logo

Január 1-jétől változik az FRSZ tagdíj összege

2022.12.12.

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az áruk és szolgáltatások árának folyamatos emelkedése arra kényszerítette a Független Rendőr Szakszervezet Kongresszusát, hogy szakszervezetünk működőképességének és a tagjainknak nyújtott szolgáltatások színvonalának fenntartása érdekében módosítsa a tagdíjmegállapítás rendjét és a tagdíj összegét.

Az FRSZ tagdíj összege a hivatásosok esetében 2019., a más jogviszonyba tartozók esetében 2016. óta nem emelkedett. Sajnos az elszabadult infláció szakszervezetünk gazdálkodását is jelentősen megterheli, ezért a működőképesség fenntartása érdekében felül kellett vizsgálni tagdíjrendszerünket.

A tagdíj számításának alapja a jelenlegitől eltérően nem egységes, hanem foglalkoztatási jogviszonyok szerint változó lesz. Az új rendszer bevezetésével tudjuk biztosítani azt, hogy a különböző állománycsoportokba tartozók tagdíja a jövőben csak akkor, és csak olyan mértékben emelkedjen, amikor és amilyen mértékben az illetményük is emelkedik. A 2023. január 01-jétől bevezetésre kerülő tagdíj összegének meghatározása során a Kongresszus természetesen figyelembe vette az illetmények és munkabérek 2019. január 01-je óta bekövetkezett emelését is.

A 2023. január 01-jén hatályba lépő változásokat az alábbi táblázat szemlélteti.

 

 

A fenti táblázatból látható, hogy a tagdíj megállapításának alapját változatlanul az alkalmazási jogviszonyon alapuló tagdíjbesorolás képezi. A tagdíjbesorolás 10 féle lehet, a táblázat „Állománycsoport” elnevezésű második oszlopa szerint.

A tagdíjbesorolásról és a 2023.január 01-jétől érvényes tagdíj összegéről tagjainkat néhány napon belül elektronikus levélben, valamint SMS üzenet formájában is tájékoztatjuk. E mellett helyi tisztségviselőinktől is kérhető tájékoztatás a tagdíj újonnan megállapított összegéről.

Aki nem ért egyet a tagdíjbesorolásával, kezdeményezheti annak módosítását az innen letölthető nyilatkozat frsz@frsz.hu vagy az frsz@orfk.police.hu címre történő megküldésével. A nyilatkozat űrlapot számítógéppel, vagy kézzel történő kitöltés után aláírással ellátva elektronikus úton kell megküldeni a fenti levelezési címeink egyikére. (A tagdíjbesorolás módosításához Központi Koordinációs Irodánk szükség esetén kérheti az illetménymegállapításról szóló utolsó munkáltatói állományparancs, vagy határozat megküldését is.)

A tagdíjfizetéssel kapcsolatos teendők a tagdíjfizetés módja szerinti bontásban az alábbi linkekre kattintva olvashatók.

 

Tudnivalók a tagdíjat csoportos beszedési megbízással fizetők számára

Aki a tagdíját csoportos beszedési megbízással fizeti, annak fő szabály szerint nincs külön teendője, mivel a továbbiakban (első alkalommal 2023. január 06-án) az FRSZ a tagdíjbesorolásnak megfelelő fentiek szerinti tagdíj levonását fogja kezdeményezni az érintett számlájáról.

Kivételt képeznek azok, akik az FRSZ számára korábban adott megbízásban a tagdíj új összegénél kisebb összegben határozták meg a beszedési értékhatárt.

Az e csoportba tartozó tagjainktól azt kérjük, hogy módosítsák a csoportos beszedési megbízásukat. Ezt e-bankon keresztül, vagy személyesen, a számlájukat vezető bank fiókjában, vagy a beszedési megbízás nyomtatvány kitöltésével és KKI-nak való megküldésével tehetik meg.

A módosításhoz az innen letölthető nyomtatványt aláírva, eredetben kell megküldeni a KKI számára, vagy azt a tag személyesen is leadhatja a számláját vezető bank fiókjában. Ez utóbbi megoldás előnye, hogy a személyes ügyintézés gyorsabb, és az aláírás hitelességét sem kérdőjelezik meg a bankok. (A nyomtatvány kitöltési mintája itt tekinthető meg, a tagszervezeti kódok pedig ezen a linken találhatók.)

A csoportos beszedési megbízás módosításához szükséges, személyes adatokkal kitöltött nyomtatványt az érintett tagok elkérhetik helyi tisztségviselőinktől is, vagy az frsz@frsz.hu illetve az frsz@orfk.police.hu címre küldött levélben kérhetik annak elektronikus úton való megküldését is.

 

Tudnivalók a tagdíjat egyéni átutalással fizetők számára

Aki a tagdíját egyéni átutalással szokta befizetni, attól azt kérjük, hogy 2023. január 01-jétől kezdődően a tagdíjbesorolásának megfelelő összegű tagdíjat szíveskedjen a szokásos módon átutalni az FRSZ OTP Banknál vezetett 11705008-20409384 számú számlájára.

 

Tudnivalók a tagdíjat munkáltatói levonás útján fizetők számára

Aki a tagdíját a munkáltató általi levonás útján fizeti, attól azt kérjük, hogy módosítsa a munkáltatónak korábban adott tagdíjlevonási megbízását. Ezt, az e célra rendszeresített (innen leltölthető) nyomtatvány kitöltésével, aláírásával és a beosztási hely szerinti illetményszámfejtést végző szervezeti egységnek való megküldéssel tudják megtenni.

A munkáltatói tagdíjlevonási megbízás módosításához szükséges, személyes adatokkal kitöltött nyomtatványt az érintett tagok elkérhetik helyi tisztségviselőinktől is, vagy az frsz@frsz.hu illetve az frsz@orfk.police.hu címre küldött levélben kérhetik annak elektronikus úton való megküldését is.

 

Azokat a tagjainkat, akiktől a csoportos beszedési megbízás, vagy a munkáltatói tagdíjlevonási megbízás módosítását kérjük, külön SMS üzenetben is tájékoztatni fogjuk teendőikről.

A minimálbér változásával kapcsolatos megjegyzés

A fenti tagdíj táblázatban még az idei évben érvényes minimálbér szerepel, ami feltehetően emelkedni fog 2023-ban. Amennyiben a minimálbér összegét és ezzel párhuzamosan a Riaszosok Hszt-ben meghatározott bértábláját is módosítják, akkor a változással érintett tagok tagdíja is tovább emelkedhet. Ennek bekövetkezése esetén a tagdíjak új összegéről külön tájékoztatást adunk majd érintett tagjaink számára.

Tagjaink megértését és együttműködését előre is megköszönjük!

Archívum

Share This