logo

BM: a rendvédelmi dolgozók 2023-ban nem számíthatnak béremelésre

2022.12.04.

Az idei évben először, több mint egy év eltelte után, 2022. december 02-án került sor a belügyi érdekegyeztetés újabb fórumának megtartására. A BÉT ülésen minisztériumi részről Zsinka András személyügyi helyettes államtitkár úr elnökölt. Helyettes államtitkár úr mellett Kovácsné dr. Szekér Enikő főosztályvezető asszony adott tájékoztatást egyes szakterületi kérdésekben. Szakszervezetünket az ülésen Pongó Géza főtitkár úr képviselte.

Az ülésen indítványoztuk, hogy a hivatásos állomány 2024. évre tervezett béremelésének időpontját hozzák előre. A rendvédelmi alkalmazotti és munkavállalói állomány hivatásosokétól nagymértékben elmaradt bérrendezésének égető problémájára ismételten felhívtuk a BM képviselőinek figyelmét.

A BM képviselői egyértelművé tették, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetben anyagi vonzattal járó indítványokról nem tudnak tárgyalni, így a rendvédelmi dolgozók 2023-ban nem számíthatnak béremelésre. Ez alól csak azok képezhetnek kivételt, akiknek a jelenlegi illetménye nem éri el a később meghatározásra kerülő 2023. évi minimálbért, illetve garantált bérminimumot. Ők a jogszabályok által által előírt kötelező emelést kaphatják meg.

Sovány vigasz, hogy az egyéb, nem anyagi vonzatú szakszervezeti javaslatok tekintetében konstruktív hozzáállást mutattak a minisztérium tisztségviselői, így elképzelhető, hogy a jogállás változáskor a Riaszosok által elszenvedett egyik legnagyobb veszteség, az éves szabadságnapok számának lecsökkenése, felülvizsgálatra kerülhet.

Kifogásoltuk azt is, hogy az ülés előtt megjelent legújabb Hszt. módosítás esetében ismét elmulasztotta a BM az előzetese érdemi egyeztetést. A 2022. évi L. törvényben megjelent rendelkezések jelentősen átírják a munkakörbe nem tartozó feladatok ellátásával történő megbízás szabályait, lehetőséget teremtenek a napi 16 órás szolgálatteljesítési idő alkalmazására és bevezetik az „önkéntes” túlóra intézményét is a rendvédelem területén.

Kezdeményeztük, hogy a szolgálati helyeken alakítsanak ki melegedő helyiségeket a szolgálati feladatból pihenőidőre bevonuló, vagy épp szolgálati feladatról átázva, kihűlve a rendvédelmi objektumba beérkező kollégák számára, mert a jelenlegi szabályok szerinti 18 fokos helyiségekben nem tudnak „felmelegedni”, illetve a ruházatukat, felszerelésüket megszárítani.

Az ülésen kértük a BM képviselőitől, hogy a minisztérium vizsgálja ki a határszolgálati feladatot ellátók elhelyezési és ellátási helyzetét. Információink szerint a konténeres elhelyezés sok esetben nem megfelelő, a konténerszállás légköbmétere nem áll arányban az abban elhelyezett létszámmal, nem ritka, hogy 2 fő helyett 4-en is el vannak szállásolva, ami közegészségügyi kockázatot is jelent. Ráadásul az ellátás, étkeztetés sem felel meg sok esetben átrendelés, berendelés esetén a belső normák előírásainak.

A BÉT ülés egyik napirendi pontját képezte a belügyi érdekegyeztetés kereteit adó BM-rendvédelmi szakszervezetek közötti együttműködési megállapodás aktualizálása, melynek kapcsán a munkáltatói és a munkavállalói oldal képviselői egybehangzóan kinyilvánították a BÉT rendszeres ülésezése iránti szándékukat. A tervezett szerinti negyedévenkénti, azaz elsőként várhatóan 2023. elején megtartásra kerülő újabb BÉT ülésen a mostani ülésen nyitva maradt kérdéseket ismételten napirendre tűzzük. Az FRSZ hamarosan elkészíti és megküldi a minisztériumnak saját javaslatait.

Fentiekről és a BÉT ülésen felmerült egyéb kérdésekről bővebb információk olvashatók az innen letölthető főtitkári tájékoztatóban.

Archívum

Share This