logo

A rendvédelmi dolgozók cafetéria kerete gránitszilárdságú!

2021.02.11.

Immár 10. éve változatlan tartalommal jelent meg tegnap a rendvédelmi szervek hivatásos állományának és rendvédelmi igazgatási alkalmazottainak 2021. évi választható béren kívüli juttatásairól és bankszámla-hozzájárulásáról szóló 1/2021. (II.10.) BM utasítás. E szerint a cafetéria keret bruttó 200 ezer Ft, a bankszámla költségtérítés pedig 4 ezer Ft, éves szinten.

A minisztérium idén már a fáradtságot sem vette arra, hogy az érdekképviseleti szerveknek a kiadás előtt véleményezésre megküldje az utasítás tervezetét. Valójában ennek nem is lett volna sok értelme, ha eleve elrendeltetett a szabályok változatlansága.

A 2011. óta megcsontosodott szabályok módosításának szükségességére ugyanis már számtalanszor felhívtuk a BM figyelmét. Kifejtettük,:

  • hogy az infláció miatt a keret már réges-régen elveszítette vásárlóértékét,
  • hogy a 4 ezer forintos bankszámla költségtérítés nem fedezi a valós banki költségeket, ezért azt meg kellene emelni, amire a törvény egyébként lehetőséget is biztosít, évi 12 ezer forintig terjedően,
  • hogy méltánytalannak tarjuk, hogy a cafetéria közterheit a Hszt. 176. § (1) bekezdése a személyi állományra hárítja át, miközben más foglalkoztatási jogviszonyokban – az Szja. törvény 69. § (1) bekezdése szerint – a béren kívüli juttatások után az adó a kifizetőt terheli,
  • hogy célszerű lenne bővíteni a válaszható juttatások körét az önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári juttatásokkal és ezzel előmozdítani az öngondoskodásra irányuló hajlandóságot,
  • hogy tegyék lehetővé a bölcsődei és óvodai szolgáltatások cafetéria keretből történő kifizetését, mely az Szja. törvény szerint adómentesen lenne magvalósítható.

Tavaly tavasz óta azt is többször kezdeményeztük, hogy a Covid járvány miatt 400 ezer forintra emelt összeghatárhoz zárkóztassák fel a rendvédelmi dolgozók 200 ezer forintos cafetéria keretét.

Mindezek megismétlésére a minisztérium idén nem volt kíváncsi, inkább elővették a 2011-es BM utasítást, és lényegét tekintve átmásolták annak szövegét az ideibe. Emlékezetes, hogy ez volt az az utasítás, mely az új életpálya-modell bevezetésének jegyében lecsökkentette a korábban 251 ezer forintos cafetéria keretösszegét és az igényelhető juttatások köréből kizárta a helyi utazási bérlet támogatását, valamint a beiskolázási segélyt.

Amikor Varga Mihály pénzügyminiszter tavaly benyújtotta az idei költségvetés tervezetét, a médiában megjelent hírek – egyebek mellett – kiemelték, hogy 2021-ben jelentősen, 12,7 %-kal emelkednek a rendvédelmi kiadások. Ebből a növekményből egyenlőre az állomány számára semmit nem adtak. Ugyanis nem csak a cafetéria keret változatlan, hanem a 38.650 forintos illetményalap is, mégpedig 2008. óta! Ráadásul ködbe vesztek a tavaly januárban tett kormányzati ígéretek is, így nem tudni, hogy sor kerül-e valaha a 2020. januártól bevezetett 10 %-os kiegészítő juttatás illetményrendszerbe történő beépítésére, és a BM vezetői által felvillantott 3 évente hat havi illetménynek megfelelő új juttatási forma bevezetésére.

Mindezek helyett a rendvédelmi szervek állománya kapott a nyakába egy leszerelési stoppot, a szolgálati idő meghosszabítását, a szolgálatszervezés még rendszertelenebbé tételét, a felsővezetők pedig illetményemelést.

Amikor egy kiszámítható életpálya-modellre teszünk javaslatot, akkor nem egészen erre gondolunk…

Archívum

Share This