logo

Rendelet tervezet az állomány alkalmassági vizsgálatáról

2020.09.17.

Minisztérium megküldte számunkra a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmassági vizsgálatáról szóló BM rendelet tervezetét. Emlékezetes, hogy a hatályos szabályok átalakítását az FRSZ korábban már többször kezdeményezte.

A BM személyügyi helyettes államtitkárának megküldött véleményünkben:

  • Indítványoztuk, hogy mind az egészségi, mind a fizikai alkalmassági vizsgálat szempontjából plusz egy sávval kerüljenek kibővítésre a kategóriák, mivel 50 év felett indokoltnak tartjuk tovább bontani az életkori sávot és az ahhoz kapcsolódó elvárást. A Tervezet szerinti egy életkori sávon belüli 10 éves időtartam álláspontunk szerint 50 év felett már sok, mivel ezen életkori határ átlépésével már évről-évre egyre nagyobb fokban tapasztalhatók mind az egészségi, mind a fizikai „elhasználódás” tünetei, ezért pl. az 55. életévtől egy új, V. kategória bevezetését tartjuk indokoltnak.
  • Véleményünk szerint jogbizonytalansághoz vezet az, hogy nem a kiadásra kerülő BM rendelet, hanem majd annak felhatalmazása alapján a rendvédelmi szerv vezetője fogja a beosztásokat besorolni az I-XII. alkalmassági vizsgálati kategóriákba, valamint a II-XII. alkalmassági vizsgálati kategóriák tekintetében meghatározni az elvárt – a Tervezet 4. melléklete szerinti minimumfeltételeknél magasabb – egészségi, pszichológiai és fizikai kategóriafeltételeket. Nyilvánvalóan sokkal rugalmasabb lesz munkáltatói részről a szabályozás megváltoztatása, mivel adott esetben nem egy rendeletet, hanem csak pl. egy ORFK utasítást kell módosítani.
  • Hiányoltuk továbbá, hogy a Tervezethez nem kerültek becsatolásra, illetve az indoklásban kifejtésre azok a háttértanulmányok, vizsgálati anyagok, amik alapján pl. a fizikai minimumfeltételek (életkori sávonként és nemenként teljesítendő minimum teljesítmények) meghatározásra kerültek.
  • A Tervezet szerint a „FÜV” eljárás szabályai is érdemben megváltoznak. Hiányoltuk a Tervezetből, hogy az nem ad lehetőséget a hivatásos állomány tagja számára, hogy a szolgálatra való alkalmassága vizsgálatának kezdeményezésére. Kértük ennek lehetőségét a szabályokba beépíteni. Álláspontunk szerint a pszichológiai okból történő ideiglenes alkalmatlanná válás esetében is az egészségügyi szabadság jogintézményének alkalmazása lenne indokolt (Tervezet 82. §), mivel a pszichés állapot is az egészség részét képezi, attól nem választható külön.

A BM rendelet tervezete innen tölthető le.

Archívum

Share This