logo

PETÍCIÓ: Alamizsna helyett tisztességes béremelést az összes rendvédelmi alkalmazottnak és munkavállalónak!

2022.09.06.

Az FRSZ petícióval fordult a Belügyminiszterhez a rendvédelmi alkalmazottak és munkavállalók feltétel nélküli és azonnali hatályú 35%-os béremelése érdekében. Alkalmazási jogviszonytól függetlenül kérjük és várjuk az összes rendvédelmi szerv valamennyi munkatársának támogató aláírását, amit az interneten, online módon lehet megtenni, ezen a linken.

Alamizsna helyett tisztességes béremelést az összes rendvédelmi alkalmazottnak és munkavállalónak!

A Független Rendőr Szakszervezet petíciója
Dr. Pintér Sándor belügyminiszterhez

Tisztelt Belügyminiszter Úr!

Több évtizedes rendőri szolgálata alapján bizonyára tudja, hogy a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak (Riaszosok) és a munkavállalók nélkül a Rendőrség képtelen lenne ellátni szolgálati feladatait. Mindezek tükrében érthetetlennek tartjuk, hogy a kormányzat miért kezeli a Riaszos és munkavállalói állományt immár több mint egy évtizede következetesen másodrendű alkalmazottként? Nem értjük azt sem, hogy milyen célt szolgál a rendőrség személyi állományának megosztása, a hivatásos állományúak és a más jogviszonyba tartozók közötti bérfeszültség fokozása, és ezáltal az egy hajóban evező kollégák szembeállítása? Abban ugyanis biztosak vagyunk, hogy a munkahelyi légkör megmérgezése nem mozdítja előre a szolgálati feladatok ellátását!

Miután a Riaszos és a munkavállalói állományt, köztük a Fegyveres Biztonsági Őröket is kihagyták a hivatásosok 2019. december havi, egyszeri 500 ezer forintos jutalmazásából, valamint az idén februári, 6 havi illetménynek megfelelő fegyverpénzből, a szeptember 01-jétől életbe lépő, átlagosan 20 és 44% közötti illetményemelésnél is „elfelejtkeztek” róluk!

A hátrányos megkülönböztetés mértékét mutatja, hogy amíg egy pályakezdő tiszthelyettes illetménye 2019-től napjainkig 74%-al emelkedett, addig ugyanezen időszakban a pályakezdő Riaszos illetménye csak 22,5%-al, a munkavállalók bére pedig (a minimálbér emelés folytán) 34,2%-al növekedett. A hivatásos és a Riaszos állomány illetményemelésének mértéke között háromszoros különbséget alakítottak ki, amit teljességgel elfogadhatatlannak tartunk!

Ráadásul ebben az időszakban még a KSH hivatalos adatainak alapulvételével is 27,6%-os infláció következett be, melynek hozadékaként a Riaszosok reálbére 5%-al csökkent!

Mielőtt ránk sütnék a bélyeget, tisztázzuk: nem a hivatásos állomány kiérdemelt illetményemelését kifogásoljuk, hanem a Riaszos és munkavállalói állomány hosszú évek óta tartó, következetes semmibevétele ellen tiltakozunk!

A Rendőrség nem csak rendőrökből áll! Ezért alamizsna helyett azonnali és tisztességes béremelést követelünk az összes rendvédelemi alkalmazottnak és munkavállalónak! Az elszabadult infláció Őket ugyanúgy sújtja, mint a hivatásos állományt!

Követeljük, hogy:

 1. A rendvédelmi igazgatási alkalmazottak illetményét és a rendőrség munkavállalóinak munkabérét 35%-al emeljék fel!
 2. A béremelést ne évekre elhúzva, az átlagokkal trükközve, hanem azonnali hatállyal, minden rendvédelmi alkalmazott és munkavállaló számára kivétel nélkül biztosítsák!
 3. A rendvédelmi alkalmazottakat és a munkavállalókat a hivatásos állománnyal egyenrangúként kezeljék!
 4. A rendvédelmi alkalmazotti és a munkavállalói állomány juttatásait a jövőben ne a maradék elv alapján határozzák meg, hanem a hivatásosok juttatásainak emelésével egyidejűleg és azzal megegyező mértékben növeljék, így biztosítva a bérfeszültségek kialakulásának elkerülését.

Tisztelt Kollégák!

Kérjük, támogassátok a petíciót aláírásotokkal, ha egyetértetek annak céljaival.

Bízunk abban, hogy a fentiekben megfogalmazott követelésekkel a hivatásos állományba tartozók is egyetértenek és szolidaritást vállalva Riaszos és munkavállaló kollégáikkal aláírásukkal is támogatni fogják petíciónkat.

A Petíció támogatást és aláírását nem csak a Rendőrség, hanem bármely rendvédelmi szerv állományába tartozó kollégától köszönettel fogadjuk, tekintettel arra, hogy a fentiekben részletezett méltánytalanságok az összes rendvédelmi szervnél hasonlóan hátrányos helyzetbe hozták a rendvédelmi alkalmazottakat és a munkavállalókat.

