logo

Helyesbítés

2024.01.30.

A hivatásos állomány 2024. januári illetményemelésével összefüggésben a honlapunkon korábban közzétett sajtóanyagban (Magyar Hang interjú) félreérthető megfogalmazásban jelent meg a hivatásos pótlék emelkedésével kapcsolatos hírközlés.

Ez úton szeretnénk eloszlatni az esetleges kételyeket, és megnyugtatni minden kollégát a felől, hogy a hivatásos pótlék a vonatkozó jogszabályok (Hszt., végrehajtási rendeletek, társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény) értelmében az öregségi nyugdíj összegének számításakor figyelembe vett havi átlagkereset részét képezi, mert bár elnevezésében pótlék, de a Hszt. alapján az alapilletmény része, annak egyik eleme.

Az előzőek szerinti pontosítástól függetlenül természetesen továbbra is fenntartjuk azon véleményünket, hogy az illetményemelést elsődlegesen az illetményalap emelésével kellene eszközölni, melynek összege (38.650,- Ft) már körülbelül másfél évtizede nem változott, pedig a beosztási,- illetve alapilletmény mellett számos egyéb juttatás (pl. ruhapénz) elszámolásának az alapjául is szolgál, melyek elértéktelenedése ugyancsak égető problémát jelent.

A témához kapcsolódva ismételten hangsúlyozzuk továbbá, hogy a január 01-jével végbement hivatásos pótlékemelésen felül a hivatásos állományt érintően is további béremelést tartunk szükségesnek.

Természetesen a rendvédelmi alkalmazotti és munkavállalói állomány vonatkozásában is mielőbbi, érdemi illetményemelést várunk és sürgetünk a rendvédelmi vezetés irányából.

Archívum

Share This