logo

A rendvédelmi állomány oltási határideje 2022. 04. 30.

2022.01.27.

A Belügyminisztérium személyügyi helyettes államtitkárának levele szerint a rendőrség, a büntetés-végrehajtási szervek, és a katasztrófavédelmi szervek nem ügyfelekkel foglalkozó személyi állománya tekintetében a miniszter 2022. április 30. napjában határozta meg a Covid elleni védőoltás kötelező felvételének végső határidejét.

A Belügyminisztériumban (BM) megtartott “informális egyeztetés” során a tárca személyügyi helyettes államtitkára a rendvédelmi szerveknél kötelező oltással kapcsolatban az alábbiak szerint közölte a minisztérium álláspontját:

1) Azok a kollégák, akik igazoltan átestek a fertőzésen, illetve védettséget igazoló antigéntesztet mutatnak be, kapnak-e haladékot az oltás felvételére?

Az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet alapján nem a védettséget kell igazolni, hanem a védőoltás kötelező felvétele került elrendelésre, így a fertőzésen átesettség, illetve az antigén teszt eredménye sem mentesít az oltás felvétele alól. Az oltás felvételét kell igazolni. Az oltási kötelezettség alóli mentesülést kizárólag orvosi szakvélemény alapozhatja meg fennálló betegség okán, figyelemmel a Nemzeti Népegészségügyi Központ és az országos tisztifőorvos által kiadott eljárásrendekre.

A szolgálati juttatásról szóló norma 2021. december 31-ei hatállyal állapítja meg a jogosultságot. Az oltatlanokra előírt visszafizetési kötelezettség a Korm.rendelet és a munkáltatói intézkedés kiadásának időpontjában az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendeletben szabályozott egydózisú, illetve kétdózisú oltóanyaggal teljesíthető oltási kötelezettség elmulasztása esetére áll fenn. így a visszafizetési kötelezettség két dózishoz kötött szabályát az sem változtatja meg, amennyiben a már bejelentett, február 15-étől várható oltási igazolás már három dózis beadásához lesz kötve.

[Megjegyzés: 2022. január 20-án kihirdetésre került A koronavírus elleni védettség igazolásával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 13/2022. (I. 20.) Korm. rendelet, amely a védettségi igazolás új rendjét szabályozza. Ennek keretében az 599/2021. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása is megtörtént, azonban a közszolgálati dolgozók eredeti – kétdózisú – oltási kötelezettségén nem változtatott, így a szolgálati juttatás visszafizetési kötelezettsége tekintetében sem történt változás, ezzel alátámasztva a fenti megállapítást.]

2) Az illetménynélküli szabadságra küldött kollégák TB járulékát ki fizeti?

Az oltási kötelezettség elmulasztása miatt illetmény nélküli szabadságra rendelt kollégák járulékfizetése tekintetében az általános társadalombiztosítási szabályok alapján kell eljárni. Ezek alapján a munkáltató nem tud járulékot fizetni:

  • 30 nap után a biztosítotti jogviszony megszűnik;
  • nem lesz járulékalapot képező jövedelem, ami után a fizetendő járulék mértéke megállapítható lenne – ezzel egyidejűleg azonban az illetmény nélküli szabadságra rendelt kollégának járulékfizetési kötelezettsége keletkezik.

3) Az illetménynélküli szabadságra küldött kollégák jogviszonya folyamatos marad-e?

A jogviszony fennmarad, azonban a jogszerző szolgálati időkbe a Hszt. 282. § (1) bekezdés alapján ez az időtartam csak a társadalombiztosítási szabályok szerint számítható be, vagyis az előmenetelt és a jogosultságokat megalapozó hivatásos szolgálati időbe és a tényleges szolgálati időbe nem.

4) Az illetménynélküli szabadságra küldött kollégák fegyverpénzre jogosultak lesznek-e?

A 712/2021. (XII. 20.) Korm. rendelet szerint, aki az oltás fel nem vétele miatt illetmény nélkülire került vagy kerül, az nem kapja meg, vagy ha megkapta, akkor vissza kell fizetnie. A visszafizetési kötelezettségről a szolgálati juttatást megállapító parancsban mindenki részletes tájékoztatást kapott.

Fontos azonban felhívni a figyelmet arra, hogy azok a kollégák, akik a kifizetés időpontjában már illetmény nélküli szabadságon vannak, vagy illetmény nélküli szabadságuk megállapításának van helye, a szolgálati juttatásra nem jogosultak. A szolgálati juttatás részükre utólag, abban az esetben sem állapítható meg és folyósítható, amennyiben utólag, még az illetmény nélküli szabadság lejárta előtt, de az oltási határidő leteltét követően igazolják az oltás felvételét.

5) Aki nem kívánja felvenni az oltást, kérheti-e a munkáltatót, hogy részére ne kerüljön kifizetésre a szolgálati juttatás?

A Korm.rendelet alapján a munkáltató nem mérlegelhet az egyén kérése alapján – köteles kifizetni a feltételek fennállása esetén, a hivatásos állomány tagja pedig visszafizetni köteles, ha valamely utólagos feltétel nem teljesül. A jogszabály méltányossági és mérlegelési lehetőséget nem tesz lehetővé, így amennyiben a munkáltató a 2021. december 31-én állományban lévő jogosult tekintetében a szolgálati juttatásáról nem hozna intézkedést, abban az esetben mulasztást követne el.

6) Másodállás végezhető-e az illetménynélküli szabadság alatt?

A Hszt. összeférhetetlenségi szabályaira figyelemmel végezhető egyéb munkavégzésre irányuló tevékenység. Vagyis az engedéllyel végezhető munkára meg kell kérni az engedélyt a munkáltatótól, illetve a Hszt. 109. §-ban kizárt tevékenységek ebben az esetben sem végezhetőek.

 

Archívum

Share This