logo

Érdemi vizsgálat nélkül utasította vissza az AB a kötelező oltás elleni panaszokat

2022.02.21.

Az Alkotmánybíróság visszautasította a munkahelyek koronavírus elleni védelméről szóló 598/2021. (X. 28.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló alkotmányjogi panaszokat, mert a kifogásolt jogszabályi rendelkezés nem közvetlenül hatályosul, hanem a munkáltatónak a munkaügyi bíróságon megtámadható intézkedése révén.

Az Alkotmánybíróság rámutatott, hogy a munkáltató döntéseivel szemben a munkavállaló az általános munkajogi szabályok szerint érvényesítheti az igényét, ha a munkáltató a döntésének kialakítására irányadó szabályokat megsértette. A munkáltató mérlegeléssel hozott intézkedésével szemben tehát jelen esetben is van jogorvoslati lehetőségük a munkavállalóknak: munkaügyi bírósághoz fordulhatnak. A bíróság ez alapján hozott jogerős döntésével szemben pedig alkotmányjogi panasszal fordulhatnak az Alkotmánybírósághoz.

A jelen ügyben az indítványozók nem merítették ki a jogorvoslati lehetőségeiket, hanem közvetlenül támadták alkotmányjogi panasszal a sérelmezett jogszabályt. Az alkotmányjogi panaszok ezért nem feleltek meg a befogadhatóság törvényi feltételeinek, így az Alkotmánybíróság az indítványokat visszautasította. A végzéshez Juhász Imre és Salamon László alkotmánybírók párhuzamos indokolást, Czine Ágnes, Márki Zoltán és Schanda Balázs alkotmánybírók különvéleményt fűztek.

Az Alkotmánybíróság végzése az ügyben benyújtott valamennyi alkotmányjogi panaszra vonatkozik. Tekintettel azonban ezeknek az indítványoknak a szövegazonosságára és nagy számára, az Alkotmánybíróság a döntésről nem tájékoztatja külön-külön postai levélben valamennyi indítványozót, és a végzést sem küldi meg nekik. Az Alkotmánybíróság végzése megjelenik az Alkotmánybíróság Határozatai című hivatalos közlönyben, és bárki által elérhető az Alkotmánybíróság honlapján.

További részletek az AB honlapján.

Archívum

Share This