logo

A rendvédelmi szakszervezetek javaslatai

2022.05.25.

A Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) Munkavállalói Oldalának elnöke megküldte Kocsis Máté Fidesz frakcióvezetőnek a rendészeti szakszervezetek konkrét, szakmailag alátámasztott javaslatait, melyek a munkavállalók anyagi, egzisztenciális, szociális, egészségügyi, és oktatási helyzetének javítására irányulnak. A levél az alábbiakban olvasható:

Tisztelt Frakcióvezető Úr!

Hivatkozva Rimán Edina Kabinetfőnök Asszony levelére és kérésére megküldöm Önnek a rendészeti szakszervezetek konkrét, szakmailag alátámasztott javaslatait.

A Belügyminisztériumban működő érdekképviseletek elkötelezettek abban, hogy a munkavállalók anyagi, egzisztenciális, szociális, egészségügyi, oktatási helyzete javuljon, a rendvédelmi szervek létszáma stabilizálódjon.

Az életpályamodell bevezetése óta eltelt időszak változásainak negatív hatásai, a személyi állomány motiválatlansága, a rendvédelmi hívatás versenyképtelensége, a pályaelhagyók számának növekedését idézi elő.

A jelenlegi szabályok nem kínálnak valós, szociális, egzisztenciális életkörülményeket, lakhatási lehetőséget javító, élethosszig tartó, perspektívát nyújtó életpályamodellt a rendvédelmi dolgozók számára.

A szakszervezetekhez beérkező jelzések, valamint szakszervezeti felmérés alapján, a nagymértékű leszerelések és elvándorlás okai, az anyagi, egzisztenciális, egészségügyi helyzet, a parancsnoki hozzáállás rosszabbodása.

A rendvédelem minden területén meglévő egzisztenciális problémák a fluktuáció megállítása érdekében javasoljuk, hogy még 2022-ben kerüljön bevezetésre önálló, rendvédelmi illetményalap 45.000.- Ft. kezdő összeggel. 2008. óta az alap változatlanul 38.650.- Ft.

Szükségesnek tartjuk a Cafetéria keretösszegének felemelését, a szabályok módosítását úgy, hogy az összeget mind a hivatásos, mind a RIASZ-os állomány lakás, illetve diákhitel törlesztésére is felhasználhassa.
Álláspontunk szerint rendezni kell a RIASZ-os munkavállalók anyagi, egzisztenciális helyzetét.

Fokozott igénybevétel, életkori sajátosság:

 • Azoknak a kollégáknak, akik több évtizedes hivatásos szolgálatot teljesítettek, de tekintettel a pszichikai, fizikai és egyéb megterhelésére, nem tudnak a 65 éves nyugdíjkorhatár eléréséig dolgozni lehetőséget kell biztosítani arra, hogy méltó módon fejezzék be fegyveres szolgálatukat.
 • A környező országokban jól működő rendszer, hogy meghatározott szolgálati idő elérése, tényleges szolgálati jogviszony után, bizonyos évenkénti sávozással járadék/nyugdíj ellátással lehetőség van a hivatásos pálya elhagyására.
 • Javasoljuk, hogy 40-év után lehessen elérni a 100%-os nyugdíjat/járadékot, 35 éves szolgálati idővel 90%, 30 év esetén 80%, 25 év után 70%-os mértékkel el lehessen menni szolgálati nyugdíjba/járadékba.

Lakástámogatás:

 • A meglévő lakástámogatási formák mellet – melyek éves költségvetési keretösszegét javasoljuk tovább emelni annak érdekében, hogy minél több igénylő kapjon támogatást – egyéb lakhatást segítő módozatok bevezetését is szükségesnek tartunk, mint a szolgálati lakás, bérbeadás. Az ország területén több százezer üres önkormányzati lakás van.
 • A lakáscélú munkáltatói kölcsön összege legyen garantált maximum összeg, ne munkáltatói döntés legyen, hogy ki mennyit kap.
 • Az adott megyére, területre jellemző átlagos lakáshoz jutáshoz szükséges keretösszegek megállapítása, folyamatos vizsgálata.
 • Kezdeményezzük a lakhatási hozzájárulás intézményének kiterjesztését az összes rendvédelmi szerv részére.
 • Javasoljuk a meglévő lakáshitelek kiváltására, államilag támogatott hitelkonstrukció megteremtését.
 • Megállapodás kötése bankokkal kedvező lakáshitelek, alacsony kamat a rendvédelmi dolgozók részére.

Egészségügy:

 • A rendvédelmi dolgozók egészségének javítása, a betegállományban eltöltött idő csökkentése, a gyors gyógyulás érdekében, javasoljuk Rendészeti vagy Közszolgálati kórház létrehozását.
 • Kérjük annak a lehetőségét megvizsgálni, hogy a megyei, súlyponti kórházakban a rendvédelmi dolgozók ellátása elsőbbséget élvezzen.
 • Egyes egészségügyi ellátás ingyenessé tétele (fogorvosi, szemészeti ellátás, jogosítvány hosszabbítás).
 • Javasoljuk a tartósan beteg, nehéz körülmények között élő kollégák gyógyszertámogatását.
 • Indítványozzuk a rekreációs szabadság bevezetését, oly módon, hogy 25 éves szolgálati viszony után 5 évente 2 hónap pihenés kerüljön bevezetésre az éves szabadságon felül.
 • Kedvezményes üdülési lehetőségek bővítése külföldön is.

Javasoljuk továbbá a Hszt. teljes felülvizsgálatát, különös tekintettel:

 • A szakszervezeti jogok újragondolására.
 • Oktatási rendszer felülvizsgálatára.
 • Előmeneteli rendszer átdolgozására.
 • Egyedi biztosítási rendszer bevezetésére.

Az életpálya méltó befejezéséhez, lezárásához hozzátartozik azon kollégák helyzetének megoldása, akik önállóan, vagy családjuk segítségével sem tudják megoldani szociális, egészségügyi problémáikat. A megoldásra javasoljuk megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy a Belügyminisztérium működtessen rehabilitációs és hospice intézetet, akár a Honvédelmi Minisztériummal együtt.

A Munkavállalói Oldal álláspontja szerint a felsorolt javaslatok a rendvédelem minden munkavállalóját érinti.
Véleményünk szerint a problémák kezelése, megoldása hozzájárulhat az új jól képzett munkaerő megszerzéséhez, a fluktuáció megállításához, az állomány megtartásához, a rendvédelmi szervek hatékony, eredményes működéséhez.

Várom megtisztelő válaszát!

Budapest, 2022. május 17.

Tisztelettel:

Powell Pál s. k.
BÉT Munkavállalói Oldal Elnöke

Archívum

Share This