logo

RÉT ülés: illetményemelésre senki ne számítson!

2020.06.26.

A RÉT 2020. június 25-én megtartott ülésén az alábbi kérdések kerültek megvitatásra.

A személyi állományt érintő kérdések

Az ülésen nem kaptunk választ arra, hogy az idei évtől bevezetett 10 %-os kiegészítő juttatás (hivatásos állomány) rendvédelmi illetményalapba történő beépítése még az idén megvalósul-e, és ha igen mikortól.

Nem várható illetményemelés az informatikus állomány körében, így a két éve bruttó 394.000,- Ft-os bérek az idén sem fognak változni.

Központi bérrendezésre a rendőrségi munkavállalók vonatkozásában sincs kilátás, mint ahogy a rendvédelmi alkalmazottak 5 %-os béremelése sem valósult meg teljeskörűen.

Ugyancsak elmaradni látszik az idei évi cafetéria keretösszeg felemelése (200.000,- Ft-ról 400.000,- Ft-ra). Az ülésen elhangzott ORFK tájékoztatás szerint ugyanis erre pénzügyi keretet a rendőrség nem kapott, így bár a törvényi lehetőség adott, amíg annak fedezetét nem biztosítják, addig a felhasználható keretösszeg nem változik.

Nem történt előrelépés a rendvédelmi alkalmazottak betegszabadság elszámolásának 2019.02.01-től működő gyakorlatában sem. Az ORFK képviselői nem válaszoltak arra a kérdésünkre sem, hogy a tavaly óta csökkentett (70 %-os távolléti díj) összegben történő kifizetést a törvényi joghézag 2020. július 01-jei megszűnéséig kompenzálják-e az érintett kollégák részére.

A válasz elmaradása okán feltételezzük, hogy a kb. 1,5 év betegszabadság különbözetének rendezése a közalkalmazotti garantált illetményes perekhez hasonlóan csak egyéni jogviták útján lesz elérhető. 

Bővebb információ a riaszosok betegszabadságáról

A 2020. július 01-jén hatálybelépő Hszt. módosításban lerögzítésre került, hogy a rendvédelmi alkalmazottakat betegszabadság esetén (naptári évente 15 munkanap) díjazásként a távolléti díj 70 %-a illeti meg. A rendvédelmi igazgatási jogviszony 2019.02.01-jei bevezetésekor a jogalkotó „megfeledkezett” az említett csökkentett díjazás szabályozásáról, ily módon szakszervezetünk álláspontja szerint 2019.02.01-től a jelen törvénymódosítás 2020.07.01-jei hatálybalépéséig terjedő időszakban a betegszabadság ellentételezése csak is 100 %-ban tekinthető jogszerűnek. Ezt még tavaly jeleztük is a rendőrség vezetése irányába.

Amennyiben az említett időszakban a betegszabadság idejére folyósított díjazás 70 %-os, vagy netán még annál is alacsonyabb mértékben történt, és azt azóta sem korrigálták, úgy a munkáltatói eljárással/elszámolással szemben álláspontunk szerint eséllyel lehet jogvitát kezdeményezni.

Keresd jogászainkat!

A személyi állomány körében lezajlott teljesítményértékelés, teljesítményjuttatás vonatkozásában elhangzott tájékoztatás szerint:

  • a hivatásos állomány esetében 6.289 fő kapott kiváló, 23.270 fő jó, 4.386 fő megfelelő, míg 27 fő átlag alatti értékelést. Elfogadhatatlan minősítés nem született. Teljesítményjuttatásban több mint húszezer fő részesült átlag kb. bruttó 274.000,- Ft/fő összegben.
  • a rendvédelmi alkalmazottak körében sem született elfogadhatatlan értékelés. Átlag alatti minősítést 11 fő, megfelelt értékelést 644 fő, jó fokozatot 4.406 fő, míg kiválót 1.691 fő kapott.

Az ülésen elhangzott tájékoztatás szerint az egészségügyi dolgozók részére megígért 500.000,- Ft-os juttatásban a rendőrségnél 265 fő részesül: orvosok, fogorvosok, asszisztensek. A juttatásban 113 fő légimentő részesül. Az 500.000,- Ft-os egyszeri juttatás fedezetét a NEAK (Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő) biztosítja és a munkakörök is taxatíve meghatározottak a NAEK által, melyek között a pszichológiai szakterületen dolgozók nincsenek nevesítve. Így, bár az ORFK maga is támogatná a pszichológusok és pszichológiai asszisztensek juttatásban részesítését, ez azonban az előbb írtak okán nem valósulhat meg.

A veszélyhelyzet kapcsán az állományt leginkább érintő, foglalkoztató problémák vonatkozásában az ülésen az alábbiakról esett szó:

  • a szolgálat ellátás megszervezése, adott esetben a szolgálatmentesség iránti kérelmek elbírálása az indokoltság, a személyi körülmények, stb. figyelembevételével történt, szolgálati panasz e tárgyban nem került benyújtásra;
  • a külföldre utazás engedélyezésének jogkörét a minisztérium országos rendőrfőkapitányi hatáskörbe utalta: külföldre utazási szándékában a rendőrség senkit sem korlátozott. Az országos veszélyhelyzet megszűnésével ORFK vezetői engedély bekérése már nem szükséges, erről a rendőri szervek is tájékoztatva lettek.

A diplomával tiszti kinevezésre várók helyzetét érintően elhangzott ORFK tájékoztatás szerint éves keret van a tiszti kinevezésekre: a területi szervek létszám és fluktuáció arányosan terjeszthetik fel a tiszti kinevezési javaslataikat. Hogy az állományukból kit/kiket javasolnak, az ő döntésük.

Szervezeti változások

Az Ideiglenes Útlevélkezelői Csoporttal kapcsolatban elhangzott ORFK tájékoztatás szerint az 550 fős egység elsősorban önként jelentkezőkkel kerül feltöltésre. A feladatban résztvevők az igénybevétel előtt 30 nappal kiértesítésre kerülnek, valamint az útlevélkezelői feladatokat a szolgálati idejükben teljesítik, nem túlórában. A szállás, stb. biztosított. Az évente max. 15 szolgálat ellátással megvalósuló eltérő munkaköri feladatellátást – ORFK vezetői döntés alapján – havi 50 %-os megbízási díjjal ellentételezik az egy évre vállalt szolgálat teljes ideje alatt, vagyis a kb. 19.000,- Ft/hó juttatás minden hónapban folyósításra kerül, akkor is, ha az adott hónapban az igénybevételre nem kerül sor.

A rendészeti szakközépiskolák átalakításával kapcsolatban elhangzott tájékoztatás szerint a munkáltatói továbbfoglalkoztatási felajánlásokat az érintettek 95 %-a elfogadta.

A ROKK-ba integrálódott Adyligeti, valamint Szegedi iskolák vezényelt hivatásos állománya a ROKK-nál már végleges kinevezéssel került állományba. A rendvédelmi alkalmazotti, valamint a munkajogviszonyba átminősített közalkalmazottak illetménye is emelkedett a jogviszonyváltással.

Az Adyligeti, valamint Szegedi iskolákon tanulók az ORFK tájékoztatása szerint továbbra is ugyan ott folytathatják a tanulmányaikat. Az első évet elvégzett tanulók július 01-től próbaidő kikötésével hivatásos állományba kerülnek kinevezésre. 

Archívum

Share This