logo

A rendőrség pénzügyi helyzete csak a kötelező béremelésre biztosít fedezetet

2022.12.20.

A RÉT 2022. december 19-én megtartott ülésén elhangzottakról az alábbiakban tájékoztatjuk tagságunkat.

A tanácskozáson az ORFK részéről: Kovács István r. vezérőrnagy gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettes úr és dr. Czene Csaba r. ezredes úr, az ORFK Személyügyi Főigazgatóság Humánigazgatási Szolgálatának vezetője vettek részt. Szakszervezetünket az ülésen Pongó Géza főtitkár úr és Dávid Tibor főtitkár-helyettes úr képviselték.

A személyi állomány szempontjából legfontosabb kérdés, a jövő évi béremelés tekintetében sajnos a december 2-ai belügyi érdekegyeztető ülést követő rendőrségi fórum ülésen sem hangzott el semmi biztató az ORFK képviselői részéről. Az ülésen ígéret csak a jogszabály alapján kötelező béremelésre vonatkozóan hangzott el, azaz csak azon kollégák bére fog biztosan növekedni, akiknek az alapilletménye/alapbére a 2023-ban 16, illetve 14 %-kal felemelésre kerülő minimálbér, illetve garantált bérminimum alatt van. Ahogy azt az ülésen az ORFK képviselői is elmondták, a rendőrség pénzügyi helyzete a kötelező béremelést meghaladó illetményrendezést nem tesz lehetővé.

A december 2-ai BÉT ülésen is jeleztük a határszolgálatot ellátók elhelyezési-ellátási problémáit, melyek tekintetében a most megtartott rendőrségi fórumon arról adtak tájékoztatást az ORFK képviselői, hogy a jelzésünk nyomán a közelmúltban közegészségügyi-járványügyi-munkavédelmi ellenőrzést tartottak, és a feltárt hiányosságok, problémák egy része tekintetében már meg is tették a szükséges intézkedéseket: rovar,- rágcsáló irtás, fűtés javítás, tisztasági festés, stb. Az ülésen arra vonatkozóan is ígéret hangzott el ORFK részről, hogy az ellenőrzésekre a jövőben is rendszeres időközökkel és visszatérően sor fog kerülni.

Az ülésen szó esett még Horvátország schengeni övezethez csatlakozásával összefüggő rendőrségi szervezeti változásokról, átalakításokról, nevezetesen, hogy a horvát határszakaszon dolgozó kollégák tekintetében átszervezésként kezeli-e a rendőrség a 2023. január 01-től hatályba lépő állománytábla módosulásokat, feladatkör változásokat.

Az ülésen elhangzott ORFK tájékoztatás szerint a jövő év elejétől hatályos állománytábla módosítás bár átszervezés, azonban azt, hogy a felajánlásra kerülő új beosztás visszautasítása mit von maga után (felmentés vagy lemondás), egyénenként lehet, illetve kell vizsgálni. A Hszt. szerint ugyanis, ha méltányolható okból utasítja vissza a hivatásos állomány tagja a részére felajánlott beosztás, úgy felmentéssel és végkielégítéssel szűnik meg a jogviszonya. Ezzel szemben a nem méltányolható okból történő beosztás visszautasítás lemondásként értékelendő. A „méltányolhatóság” az, ami az ORFK képviselőinek elmondása szerint, minden egyes esetben külön vizsgálandó.

A RÉT ülés keretében az ORFK képviselői is ígéretet tettek arra nézve, hogy a kollektív érdekegyeztető fórum ülésekre a jövőben gyakrabban sort fognak keríteni, így remélhetőleg a belügyi érdekegyeztetéshez hasonlóan negyedévente személyes találkozó keretében lesz lehetőség megvitatni az aktuális kérdéseket, a személyi állományt érintő problémákat.

Archívum

Share This