logo

Elmaradt illetményemelések nyomában

2020.06.03.

Újabb megkereséssel fordultunk a belügyminiszterhez, mivel nem látjuk biztosítottnak sem a hivatásos állomány idén januártól bevezetett 10 %-os kiegészítő juttatásának illetményrendszerbe történő beépítését, sem a rendvédelmi igazgatási alkalmazottaknak az idei évre ígért 5 %-os egységes illetményemelést, és nem értjük, hogy miért húzódik el a rendvédelmi dolgozók cafetéria keretének 400 ezer forintra történő tényleges megemelése. Mindezeken túl tájékoztatást kértünk az FRSZ által korábban előterjesztett javaslatcsomag elbírálásának állásáról is.

Szakszervezetünk érthetetlennek tartja, hogy a pénzügyminiszter által benyújtott 2021. évi költségvetés tervezetében – immár 14. éve változatlanul – 38.650 forintos rendvédelmi illetményalappal számol a kormányzat. Értetlenségük abból ered, hogyidén januárban a BM személyügyi helyettes államtitkára arról tájékoztatta a hivatásos állomány tagjait, az újonnan bevezetett kiegészítő juttatást a rendvédelmi illetményalap 10 %-os emelésével törvényi szintű szabályozással fogják garantálni.

A Belügyminisztérium többször, legutóbb idén januárban tájékoztatta a közvéleményt arról, hogy a rendvédelmi igazgatási szolgálati viszonyban (Riasz) foglalkoztatottak 2020. január 1-től három éven át 5-5 százalék illetményemelésben részesülnek. Ehhez képest információink szerint az emelés nem személyre szabottan került végrehajtásra, vannak, akik egyáltalán nem részesülnek emelésben (pl. akik a rendészeti alapvizsgát még nem tették le, vagy akik esetében a teljesítményértékelés elmaradt, mert pl. hosszan tartó betegállomány miatt nem volt meg az értékelés végrehajtásához szükséges értékelési időszak, vagy pl. az illetmény nélküli szabadságon lévők sem kapnak emelést). Akik kaptak emelést, azok esetében is személyenként eltérő az emelés mértéke: van, aki pl. csak 3 % emelésben részesült, holott kiváló értékelést kapott, míg az ugyanazon munkáltatnál dolgozó, de gyengébb teljesítményértékelésű kollégája 13 %-ot. Határozott álláspontunk szerint az 5 % emelést feltétel nélkül minden rendvédelmi alkalmazott részére biztosítani szükséges, mivel ez az emelés a rendvédelmi igazgatási jogállásba átmenetkor lett megígérve a teljes, jogviszony átalakítással érintett állománynak.

A Belügyi Érdekegyeztető Tanács Munkavállalói Oldalát alkotó szakszervezetek kérdésére válaszolva Felkai László közigazgatási államtitkár április végén azt a választ adta, hogy a SZÉP kártya juttatás tekintetében a kormányzati döntésnek megfelelő végrehajtás előkészítése folyamatban van. Ehhez képest a rendvédelmi dolgozók cafetéria keretének 200 ezerről 400 ezer forintra történő tényleges megemelésére vonatkozó jogszabály, vagy BM utasítás ezideig még nem jelent meg.

Végezetül tájékoztatást kértünk a belügyminisztertől a 2020. március 2-án megküldött, hosszú idő óta megválaszolatlan problémafelvetéseink, illetve indítványaink kivizsgálásáról, valamint az azok kapcsán tett intézkedésekről. Az FRSZ ezen javaslatcsomagja a rendőrség állományának valamennyi munkatársára kiterjedő kezdeményezéseket és jogszabálymódosítás javaslatokat tartalmaz.

Kezdeményeztük benne az illetmények általános emelését, továbbá a Hszt. módosítását, a távolléti díj megbízási díjba történő beszámítása érdekében, az átrendelés szabályainak módosítását, az anyák védelmének javítását, a rendvédelmi alkalmazottak szabadságának, veszélyességi pótlékra jogosító munkaköreinek, és egyes beosztásokban megvalósult indokolatlanul eltérő besorolások felülvizsgálatát, a BM-es élet- és balesetbiztosítás Riasz-os állományra való kiterjesztését. Javaslatot tettünk egyes hivatásos beosztások (pl. Hrk. ügyeletesek) besorolásának feladatkörhöz igazított korrekciójára, a KR Légirendészeten dolgozók speciális munkakörülményeinek ellentételezésére, a fizikai felmérési követelmények életkori sávozásának módosítására, valamint az RSZKI tanulóidő sorkatonai szolgálatként való elismerésére.

Archívum

Share This