logo

Hszt. módosítás, amely eltörli a Riaszosok előmeneteli rendszerét

2023.06.26.

Az idei évben immár harmadjára kerül sor a Hszt. módosítására. Érdekes módon, amikor a szakszervezeti indítványok kerülnek a tárca asztalára, akkor azokat rendre félre söprik azzal, hogy nem általánosságban van megnyitva a Hszt., hanem csak egy adott körben, de amint azt a mellékelt ábra is mutatja, mindig csak épp ehhez vagy ahhoz nyúlnak hozzá, de szigorúan csak amit felsőbb szinten terveznek átszabályozni. Az alulról induló kezdeményezéseket rendre figyelmen kívül hagyják. A legújabb Hszt. módosításokról, melyek július 01-jével lépnek hatályba, az alábbiakban számolunk be.

Alig két hónapja már külön is hírt adtunk arról, hogy eltörlik a Riasz.-os „A” besorolási kategóriában (ahová a legtöbb középfokú végzettséggel rendelkező rendvédelmi alkalmazott jelenleg be van sorolva) a szolgálati időn alapuló fizetési fokozatokat, és csak egy alsó, illetve felső bérszint lesz: a garantált bérminimum és bruttó 441.000,- Ft között lehet majd az „A” besorolású Riasz.-osok alapilletménye. Egyrészt, mindkét sávhatárt magasabban is meghúzhatták volna, másrészt a fizetési fokozatok felszámolásával az életkori, magasabb szolgálati idő elismerését biztosító különbségtételt, a sokszor hangoztatott „tervszerű, kiszámítható” életpályát sem biztosítja. Igaz ugyan, hogy 24, illetve 35 év szolgálati idő elérésénél a jelenlegi garantált bérminimumnál magasabb kötelező bérminimumot rögzít Hszt. módosítás, de ez nyilvánvalóan tiszavirág életű lesz, mármint ami az alsó határt illeti. Ugyanis a Riasz. jogállást és bértáblát még csak 4 éve vezették be, de napjainkra már több besorolási szintnél beérte, illetve meghaladta az éves garantált bérminimum a besorolás szerinti alsó alapilletmény határt. Ebből következik, hogy a most tervezett 24, illetve 35 év szolgálati időhöz rendelt kötelező alapilletmény is rövid idő alatt értékét fogja veszíteni. Az említett „évjáratokhoz” rendelt alapilletmény-minimumok egyébként is nevetségesen alacsonyak: 300 illetve 330 ezer Ft, amikor a garantált bérminimum 296.400,- Ft!

További módosítások:

  • A rendvédelmi munkavállalókra is kiterjesztik a Hszt. kártérítési eljárási szabályait. Ez a tekintetben mindenképp kedvezőbb változás, hogy míg az Mt. szerint a munkavállaló gondatlan károkozás esetén alapesetben 4 havi távolléti díja erejéig felel, addig a Hszt. alapján gondatlan károkozás esetén a kárfelelősség egyhavi alapilletmény 50 %-áig terjedhet.
  • A hivatásos állományúak alacsonyabb beosztásba helyezésének esetkörei kibővülnek az egészségi alkalmatlanná válással összefüggő jogviszony módosítással, erre azonban csak dolgozói beleegyezés mellett kerülhet sor, és természetesen csak abban az esetben, ha az új, beosztáshoz előírt képesítési-alkalmassági feltételeknek a hivatásos állomány tagja megfelel.
  • A jubileumi jutalom kifizetése körében lerögzítésre fog kerülni, hogy egy adott „fokozatú” (25, 30, stb.) juttatás csak egyszer utalható ki, tehát ha valaki más jogviszonyban már részesült mondjuk pl. 25 éves jubileumi jutalomban, akkor az egy másik közszférás jogviszonyban nem illeti meg ismételten. Emellett a módosítás arra is kitér, hogy ha a jubileumi jutalom a hivatásos jogviszony képviselői, stb. választás, illetve állami vezetői kinevezés miatti szünetelése alatt válik esedékessé, úgy azt a szünetelés lejártát követően, illetve a felső korhatár elérése okán történő jogviszony megszűntetése esetén kifizetik.
    A 16 év alatti gyermekek után járó szülői pótszabadság vonatkozásában pontosítani fogja a Hszt., hogy az a közös szülői felügyelet gyakorlása esetén minkét szülőt megilleti.

A Hszt. módosítás letölthető innen

FRSZ Jogsegélyszolgálat

Archívum

Share This