logo

A Riaszosok „tervszerű előmenetele” 24 év után garantált?

2023.04.11.

Egy salátatörvénybe rejtette el a kormányzat a Riaszosok húsvéti ajándékát, mely szerint az „A” munkaköri kategóriába tartozók jelenlegi fizetési fokozatai a jövőben megszűnnének. A tervezet csupán a 24, és a 35 év szolgálati idő eléréséhez társítana a garantált bérminimumnál 1,2%-kal (!!!), illetve 11,3%-kal magasabb alapilletményt.

A törvény-tervezet ellen az alábbi, Belügyminiszternek címzett levélben tiltakoztunk:

„Tisztelt Belügyminiszter Úr!

A BÉT titkára által érdekképviseleti véleményezésre megküldött, a hivatásos jogviszonnyal összefüggő, valamint a nyilvántartásokkal kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló törvénytervezet 2015. évi XLII. törvényt (Hszt.) érintő rendelkezéseivel kapcsolatos véleményünkről az alábbiakban tájékoztatom.

Nem támogatjuk a rendvédelmi alkalmazottak besorolási, előmeneteli és illetményrendszerének átalakítását jelentő módosítását.
A tervezet szerint a legtöbb rendvédelmi alkalmazottat tömörítő „A” munkaköri kategória sávozása megszűnne, azaz a szolgálati évek alapján történő előmenetel a továbbiakban nem működne, mivel az „A” munkaköri kategória mindössze egyetlen besorolásra „apadna”, melyben az alsó bérhatár a garantált bérminimum. Vagyis a besorolás és a díjazás tekintetében a jövőben nem lenne feltétlen különbség a nulla év szolgálati idővel vagy akár több mint 20 év szolgálati idővel rendelkező kollégák között. A tervezet csupán a 24, valamint a 35 év szolgálati idő eléréséhez társít a garantált bérminimumnál magasabb alapilletményt, de azt is nevetségesen alacsony összegben:
– 24 évnél 300.000,- Ft
– 35 év szolgálati időnél 330.000,- Ft bruttó (!!!) összeget.

Igaz ugyan, hogy a tervezett módosítás bizonyos helyzetekben kedvezőbb lehetőséget teremtene: jelenleg az A4 besorolás felső sávhatára 378.000,- Ft, így ha netán egy A4-es besorolású kolléga alapilletménye már elérte ezt a szintet, úgy nincs mód arra, hogy az illetményét eltérítsék, sőt egy fizetési fokozat előrelépés sem garantálna számára kötelező bérnövekedést.

Azonban egyrészt sajnos nem az a jellemző, hogy a kollégák bérét a bérsáv maximumáig emelnék, másrészt az említett probléma (illetmény helyben járás) jóval egyszerűbben is orvosolható lenne: például valamennyi besorolásban fel lehetne és kellene emelni a sávhatárok alsó és felső értékét, mely által minden gond nélkül végre lehetne hajtani a szándékolt béremeléseket!
A Riasz.-os bérhatárokat elfogadhatatlanul és méltánytalanul alacsonynak tartjuk!
Megjegyezzük továbbá, hogy a Riasz. bértábla egésze a 2019. februári bevezetése óta jócskán elértéktelenedett, mivel évről-évre egyre több besorolás sávhatárának minimumát benyeli a kötelező garantált bérminimum növekedés: a „C” munkaköri kategória vonatkozásában már a 4., a „D” munkaköri kategória esetében a 2. fizetési fokozatig, de már az „E” munkakör kategóriát is utolérte, sőt elhagyta a garantált bérminimum emelkedése!

A rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott rendvédelmi alkalmazottak és munkavállalók vonatkozásában soron kívül hatékony bérrendezést tartunk szükségesnek!”

Archívum

Share This