Végezetül köszönettel vesszük, ha Petíciónkat a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak és munkavállalók hozzátartozói is támogatják aláírásukkal, hiszen a családi kasszán keresztül Ők is elszenvedői a kifogásolt méltánytalanságoknak.

Tudnivalók:

 • A petíció itt írható alá!
 • Aláírásommal hozzájárulok, hogy a jelen űrlapon közölt személyes adataimat az FRSZ érdekképviseleti tevékenységének végzése során gyűjtse, tárolja, kezelje, továbbá a Rendőrség rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak és munkavállalóinak érdekképviselete során felhasználja.
 • A megjegyzés kitöltése nem kötelező, de szívesen fogadjuk, ha az aláíró e rovatban röviden leírja, hogy miért támogatja petíciónkat.
 • Kérjük, hogy az aláírást követően erősítse meg a peticiok.com-tól kapott e-mail-ben található link segítségével, hogy Ön a petíció aláírója.
 • Javasoljuk, hogy minden aláíró az adatainak megadása után állítsa be, hogy aláírása NEM NYILVÁNOS!!! Ez azért fontos, mert így az interneten nem fognak az adatok látszani a petíció lezárásáig csak a végén, az ívek nyomtatása után.

Budapest, 2022. szeptember 06.

Független Rendőr Szakszervezet

A petíció szövege letölthető erről a linkről

 

A rendvédelmi alkalmazottakat sújtó egyéb hátrányos intézkedések

A rendvédelmi igazgatási alkalmazottakat és a munkavállalókat az elmúlt időszakban a bérmelésért indított petícióban foglaltakon túl is számos séelem és hátrányos intézkedés érte. Ezek közül azokat emeljük ki, melyek petíciónk kiadásához vezettek:

 • a rendőrség közalkalmazottainak és munkavállalóinak illetményét 2019. előtt közel 10 éven át nem emelték, így abban az időszakban csak a minimálbér növekedése következtében részesülhettek csekély összegű többletjuttatásban,
 • a jelenlegi Riaszos jogviszony 2019. évi létrehozásakor az illetményemelést etikátlan módon az érintettek jogainak korlátozásához és kötelezettségeik kiterjesztéséhez kötötték,
 • a jogviszonyváltáskor bevezették a Riaszosok egy része számára a kifogástalan életvitel ellenőrzést, a nemzetbiztonsági ellenőrzést és a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséget, továbbá rájuk is kiterjesztették a fegyelmi felelősséget, de a hivatásosokkal ellentétben a ruhapénzre való jogosultságukat nem vezették be,
 • a Riaszosok foglalkoztatását olyan „rugalmassá” tették, hogy azóta beleegyezésük nélkül bármikor módosíthatják a munkakörüket, évente 30 munkanapra átirányíthatják őket más munkakörbe, átrendelhetik őket más munkáltatóhoz, és gyakorlatilag bárhová kirendelhetik őket munkavégzésre (beleegyezésükkel),
 • illetményüket példátlan módon akár csökkenthetik is, ha teljesítményüket negatívra értékelik, de a hivatásos állományt megillető teljesítményjutatásból Őket már kizárták,
 • megszűntették nyelvpótlékra és címpótlékra való jogosultságukat, és elvonták a különböző többletfeladatokért korábban adott keresetkiegészítő juttatásaikat,
 • lecsökkentették a veszélyességi pótlék és a műszakpótlék összegeit, valamint pótszabadságuk mértékét,
 • és ha mindezek ellenére a nyugdíjjogosultság eléréséig kitartanak, akkor (a „nők 40” kivételével) felmentési idő nélkül, lehajtott fejjel kell távozniuk a Rendőrségtől.

Mindezekért cserébe átlagosan 30%-os illetményemelést adtak nekik, de azt is csak két évre elosztva. 2021. óta pedig bértáblájuk sávhatárait már megint csak a garantált bérminimum emelése tolja maga előtt!

Az alapfokú iskolai végzettségűek még ennyit sem kaptak, mivel őket kizárták a rendvédelmi alkalmazottak sorából, és munkavállalónak minősítették át. Ezért fordulhat ma elő, hogy azonos rendőri szervnél, azonos munkakörben, mégis eltérő bérezésért végzi ugyanazt a munkát két dolgozó, az egyik Riaszosként, a másik munkavállalóként!

A Rendőrség munkavállalói számára még külön bértáblát sem hoztak létre, így ők legfeljebb a minimálbér emelésében reménykedhetnek. A közszférában töltött munkájukat semmilyen formában nem ismerik el, mivel ők nem jogosultak fizetési előresorolásra, jubileumi jutalomra és nyugállományba vonuláskor felmentési időre sem!

Archívum

Share This