjukat, a fentiek szerint kell eljárniuk.

Azoknak a munkaviszonyban foglalkoztatott tagoknak, akiktől a munkáltató hajlandó levonni a szakszervezeti tagdíjat, nincs további teendőjük abban az esetben, ha a NAV által elkészített adóbevallási tervezet 55. sorában az adóhatóság feltüntette a 2021. évi szakszervezeti tagdíjat. Ezt a NAV a munkáltatótótól kapott adatok alapján tudta megtenni, és ez esetben a tagdíj összegét nem is kell levonni a bevallás 1. sorának „d” oszlopában szereplő összegből, mivel azt a NAV már megtette!

 

AZ FRSZ IGAZOLÁS INTERNETRŐL TÖRTÉNŐ LETÖLTÉSÉNEK MENETE

Internetes letöltő oldalunk ezen a linken érhető el, ahol az alábbiak szerint kell eljárni:

Amennyiben a tag korábban nem használta ezt a felületet, akkor elsőként a „Jelszókérés a tagok részére” gombra kell kattintani és a megjelenő oldalon meg kell adni:

 • a nevét, előtag nélkül,
 • e-mail címét, amit a belépési nyilatkozaton megadott számunkra, vagy ha nem adott meg e-mail címet, akkor azt, amit a bejelentkezéshez használni szeretne,
 • a MAKASZ kártyája számát, ha korábban az FRSZ-nek meg nem adott (és ezért a tagnyilvántartásban nem szereplő) e-mail címről akar belépni, valamint
 • a használni kívánt jelszót.

A jelszókérést a rendszer e-mailben igazolja vissza. Az ebben szereplő linkre kattintva jóvá kell hagyni a regisztrációt, majd a belépésre szolgáló oldalon be lehet lépni a letöltési felületre. (Amennyiben az email nem érkezne meg, akkor célszerű ellenőrizni a levelező program spam mappáját is.)

Azon tagjaink, akik korábban már használták az igazolások letöltését szolgáló oldalunkat, a „Belépés tagok részére” gombra kell kattintaniuk, és ott meg kell adniuk a korábbi regisztráció során használt jelszavukat és felhasználói nevüket.

Elfelejtett jelszó esetén szintén a „Jelszókérés tagok részére” menübe kell belépni, ott megadni a nevet, a korábban használt e-mail címet és az új jelszavat, amiről a rendszer szintén küld egy visszaigazolást.

A letöltési felületen a tagok mindazokat a dokumentumokat látni fogják, amelyeket tagsági jogviszonyuk fennállása alatt a személyi adatlaphoz kapcsolva az FRSZ KKI korábban feltöltött.

Amennyiben a belépés a fentiek ellenére nem sikerül, akkor a hibát az frsz@frsz.hu címre küldött e-mailben kell jelezni számunkra. A hibajelentésben meg kell adni a tag nevét, születési helyét, idejét és anyja nevét, valamint a regisztrációhoz használni kívánt e-mail címét. A hibát egy munkanapon belül javítjuk, amiről visszaigazoló e-mailt küldünk.

AZ IGAZOLÁS KÖZVETLEN MEGKÜLDÉSE ÉS HIBAJAVÍTÁS

Aki valamilyen akadály miatt nem kapja meg saját igazolását helyi FRSZ tisztségviselőnktől, az igazolás közvetlen megküldését is kérheti az frsz@frsz.hu, vagy az frsz@orfk.police.hu címre küldött emaillel. Ez esetben az emailben kérjük megadni a tag nevét, születési helyét, idejét és anyja nevét.

Amennyiben az FRSZ igazolásban szereplő személyes adatok hibásak, vagy hiányosak lennének, akkor a fentiek szerint emailben kérjük jelezni a hibát, és megadni a helyesbítendő adatot.

1 %-OS FELAJÁNLÁS

Kérjük Tagjainkat, hogy ne feledkezzenek meg az adó 1%-ának Police Caritas Alapítvány számára történő felajánlásáról sem! 

Akik a NAV által elkészített adóbevallás tervezetét webes felületen hagyják jóvá, azoknak jóváhagyás előtt lehetőségük lesz az Szja. 1 %-áról is rendelkezni az interneten.

Akik saját maguk készítik el az Szja. bevallásukat, azok az 21SZJA nyomtatvány „EGYSZA” elnevezésű lapján tehetik meg a rendelkezési nyilatkozatukat. Ennek a kitöltési mintája innen tölthető le.

HÁTTÉRINFORMÁCIÓ

Végezetül megjegyezzük, hogy a fentiek szerinti többletmunkát a Belügyminisztérium azon intézkedése rója tagjainkra és szakszervezetünkre, mellyel a minisztérium 2012. január hónapban – véleményünk szerint –önkényesen és törvénytelenül megtiltotta a rendőrségi munkáltatók számára a szakszervezeti tagdíjak levonását. Ezt az intézkedést a Hszt. 2011-ben elfogadott módosítására hivatkozva vezették be, mellyel egyébként indokolatlan és ezért alkotmányellenes módon tettek különbséget a civil és a rendvédelmi szféra szakszervezetei között, a mi kárunkra. A hivatkozott jogszabályi rendelkezés ugyanis azt rögzíti, hogy a rendvédelmi szervnél működő szakszervezetek vonatkozásában a munkavállalói érdek-képviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről szóló 1991. évi XXIX. törvényt nem kell alkalmazni. Ez a törvény teszi kötelezővé a munkáltatók számára a szakszervezeti tagdíj levonását Magyarországon 1991. óta. Ezzel szemben a ránk vonatkozó szabályozás szerint a rendvédelmi szerv a hivatásos és a rendvédelmi alkalmazott tagjának illetményéből a szakszervezeti tagdíjat csak egy erre vonatkozó megállapodása esetén vonja le. A rendőri szervek azonban a korábbi megállapodást 2012. január hónapban a minisztérium utasítására felmondták, újat pedig nem hajlandóak egyetlen szakszervezeti taggal sem kötni. Mindezek a rendőrségen munkaviszonyban foglalkoztatottakra nem vonatkoznak, ezért, amennyiben kérik, akkor az ő munkabérükből a munkáltatók levonják a tagdíjat és átutalják a szakszervezet számára.

B u d a p e s t, 2022. január 24.

FRSZ Központi Koordinációs Irodája

Archívum

Share This