logo

A rendőrök körében rendkívül népszerűtlen a könnyített szolgálat

2022.07.06.

A hivatásos szolgálat ellátásához kapcsolódó kedvezmények köre már a régi Hszt. (1996. évi XLIII. törvény) idején fokozatosan szűkült. Napjainkra már alig említhetünk olyan többlet juttatásokat, amik a hivatásos szolgálatot népszerűvé, kívánatossá tennék az e pályát választók számára.

A szolgálati nyugdíj eltörlésével, 2012. január 01-el, azaz még a régi Hszt. alatt vezették be a könnyített szolgálat jogintézményét.

Egy, az ORFK-tól kért adatszolgáltatás szerint az eltelt 10 év alatt 10 területi szervnél mindössze 16 fő kérte a könnyített szolgálatban történő foglalkoztatását, azon belül is mindösszesen 5 fő az, akik a rendészeti szakterületen töltenek be beosztást: járőr, járőrvezető, főhatárrendész. 8 fő vizsgáló, kiemelt fővizsgáló, kiemelt főnyomozó, míg 3 fő kiemelt főelőadó beosztásban látott el, illetve lát el jelenleg is szolgálatot.

Még ha tudvalevően egyre fiatalabb az átlagéletkor a rendőrségen, azért az ORFK által szolgáltatott statisztikai szám mégis meglepő! Vagy mégsem?

Jelenleg 10 évvel a nyugdíjkorhatár előtt kérelmezheti valaki a továbbiakban könnyített szolgálatban történő foglalkoztatását. A jogintézmény bevezetésekor az életkori határ még 52 év volt, igaz a nyugdíjkorhatár azóta emelkedett, de véleményünk szerint kb. 50 éves kortól már indokolt lenne a megterhelő szolgálat ellátásában könnyítéseket nyújtani a kollégáknak.

A heti szolgálatteljesítési idő mindössze napi 1 órával rövidebb, heti 35 óra, ami úgy gondoljuk, hogy ugyancsak lehetne még rövidebb, mondjuk napi 6 óra. További könnyítés, hogy túlszolgálat, illetve beleegyezés nélkül éjszakai szolgálat nem rendelhető el a könnyített szolgálatos számára.

A felsorolt könnyítésekért cserébe a könnyített szolgálatot ellátók a beosztási illetményük 90 %-ára jogosultak, ami azért lássuk be igazán húsbavágó, és a jogintézmény bevezetésekor még nem is társult ilyen anyagi hátrány a könnyített szolgálat igénybevételéhez!

A beosztási illetményt csökkentő rendelkezést az új Hszt. hatálybalépésével, azaz 2015. július 01-el iktatták be. A könnyítéseknek tehát a jogintézmény életre hívása után 3 évvel ára lett, amit ma már „meg kell fizetnie” annak, aki igénybe kívánja venni.

Ráadásul olyan esetről is van tudomásunk, hogy a kérelmező kollégának csak egy másik, a jelenleginél alacsonyabb beosztásba történő áthelyezéssel biztosította volna a munkáltató a könnyített szolgálatban történő foglalkoztatást, vagyis a 10 %-os csökkentés mellett további illetményveszteséget szenvedett volna el a kolléga, aki így természetesen nem élt a rendőri szerv által felkínált lehetőséggel.

Az említett ügyben jelenleg jogvita van folyamatban. A Hszt. és a 45/2013. (VIII. 15.) BM rendelet alapján ugyanis a rendőrségnél – a vezetői, illetve a részben vagy egészben készenléti jellegű beosztások kivételével – valamennyi tiszti és tiszthelyettesi beosztás ellátható könnyített szolgálatban, és az érintett kolléga beosztása nem esett egyik kizáró okot jelentő körbe sem, így álláspontunk szerint a munkáltató egyéni mérlegeléssel jogszerűen nem élhetett volna.

A leírtak tükrében nem csoda tehát, ha nem annyira népszerű a könnyített szolgálat a kollégák körében.

FRSZ Jogsegélyszolgálat

Archívum

Share This