logo

Tovább sürgetjük a rendvédelmi akalmazottak illetményemelését

2024.01.15.

Emlékezetes, hogy az FRSZ már tavaly december közepén kezdeményezte, hogy a Belügyminiszter és az ORFK vezetője tegye meg a szükséges intézkedéseket a rendvédelmi alkalmazotti és munkavállalói állomány jövedelmi viszonyainak javítása érdekében, a kollégák bérének a minimálbér, illetve a garantált bérminimum szintjén felüli érdemi felemelése érdekében.

Megkeresésünkre ez ideig az ORFK válaszolt, de konkrétumokat tőlük sem tudtunk meg az általunk sürgetett illetményemelésről. A Személyügyi Országos Rendőrfőkapitány-helyettes leveléből ugyanis csak az a közismert tény derült ki, hogy: „A rendvédelmi alkalmazotti illetmény felső határának jogszabályi emelése a jövőben nagyobb mozgásteret biztosít a foglalkoztatottak illetményszintjének differenciált módon történő megállapítására, amely lehetővé teszi a civil szférában elérhető bérekhez történő igazodást.”

Fentieken túl dr. Pozsgai Zsolt r. vezérőrnagy csak azt közölte, hogy: ‘A Rendőrség a részére jóváhagyott szigorú gazdálkodási feltételeket rögzítő költségvetési keretek között folyamatosan vizsgálja a foglalkoztatottak részére megállapítható juttatások emelésének lehetőségét.”

Az ORFK válasza nyilvánvalóan nem ad megnyugtató választ arra, hogy a közeljövőben várható-e a rendvédelmi alkalmazotti, illetve munkavállalói állomány bérének a jogszabályi kötelező emelésen felüli, azt érdemben meghaladó további emelése. Tettek, tesznek-e lépéseket, mit és milyen irányban egy béremelés költségvetési forrásának előteremtése érdekében?

Amíg ugyanis ez nem történik meg, csak abban lehetünk biztosak (az ORFK gazdasági főigazgatójától korábban kapott tájékoztatásból következően), hogy a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak 74%-a, a munkavállalóknak pedig a 23%-a nem részesül a jogszabályok által elrendelt minimálisan kötelező emelésből sem. Ennek a több ezer kollégának a személyügyi főkapitány-helyettes az illetmény elméleti emelésének lehetőségén kívül, semmilyen kézzelfogható dolgot nem tudott kilátásba helyezni! Azt sem tartjuk elfogadható magyarázatnak, hogy az ORFK még mindig csak ott tart, hogy „folyamatosan vizsgálja a foglalkoztatottak részére megállapítható juttatások emelésének lehetőségét.” Ennek a viszgálatnak ugyanis véleményünk szerint már réges-régen be kellett volna fejeződnie, mivel a Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló törvény (benne a Rendőrség költségvetési keretével) már tavaly július 13-án megjelent a Magyar Közlönyben!

Mindezek okán fordult az FRSZ ismételten a Belügyminiszterhez, kérve a rendvédelmi alkalmazotti, illetve munkavállalói állomány bérrendezése ügyének napirendre tűzését, illetve annak érdekében haladéktalan intézkedését.

A Belügyminiszternek címzett levelünk ezen a linken olvasható.

Archívum

Share This