logo

Miért késik az illetményalap és a cafetéria emelése?

2020.06.24.

Az FRSZ újabb megkereséssel fordult a Belügyminiszterhez, annak tisztázása érdekében, hogy az ígéreteknek megfelelően emelik-e idén a rendvédelmi illetményalapot és a cafetéria keret összegét 200-ról 400 ezer forintra.

Az FRSZ Belügyminiszterhez írt levele az alábbiak szerint szól:

„Információink szerint a korábban ígért és a BM személyügyi helyettes államtitkára által írásban is megerősített illetményalapemelés (hivatásos állomány BM rendelettel szabályozott 10 %-os kiegészítő juttatásának törvényi beépítése) mégsem realizálóik az idén, holott arra a kollégák nagyon számítanak.

Ugyancsak nagy a várakozás a rendőrségi dolgozók részéről az idei évi cafetéria juttatásuk megemelését illetően. A közszférában 200.000,- Ft-ról 400.000,- Ft-ra nőtt az ez évi cafetéria felső határa, és úgy tudjuk, hogy az Országgyűlési Őrségnél, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál dolgozók cafetéria juttatását meg is emelték. Szorgalmazzuk, hogy a mind a rendvédelmi illetményalap, mind a cafetéria keret idei évi felemelése érdekében a Belügyminisztérium tegye meg a szükséges intézkedéseket: pl. fejezet átcsoportosítás, előirányzat módosítás útján, vagy bármilyen más módon, akár saját forrás terhére.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a rendőrségi dolgozók erejükön felül helyt álltak a COVID-19 vírus miatt kihirdetett veszélyhelyzetben, illetve jelenleg is, sokszor egészségüket veszélyeztetve, valamint családi,- illetve magánéletüket, szabadidejüket csorbítva. Ennek ellentételezéseként azonban a rendőrségi, rendvédelmi dolgozók nem részesülnek sem az egészségügyhöz hasonló egyszeri nagyobb összegű (500.000,- Ft) jutalomban, sem más kompenzációban (pl. veszélyességi pótlék átmeneti kiterjesztése, amit korábban kezdeményeztünk a tárcánál). Emellett most még a korábbi minisztériumi ígéret valóra váltása is meghiúsulni látszik, illetve ami az idei évi cafetériát illeti, az úgy tűnik, hogy megreked a lehetőség (adható lenne, de nem kapják meg a kollégák) szintjén. Mindezt rendkívül méltánytalannak tartjuk valamennyi rendőrségi, rendvédelmi dolgozó nevében.”

Archívum

Share This